Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejpoužívanější čidla německého výrobce S+S Regeltechnik

Domat Control System s.r.o. je český výrobce volně programovatelných regulátorů pro systémy řízení budov a výhradní distributor periferií S+S Regeltechnik v České a Slovenské republice. Aktuálně Domat připravil zvýhodněnou nabídku vybraných nejpoužívanějších čidel německého výrobce S+S Regeltechnik.

Ve zvýhodněné nabídce značky S+S Regeltechnik jde o stonková čidla teploty TF43 s délkou stonku od 50 do 300 mm, krytím vnější části IP43 a příslušenstvím, o příložná teplotní čidla s pasivním výstupem ALTF02, kabelová čidla HTF50, pokojová, kanálová a nástěnná čidla vlhkosti a teploty, čidla kondenzace KW, čidla diferenčního tlaku DF, diferenční manostaty DS-205 a kanálová čidla KCO2.

Stonková čidla teploty jsou nyní flexibilnější. Kanálová čidla pro měření teploty ve vzduchotechnickém kanále i jímková („ponorná“) čidla pro měření teploty kapalných médií se vyrábějí ve stejném provedení jako jeden typ pod označením TF43..., dále je specifikován typ měřicího prvku a délka čidla v pěti velikostech 50 až 300 mm.

Pro instalaci do VZT kanálu se dodává jako samostatné příslušenství plastová příruba s fixačním šroubem MF, pro montáž do potrubí slouží mosazné nebo nerezové jímky TH08-MS, resp. TH08-VA. Stačí proto mít po ruce méně typů čidel a doplnit je příslušenstvím podle toho, kde jsou instalována.

Pouzdro je polyamidové, kryt se dá snadno sejmout i nasadit. Šroubové svorky zaručují bezpečný přenos signálu.

Čidlo S+S Regeltechnik TF
Čidlo S+S Regeltechnik TF
Čidlo S+S Regeltechnik ALTF
Čidlo S+S Regeltechnik ALTF

Příložná čidla ALTF02 jsou levnější alternativou pro potrubí o malém průměru, kam nelze instalovat návarky pro jímky, nebo regulačně méně náročné aplikace, jako jsou ekvitermní okruhy. Pro místa se stísněnou montáží nebo měření teploty v betonových podlahách se používají kabelová čidla HTF. Ta se v provedení se silikonovou izolací dají nasadit až do teplot 180 °C.

Další čidla v akci jsou kanálová, pokojová a nástěnná kombinovaná čidla teploty a vlhkosti (RF..., AF..., KF...) spolu s čidlem kondenzace a rosného bodu KW pro použití například v systémech chladicích stropů, kde slouží jak pro aktivní ochranu před kondenzací, tak jako omezovací prvky.

Čidlo S+S Regeltechnik DF
Čidlo S+S Regeltechnik DF

Čidla diferenčního tlaku DF... se používají v čistých prostorech a systémech VAV / CAV. Mají přepínatelný rozsah až −1000...1000 nebo −5000...5000 Pa a tak zjednodušují projektování. Některé typy jsou vybaveny displejem, takže měřené hodnoty je možné odečítat přímo u měřicích sond, což výrazně usnadňuje uvádění do provozu a servis.

Čidlo S+S Regeltechnik KCO₂
Čidlo S+S Regeltechnik KCO2
 

Kanálové čidlo oxidu uhličitého KCO2 se nyní dodává v novém krytu, který usnadňuje a zpřehledňuje montáž. Vzduchotechnické jednotky řízené podle obsahu CO2 pomáhají šetřit energii a provozní náklady. Čidlo má přepínatelné rozsahy: 0...10 V odpovídá koncentraci 0...2000 ppm nebo 0...5000 ppm.

Více informací


Domat has a new advantage offer of the most frequently deployed sensors by the German manufacturer S+S Regeltechnik. On the top of the list there are stem temperature sensors TF43 with stem length 50 to 300 mm, protection degree IP43 and accessories, strap-on temperature sensors with passive output ALTF02, cable sensors HTF50, room, duct and wall temperature and humidity sensors, condensation sensors KW, differential pressure sensors DF, differential manostats DS-205, and duct sensors KCO2.

The stem temperature sensors are more flexible now. Both the duct sensors for measuring of temperature in an air duct and pocket (or immersion) sensors for fluid media are produced in the same design as a single type, TF43.... Further on, the measuring element type and sensor length in five sizes from 50 to 300 mm are specified. To install the sensor in an air duct use MF, a plastic flange with a fixing screw, which is supplied as a separate accessory. For installation as an immersion sensor there are brass or stainless steel pockets TH08-MS and TH08-VA respectively. Less sensor types can be on store then, completed by the accessory according to the installation type. The sensor have polyamide housing with glass fibre reinforcing, the cover can be removed and put back easily. Proven screw terminals make sure that the signal will be safe.

The strap-on sensors ALTF02 are budget alternative for piping of small diameters where it is impossible to use welded-on pieces for pockets, or for less critical applications, like weather-compensated heating circuits. For complicated installation or temperature measuring in concrete floor systems, cable sensors HTF are used. The silicone cable option can be used for temperatures up to 180 °C.

Other featured sensors are duct, room and wall combined temperature and humidity sensors (RF..., AF..., KF...) together with condensation and dew point sensor KW for cooling panels. They are used as active protection against condensation as well as limitation sensors.

Differential pressure sensors DF... are used in clean rooms and VAV / CAV systems. Their variable range of up to −1000...1000 or −5000...5000 Pa makes technology design easy. An optional LCD display enables reading the measured values directly at the probes, which speeds up commissioning and service.

The carbon dioxide duct sensor KCO2 is now supplied in a new housing for easier installation. Air handling units controlled according to CO2 help saving energy and operation costs. The sensor has selectable ranges: the 0...10 V output can be set as 0...2000 ppm or 0...5000 ppm.

Domat Control System s.r.o. is a Czech producer of freely programmable controllers for building control systems, and exclusive distributor of S+S Regeltechnik peripherials in the Czech and Slovak Republic.

More information


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.