Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zapálit uhlí nebo pelety v automatickém kotli?

První zapálení paliva v novém automatickém kotli na tuhá paliva může být takovou malou rodinnou oslavou. Jak to provést elegantně, a přitom odborně a správně? Příklad postupu je demonstrován na kotli Dakon DOR 5N Automat, a to s palivem hnědé uhlí – Ořech 2. Tento kotel může být provozován rovněž s palivem dřevěné pelety.

Stojíme před novým kotlem. Takže nejprve nasypeme palivo do zásobníku. V našem případě je zásobník vlevo, ale kotel umožňuje montáž zásobníku rovněž vpravo. Po nasypání paliva je nutné očistit dosedací plochu kraje zásobníku, pokud by na něm zůstalo trochu paliva a pak teprve zásobník uzavřít sklopením víka.

Následuje několik kroků, které se provádí na panelu ovládací jednotky. Zvolí se režim „Roztopení“ kotle. Nastaví se požadovaná výstupní teplota otopné vody z kotle (na videu 70 °C) a rovněž teplota připravované teplé vody, pokud je připojen zásobník pro její přípravu (na videu 55 °C).

Protože kotel je tzv. dvoupalivový, je nutné zadat zvolené palivo. V našem případě se zvolí hnědé uhlí. Toto je velmi důležitý krok, neboť optimální podmínky spalování hnědého uhlí se liší do podmínek spalování dřevěných pelet. Pokud by bylo nastaveno nesprávné palivo, kotel by nepracoval hospodárně, ani ekologicky, ke škodě jeho majitele, ale i životního prostředí.

Pro uvedení kotle do provozu, tedy zapálení paliva, je nutné zvolit ruční provoz. Tato volba umožňuje ruční ovládání podavače paliva, podávacího šneku. Je třeba nechat dopravit palivo, uhlí (nebo pelety) do hořáku tak, aby se vytvořila malá čepička. Na ní se položí například dřevěné třísky, ale lze použít i různé pevné podpalovače. Zvolí se režim roztopení a podpalovač se zapálí. Elektronická řídicí jednotka pak již sama řídí dodávku spalovacího vzduchu. Po chvíli, okolo 10 minut, kdy si zkontrolujeme, že je již palivo zapálené, přepneme kotel do automatického režimu. Pak lze využívat všechny výhody, které tento automatický kotel v oblasti vytápění a přípravy teplé vody tuhými palivy nabízí.

 
 
Reklama