Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čistá energie GIACOMINI - ekologicky šetrné vytápění a chlazení

Řada vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Ty jsou v koncepci Čistá energie GIACOMINI zastoupeny ohřevem vody a vytápěním solárními kolektory, tepelnými čerpadly, vodíkovým kotlem H2ydroGEM®. Systém využívá i nízkoteplotní zdroje energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®.

Motto: "Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí." Antoine de Saint-Exupéry

Řada stávajících nebo budoucích vlastníků rodinných domů se poohlíží po alternativních zdrojích energie. Činí tak z několika příčin. Buď pro své ekologické cítění, nebo pro dlouhodobý vklad do sice investičně nákladnějšího zdroje tepla, ale zdroje s nižšími provozními náklady. Tím se pořizovací cena snižuje.

Společnost GIACOMINI reflektuje požadavky a přání svých zákazníků. Přinášíme ucelenou koncepci pro ekologické vytápění a chlazení pro celou nemovitost. Pojďte s naší pomocí snížit karbonovou stopu lidstva. Využívejte obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení Vaší budovy.

Systémy obsažené v koncepci Čistá energie GIACOMINI:

  • ohřev sanitární vody sluncem pomocí solárních kolektorů - systém giacosun®
  • ohřev sanitární vody a topení teplem ze Země - tepelné čerpadlo IVT
  • ohřev sanitární vody a topení vodíkovým kotlem H2ydroGEM®
  • vytápění nízkoteplotními zdroji energie - podlahové topení, stropní topení, stěnové vytápění - systém giacoklima®
  • systém regulace teploty
  • měření spotřeby tepelné energie

Solární ohřev sanitární vody - systém giacosun®

Slunce je nevyčerpatelný energetický zdroj. Největší výhodou využití energie slunečních paprsků jsou malé provozní náklady (solární energie je zdarma), dále pak dlouhá životnost zařízení pro akumulaci slunečního záření a jeho nenáročná obsluha. Důležitým faktorem pro volbu tohoto zdroje tepla je také šetření fosilních paliv. Jejich spalováním znečišťujeme přírodu emisemi SO2, CO2, NOx a prachovými částicemi.

V systémech GIACOMINI nabízíme kompletní systém pro solární ohřev vody - řadu giacosun®. Sluneční záření a jeho transformaci do tepelné energie zajišťují solární kolektory. Ploché sluneční kolektory giacosun® jsou k dispozici ve třech verzích: pro vertikální montáž (PSV), horizontální montáž (PSO), nebo pro zabudování do střešní krytiny (PSI).

Solární kolektory giacosun® mají certifikaci Solar Keymark. Vybrat si výrobky se Soalar Keymark znamená garanci vynikající kvality a důvěryhodných informací ohledně technických parametrů.

Teplovodní podlahové vytápění - systém giacoklima®

Pro ekonomické využití energie ze solárních kolektorů nebo tepelného čerpadla je vhodné instalovat nízkoteplotní otopné systémy - podlahové topení, topení stropem nebo stěnami. Tyto systémy navíc umožňují v letních měsících chladit pomocí stejné instalace.

Předností podlahového topení je mimo jiné:

  • snížení potřeby energie na topení/chlazení při dosažení stejného pocitu tepelné pohody jako při konvenčních způsobech
  • možnost využití vysokoteplotního chlazení nebo nízkoteplotního vytápění
  • minimální dopad na interiér vytápěné nebo chlazené místnosti
  • variantnost instalace - zalití do anhydritu/betonu nebo suchý systém (nízká montážní výška)

I při využití nižší teploty umožňuje teplovodní podlahové vytápění giacoklima® dosáhnout příjemného pocitu tepla. Je to dáno tím, že se celá podlaha stává tepelným sálavým povrchem. Máte stejný pocit teplotního komfortu i při o dva stupně nižší teplotě vzduchu. Tyto dva stupně ale znamenají 12 % úsporu ročních nákladů na vytápění. Navíc dochází k menším únikům tepla z budovy ven. Volba podlahového topení vhodně doplní volbu nízkoteplotního tepelného zdroje.

Vodíkový kotel H2ydroGEM®

Vodík je revoluční, energicky čistý zdroj s téměř nevyčerpatelnou dostupností. Využití vodíku pro výrobu tepelné energie je možné řešení, jak zajistit nezávislost na tuhých palivech a tím brát ohledy na životní prostředí a podnebí planety.

V kotli není plamen, nic nehoří. Pro výrobu tepla se využívá katalytické reakce. Kotel umožňuje molekulám vodíku a kyslíku sloučit se do jedné molekuly vody. Současně se uvolňuje teplo. To je vhodné pro nízkoteplotní vytápění v systému podlahového topení.

Více o vodíkovém kotli ve článku Vodíkový kotel - jediný kotel na světě s nulovými emisemi

Tepelná čerpadla IVT

Jako další nízkoteplotní zdroj tepelné energie pro podlahové topení lze využívat tepelná čerpadla. Společnost GIACOMINI dlouhodobě spolupracuje se společností IVT, která je přední dodavatel švédských tepelných čerpadel pro Český trh. Společnost GIACOMINI také dodává na trh rozdělovače pro tepelné čerpadlo, které jsou přímo k rozvodům energie ze zemně určené.

Více o tepelných čerpadlech na webových stránkách společnosti IVT: www.cerpadla-ivt.cz.

Systémy měření spotřeby tepelné energie

GIACOMINI dodává moduly a satelity pro měření spotřeby tepelné energie pro soustavy s centrálním rozvodem i bez centrálního ohřevu teplé sanitární vody. Použitá měřidla umožňují dálkový sběr dat prostřednictvím datové sběrnice M-Bus.

Řízení spotřeby tepelné energie

Systémy regulace teploty přináší úsporu nákladů. GIACOMINI nabízí celou řadu prvků od termostatických ventilů až po elektronické řídicí systémy s přesným řízením teploty ve všech místnostech, kam je nainstalujete. Ovládat prvky regulace GIACOMINI můžete i na dálku, čímž opět ušetříte. Než přijedete domů, tak si díky GSM modulu zatopíte.

Více o koncepce Čistá energie GIacomini na www.giacomini.cz/giacosun


GIACOMINI CZECH, s.r.o.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...