Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám? Co zvolit?

Kotlíkové dotace nejsou jediným dlouhodobým dotačním programem pro zlepšení technického stavu budov. Vedle nich zde máme souběžně probíhající Novou zelenou úsporám. Velké množství dotazů pak pochopitelně směřuje k ne zcela pochopeným pravidlům „kteréže ty dotace si mám vlastně vybrat?“

Na TZB-info jsme připravili dvě užitečné pomůcky, které pomohou s rychlou orientací, zda máte vůbec na dotaci nárok a který ze dvou dotačních programů zvolit.

1) Mám nárok na dotaci? – Dotační infografika

Máte starý kotel, dosluhující otopnou soustavu nebo starší dům a z doslechu víte, že stát vám na úpravu nebo renovaci může přispět nějaké peníze. Zaslechli jste o tom něco ve zprávách, od sousedů, psali o tom v novinách. Pokud jste se zatím nedostali k tomu, abyste si pečlivě pročetli podmínky pro získání dotací (k nalezení zde pro Kotlíkové dotace, zde pro Novou zelenou úsporám), usnadní vám základní orientaci naše infografika.

Jak je z obrázku patrné, Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace se částečně prolínají. Pro lepší pochopení, co který program podporuje, zde máme druhou pomůcku.

2) Tabulka porovnání dotačních programů

Na začátku si musím uvědomit jedno: Budu spíše provádět stavební úpravy nebo měnit kotel a otopnou soustavu? Pro stavební úpravy se spíše hodí Nová zelená úsporám, pro výměnu kotle je uzpůsobena kotlíková dotace. Pravidlo však neplatí pro všechny typy zdrojů, jsou zde výjimky.

Pokud vyměňuji kotel (a s tím i např. novou regulaci, úpravy na otopné soustavě, komínu, souvisejících stavebních úpravách v kotelně, výstavbě palivového skladu, apod.), je jednoznačnou volbou Kotlíková dotace. Ta podporuje výměnu (zdokumentované odstranění) nevyhovujícího kotle s ručním plněním za moderní zdroj vytápění splňující podmínky Ekodesignu. Tyto moderní zdroje vytápění můžeme vybírat mezi dřevozplyňovacími kotli na kusové dřevo, peletovými kotli, automatickými kotli na uhlí nebo jejich kombinacemi. Možnosti jsou rozšířeny i o další typy zdrojů, viz tabulka.

Z porovnání je patrné, že pokud výměnu některého zdroje Kotlíková dotace nepodporuje, je možné ještě uspět v Nové zelené úsporám a naopak. To se týká např. interiérových topidel na dřevo a pelety – krbů, krbových vložek a interiérových kotlů.

U solárních systémů jsou pravidla nastavena tak, že oba typy solárních systémů (fototermický i fotovoltaický) podporuje Nová zelená úsporám, v případě fototermického systému pro ohřev vody je možné využít podpory společně s výměnou kotle i v kotlíkové dotaci.

Tepelná čerpadla jsou podporována v rámci kotlíkové dotace, výjimkou je možnost jejich výměny z elektrického přímotopu v Nové zelené úsporám.

 
 
Reklama