Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Trendy v topenářské technice: Vybíráme z kotlů na pevná paliva – 1. část

V září 2016 proběhl v Praze - Letňanech sedmý ročník veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM. TZB-info bylo již tradičně odborným partnerem této akce. Z návštěvy je patrné, že vystavovatelé s předstihem zareagovali na poptávku trhu i chystané změny v legislativě.

Kotlíkové dotace – opora prodejů topenářské techniky

Není tajemstvím, že prodeje topenářské techniky se aktuálně točí kolem kotlíkových dotací. Ty do slova a do písmene nakoply trh a žadatelé, pro které jsou štědré dotace až 127,5 tis. Kč určeny, při podávání žádostí neváhají. V některých krajích jsou poslední výzvy vyčerpány během několika hodin. Žadatelé však nemusejí být zklamáni, další výzvy se chystají. Kotlíkové dotace jsou kontinuálním programem až do roku 2020 a celkem je připraveno k rozdělení 9 miliard korun.

Velké téma k řešení byla především otázka, zda a jak bude možné dotovat zdroje využívající fosilní paliva. Ty jsou pod tlakem ostré kritiky Evropské komise, oborových asociací i aktuálně probíhajících kauz, které ukazují, že některé uhelné kotle nesplňují podmínky pro dotace nebo prodeje na českém trhu. V prodloužené výzvě první vlny kotlíkových dotací již není možné dotovat fosilní zdroje. I to je možné chápat jako reakci na dosavadní průběh první vlny, navíc Evropský parlament na začátku října 2016 schválil klimatickou dohodu, kde se mj. zavazuje k omezení používání fosilních paliv.

V první třímiliardové vlně kotlíkových dotací bylo podle MŽP na konci srpna schváleno 21 054 žádostí v celkovém objemu 2,3 mld. Kč, z toho proplaceno bylo 719 žádostí za 88,5 milionu korun. Zatím největší zájem je ze strany domácností o kombinované kotle určené ke spalování uhlí a biomasy, velká část všech celorepublikových žádostí míří ale i na dražší zdroje – tepelná čerpadla a kotle na biomasu (celkem zhruba 40 %).

Na veletrhu FOR THERM Praha 2016 bylo více vidět vytápění obnovitelnými zdroji

Zatímco uhelné kotle bylo vidět pouze v jednotkách kusů, tepelných zařízení využívajících obnovitelné zdroje jsme mezi exponáty napočítali více než 200. V případě plynových kotlů byl stav obdobný jako na minulých ročnících. To může ukazovat, že plynové kotle se v podstatě prodávají v podobném objemu dotacím navzdory.

Zájem ze strany návštěvníků i vystavovatelů se točil především okolo tepelných čerpadel, zplynovacích kotlů na dřevo, automatických kotlů na pelety nebo kombinací se solárními systémy, popř. hybridních automatických kotlů pro uhlí a pelety.

Zajímavé tepelné zdroje na pevná paliva

U vystavovatelů jsme zaznamenali několik novinek mezi kotli a kamny na pevná paliva. Pojďme si je blíže představit včetně několika starších modelů, které nás zaujali.

Dakon

Krnovský výrobce Dakon ze skupiny Bosch Termotechnika vystavoval nový kotel s označením DOR N Automat – Pelety. Jedná se o ocelový kotel s automatickým podáváním paliva, který je speciálně určen pro spalování dřevních pelet. Kotel je nabízen ve 3 výkonech – 15, 20 a 27 kW. Kotel stabilně funguje i při snížení výkonu pouze na 30 % maxima, takže provozní výkon kotlů se může pohybovat od 4,5 kW do 27 kW. Podávání paliva a množství spalovacího vzduchu je řízeno elektronickou řídicí jednotkou na základě teploty otopné vody a spalin. K regulaci je možné připojit pokojový termostat s datovým přenosem, na kterém lze sledovat a nastavovat veškeré provozní parametry. Kotel je vyráběn v pravém i levém provedení a zásobník je tak možné přizpůsobit dané situaci v kotelně. Kotel je doplněn 240litrovým zásobníkem pelet, který umožňuje až pětidenní provoz bez nutnosti doplňování paliva. Objem zásobníku lze dále zvětšovat pomocí přídavného nástavce.

ATMOS

Výrobce ATMOS prezentoval mezi rozsáhlou nabídkou kotlů na dřevo, uhlí a pelety také peletový speciál ATMOS D21P s bočním hořákem pelet. Hořák je možno volitelně umístit na pravou nebo levou stranu kotle podle uspořádání v kotelně. Hořák si automaticky, za pomocí šnekového dopravníku, odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva může být u všech modelů ATMOS umístěn přímo vedle kotle nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost – od 250 litrů až po celosezónní sila s kapacitou několika tun. Provoz hořáku na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topnou spirálou. Po dostatečném rozhoření pelet najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby, než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v misce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu, cyklus se v případě potřeby opakuje. Čištění hořáku lze provádět manuálně nebo s čisticí sadou, která je postavena na bázi vzduchového kompresoru. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem.

OPOP

Valašsko-meziříčský výrobce OPOP představil novinku v podobě hybridního automatu na hnědé uhlí a dřevní pelety s označením OPOP H824-AP. Kotel je v nabídce od prázdnin a je určen pro hnědé uhlí ořech 2 nebo dřevní pelety 6 až 8 mm. Výkon modelu je mezi 6 až 24 kW v závislosti na použitém palivu. Výrobce se mimo jiné zaměřil na kotelny s malým prostorem a zkonstruoval sestavu kotle (kotel s násypkou) tak, že zabírá pouze 0,9 m2 plochy kotelny. Zásobník může být umístěn z pravé či levé strany kotle. Kotel je možno vedle standardní řídící jednotky ovládané pokojovým termostatem doplnit o GSM nebo internetový modul. Regulace kotle může v základu ovládat 1 směšovací ventil a až 4 oběhová čerpadla. Regulace navíc spolupracuje s ekvitermní sondou a optimalizuje provoz na základě venkovní teploty.

ROJEK

Firma Rojek prezentovala mezi svými kotli na kusové dřevo, uhlí a pelety modelovo řadu TKA. Jedná se o kotle ROJEK TKA BIO 25 pro spalování dřevních pelet a model ROJEK TKA 25 pro spalování pelet i hnědého uhlí – ořech 2. Výkonový rozsah v případě těchto automatů je mezi 7,5 až 25 kW. Jak je již u podobných modelů zvykem, hořáky vč. násypky mohou být montovány z volitelné strany kotlového tělesa. Kotel je osazen litinovým retortovým hořákem a je instalován do spodní části kotlového tělesa. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do retorty a na rošt. Podávací šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt, kde dochází k jeho spalování.

HAAS+SOHN

Novinky bylo možné spatřit i na domácí scéně výrobců kamen. HAAS+SOHN Rukov představil kromě změny firemních barev a loga také nová krbová kamna KALIX určená pro spalování kusového dřeva nebo dřevěných a uhelných briket. Kamna mají variabilní vývod kouřovodu z vrchní nebo zadní části tělesa a jsou dimenzována pro vytápění prostoru až do 150 m3. Regulovatelný výkon kamen se pohybuje mezi 2,7 až 8,2 kW a celková váha kamen je necelých 150 kg. Kamna mají jednoduché ovládání všech tří přívodů vzduchu (primárního, sekundárního a terciálního) pomocí sdruženého regulátoru s funkcí Easy control. Kamna jsou svařena z ocelových plechů o tloušťce 2 až 5 mm. V prostřední části kamen je spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek, která jsou opatřena samozavíracím mechanismem. Dvířka jsou osazena speciálním velkoplošným sklem, které je schopno odolávat teplotám až 800 °C.


BENEKOV

Firma BENEKOV prezentovala automatický kotel na hnědé uhlí řady C. Model BENEKOV C 27 lze použít pro vytápění rodinných domů, kancelářských budov a jiných objektů, jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 25 kW. V základní výbavě je tento kotel vybaven řídící jednotkou s modulací výkonu a ekvitermní regulací. Kotel je určen pro hnědé uhlí – ořech 2 a dřevní pelety. Konstrukce kotle stojí na třítahovém vertikálním výměníku a retortovém hořáku. Mezi nadstavbovým vybavením lze kotel vybavit designovým pláštěm s dveřmi kotlového tělesa, modulem pro vzdálený přístup přes internet, odpopelňovací zařízení, automatické čištění výměníku nebo záložní zdroj elektřiny. Zásobník paliva umožňuje provoz po dobu 3 až 7 dní.


Pokračování v další části článku.

English Synopsis
Trends in heating technology: Highlights from the solid fuel boilers – part 1

Sales of heating technology in the Czech Republic is currently revolves around subsidies. We are choosing from an interesting exhibition of boilers heating systems, alternative energy sources and air-conditioning in Prague.

 
 
Reklama