Státní energetická inspekce obnovuje kontroly měřičů

Datum: 3.6.2016  |  Organizace: Státní energetická inspekce  |  Zdroj: Tisková zpráva

Státní energetická inspekce (dále SEI) opět zahajuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. SEI kontroly této povinnosti z vlastního podnětu pozastavila z důvodu možných legislativních změn plynoucích z výsledků studie zadané ministrem průmyslu a obchodu Ing. Janem Mládkem, CSc. Cílem této studie bylo stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření tepla.

Již od zavedení této povinnosti v roce 2013, která měla za cíl stanovit spravedlivější způsob rozdělování nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele, se jedná o často diskutované téma. Toto téma bylo opět otevřeno při poslední novele zákona o hospodaření energií v roce 2015. Z tohoto důvodu byla v rámci této novely ustanovení týkající se povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ještě upřesněna. Ze strany ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. v průběhu projednávání zákona došlo zároveň k příslibu zadání nezávislé studie týkající se technické a ekonomické vhodnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. Pokud by výsledky studie prokázaly v konkrétních případech nevhodnost instalace těchto přístrojů, promítly by se do vyhlášky č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

V reakci na tato prohlášení SEI pozastavila v této oblasti kontroly z vlastní iniciativy. I přes tuto skutečnost však zákonná povinnost trvala a měla být ze strany dotčených subjektů naplňována.

Výsledky studie jsou již veřejně známy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s externími experty připravuje návrh novely příslušné vyhlášky, která stanoví výjimky z povinnosti. S ohledem na tyto skutečnosti lze konstatovat, že nedojde k plošnému zrušení povinnosti instalace, ale pouze ke specifikaci nových výjimek z povinnosti, které se týkají jen úzkých skupin technických řešení otopných soustav či budov. Ústřední ředitel SEI Ing. Pavel Gebauer se po domluvě s ministerstvem rozhodl odvolat prohlášení o nezahajování kontrol této povinnosti.

„Je evidentní, že všechny možné a dostupné argumenty již byly předloženy. Ministerstvo je důkladně zvážilo a nelze předpokládat zrušení zákonné povinnosti jako takové. Není již tedy důvod nadále z naší strany vyčkávat,“ uvedl Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI. I přesto, že inspektoři SEI nevykonávali kontroly této povinnosti z vlastní iniciativy, SEI obdržela řadu podnětů na prověření plnění zákonných povinností spojených s přístroji registrujícími dodávku tepla. „Naše kontroly se zatím budou zaměřovat čistě na ty oblasti, kde nejsou očekávané výjimky či případné rozpory, které se v návrhu novely vyhlášky ještě mohou řešit. Bude se tedy jednat zejména o bytové domy a víceúčelové stavby,“ dodal Gebauer.

 

Hodnotit:  

Datum: 3.6.2016
Organizace: Státní energetická inspekceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partner - Měření a regulace

logo SIEMENS

Partneři - Vytápění

logo ENBRA
logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo THERMONA
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018