Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč je nutné používat při montáži podlahového topení folii?

Na TZB-info.cz se hojně diskutuje o nutnosti použití folie při montáži podlahového topení. Opravdu je nutná? A použít raději systémovou desku nebo rovný polystyren?

"PE fólie pod trubkami podlahového topení nemá co dělat a nemá tam žádnou funkci," píše v jedné z diskusí na TZB-info.cz pan Zdeněk. Pan Petr zase dodává: "Na IPU jsem pokládal přímo 15 cm EPS a pak už jen trubky a beton. Proč tam lidi cpou pořád nějakou folii, je mi záhadou. Stejně je tam k ničemu."

Ne abyste dali na tyto a podobné rady! Folie nutná je! Stanovuje ji norma pro montáž systému podlahového vytápění ČSN EN 1264-4, kapitola 4.1.2.3: "Před položením roznášecí vrstvy se izolační vrstva pokryje ochrannou vrstvou fólie z polyetylenu minimální tloušťky 0,15 mm s přesahem minimálně 80 mm nebo jiným výrobkem ekvivalentně odpovídající funkci."

Proč folii? Kvůli hydroizolaci.

Když pokládáte polystyren (je jedno jestli v jedné nebo ve více vrstvách), nikdy ho nedáte tak, aby nevznikly mezery mezi jednotlivými deskami. Mezerami mezi deskami pak může zatéct mezi a pod izolační desky voda z anhydritu nebo betonové mazaniny, kterými se podlahové topení zalévá. Voda by zhoršovala tepelněizolační vlastnosti polystyrenu. Topili byste tak do podlahy. Pouhé přelepení mezer lepicí páskou ale nestačí! Proto je vhodné použít folii. Stejně tak nesmí zatéct do dilatačních spár.

Dilatační pás

Ještě před položením izolačních desek se podél stěn a všech ostatních konstrukcí, které zasahují do potěru (např. zárubně dveří, sloupy aj.) položí izolační pás. Obvodový izolační pás musí sahat od podkladu až nad povrch hotové podlahy. Umožní pohyb vyrovnávacího potěru o min. 5 mm. Pás musí být upevněn k podkladu tak, aby nedošlo k jeho posunu během lití betonové mazaniny nebo anhydritu. Vrchní část obvodového pásu, která vyčnívá nad hotovou podlahu, nesmí být seříznuta dřív, než bude dokončena konečná vrstva podlahy.

Použít můžete například dilatační pás od GIACOMINI, který má označení K369 a je opatřen samolepící páskou a fólií pro vytvoření vany tak, aby se betonová mazanina nebo anhydrit nedostaly za pás nebo pod izolační vrstvu.

Tepelná a akustická izolace

Izolační vrstvu podlahového topení můžete vyřešit buď systémovou deskou s výstupky pro snadnou montáž trubky, nebo rovným polystyrenem a folií. V případě rovné izolace použijte tvrdší polystyren určený pro podlahy, který není stlačitelný. V opačném případě by vám mohla celá podlaha po čase poklesnout i o centimetry. Rovnou izolační desku najdete u GIACOMINI pod kódem R981 nebo použijte polystyren minimálně EPS 100.

Na polystyren je nutné položit hydroizolační vrstvu. Nejčastěji se používá fólie z PVC tloušťky minimálně 0,15 mm, kterou je možné svařovat. Při svařování je nutné dodržet alespoň 8 cm překrytí. Spoje případně můžete zajistit lepicí páskou. Folii je nutné vytáhnout 1 cm nad dilatační pásku.

 

Někdy se používá též termoreflexní folie. Dle experimentu, který proběhl na Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze (viz Jiří Bašta: Velkoplošné sálavé vytápění, Grada, Praha 2010, je ale tepelná úspora oproti klasické PE folii zanedbatelná.

Polyetylenovou fólii s rastrem pro snazší určení roztečí trubek od GIACOMINI můžete objednat pod kódem R984. Trubky můžete do izolace uchytit pomocí spon R983. Na větších plochách je vhodné trubky uložit do instalační lišty K389W.

Systémovou desku nebo rovný polystyren a folii?

Snazší a rychlejší montáž nabízí systémové desky. Ty zajišťují jak tepelnou a zvukovou izolaci, tak přesné vedení a snadné položení trubky v předepsaných roztečích. Jsou opatřeny výstupky, které trubku ve smyčkách drží. Díky spojování desek pomocí zámků se vytvoří jednolitá plocha, odolná proti zatečení směsi, kterou je podlahovka zalévána.

Deska je na povrchu opatřena fólií, která chrání polystyren proti záměsové vodě, působí jako parozábrana a zároveň zvyšuje odolnost desky proti poškození v průběhu stavby. Deska je součástí celkové tepelné izolace podlahy a některé její typy řeší i kročejový útlum. Systémová deska GIACOMINI nese označení R979.
Společnost GIACOMINI nenabízí desky bez folie. Ty odporují platné normě!

Záruka 25 let od GIACOMINI

Pokud zvolíte kompletní systém podlahového vytápění od GIACOMINI, získáte záruku 25 let. Použité komponenty od renovovaného italského výrobce ale vydrží při správné montáži mnohem déle. Záruku může poskytnout jedině společností GIACOMINI proškolená montážní firma. Získáte tak jistotu, že za své peníze dostanete kvalitní systémy vytápění.

Pokud chcete mít plně funkční podlahové vytápění, oslovte renovovanou montážní firmu, která ví nejen to, jak systém montovat, ale i jak ho nastavit, aby správně topil ve všech částech domu (okrajové zóny, teplotní spád, délka okruhů,...). Pokud si nebudete jistí, kterou firmu vybrat nebo případně zda vybraná firma postupuje správně a v souladu s normou ČSN EN 1264, kontaktujte naše obchodně-technické manažery, kteří vám ochotně a rádi pomohou a poradí.

Více na www.giacomini.cz

GIACOMINI CZECH, s.r.o.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...