Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ISH 2015 bylo ve znamení motta „Komfort potkává technologii“

Na letošním ISH byla zřetelná snaha vystavovatelů nabídnout produkty nejen technologicky vyspělé, ale i umožňující pohodlnou a snadnou obsluhu. V oblasti systémů a komponent pro měření, regulaci a řízení budov to znamená především jednoduché, srozumitelné a designově čisté rozhraní pro koncového uživatele.

Zájem o komfort uživatele se projevil zejména u pokojových ovladačů, termostatů a rozhraní pro řízení žaluzií a světel, u nichž dominovaly dotykové displeje a krabičky prostých až základních tvarů. Z hlediska firem, zabývajících se systémovou integrací a programováním, šlo o zjednodušování konfiguračních nástrojů a tendenci přenést část rozhodování na programovací prostředí, tedy zkrátit dobu potřebnou pro tvorbu programů a uvádění do provozu.
Většina stánků nesla nějaké heslo související s úsporami energie nebo s energetickým managementem, pod nímž se ovšem většinou skrývala klasická vizualizace a sběr dat z měřičů (vlastní energetický management je aktivní odborná činnost, k níž vizualizační a komunikační systémy jen poskytují vstupní data).

Domat Control System tentokrát vsadil na „hands-on experience“


Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci s přístroji i programy na dvou testovacích stolech, osazených oblíbenými regulátory (FC010, UC100, IPLC) i novinkami v sortimentu, jako je řada podstanic mark100 až markMX, programovatelných v novém prostředí Merbon IDE, které podporuje jak funkční bloky, tak strukturovaný text a možnost tvorby vlastních bloků.
Návštěvníky zaujal i nový pokojový ovladač s barevnou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením.


„Zákazníci oceňovali především podporu standardních protokolů, jako jsou Modbus, OPC a BACnet, kombinovanou s více než 50 drivery pro cizí systémy, to vše za vynikajících cenových podmínek. Systém Domat proto používají nejen u  homogenních systémů řízení budov, ale i jako prostředek pro integraci ostatních technologií do cizích vizualizací a manažerských systémů“, říká Michal Šeda, vedoucí oddělení produktového prodeje, a doplňuje: „S nejaktivnějšími zahraničními distributory, nizozemskou firmou Vedotech a německou S+S Regeltechnik, jsme zhodnotili situaci na trhu a načerpali inspiraci pro další vývoj.“

Domat Control System s.r.o. je český výrobce systémů a komponent pro měření a regulaci větrání, vytápění, klimatizace a energetických celků. Firma vznikla v roce 2004, v roce 2008 zahájila aktivity v energetice, a to dodávkami systémů pro monitorování a řízení fotovoltaických elektráren. Přibližně 55 % obratu v obchodním roce 2013 tvořil vývoz.

English Synopsis
Domat Control System at ISH 2015

This year’s ISH fair (Installation, Sanitär, Heizung), held on March 10 to 14, 2015 in Frankfurt, Germany, had a slogan “Comfort meets technology”. It means that the companies aim to supply not only technologically advanced products, but also products with comfortable and easy operation. For systems and components for HVAC controls it means primarily easy-to-understand user interfaces with clean design. It showed primarily at room units, thermostats, and lights and blinds controllers with touchscreens and housings of simple shapes. Regarding system integrators, the point was in making configuration tools easy, and bringing part of the decision-making process to the engineering tools, thus cut down the engineering and commissioning time. Many booths claimed energy savings and energy management, which mostly meant classical SCADA systems and metering data acquisition, as energy management is expert activity, for which the SCADA and communication systems just provide the input data.

Domat Control System backed the hands-on experience this time. Visitors could try engineering and configuration tools at two test desks with both popular controllers (FC010, UC100, IPLC) and news like mark100 to markMX process stations range, programmable in Merbon IDE, the new engineering tool, which supports function blocks (FB) and structured text (ST) as well as compiling of customized function blocks. “Customers like especially support of standard communication protocols, like Modbus, OPC, and BACnet, together with more than 50 system drivers for third party systems, all of this well priced. The Domat components are used not only at homogenous building control systems, but also as a way how to integrate other technologies into third party SCADAs and management systems,” says Michal Šeda, head of product sales department. “With the most active distributors, Vedotech and S+S Regeltechnik, we discussed the market situation and acquired inspiration for further development.” Visitors were also attracted by a new room unit with hi-res colour touchscreen.

Domat Control System s.r.o. is Czech manufacturer of HVAC and energy control systems. The company was established in 2004, starting activities in energy management and control in 2008 by supplies of photovoltaic monitoring systems. About 55 % of the volume in 2013 was export.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.