Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zjednodušení podmínek pro energetické úspory v IROP vygeneruje práci pro TZB

Zjednodušení podmínek pro získání dotace na zateplení bytových objektů by nemělo generovat práci jen stavebním firmám, ale i firmám působím na poli regulací otopných soustav a řízeného větrání. Neboť bez přizpůsobení otopné soustavy na podmínky po zateplení nebude dosaženo očekávaných úspor energie a neřešení nuceného větrání bytů se negativně projeví větráním okny otevřenými, nebo zhoršením mikroklimatických podmínek v bytech.

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě mnohem snazší a jednodušší než dosud.


„Připravila jsem sadu opatření, která vše ještě více usnadní. K začátku března 2017 jsme schválili projekty na zateplení 7 500 bytů a na dokončení hodnocení a schválení čekají projekty na dalších 6 000 bytů. Podle ohlasů od vlastníků bytových domů i zpracovatelů žádostí je podpora ve výši 30 a 40 % z rozpočtových cen – ve srovnání s ostatními programy podpory – unikátní. V současné době evidujeme žádosti na všechny typy bytových domů ve všech krajích ČR – od nejmenších domů o 4 bytech až po velké panelové domy o desítkách bytů. V minulých dnech byly proplaceny první projekty a u dalších projektů probíhá administrace spojená s vyplacením dotace,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“. Předmětem revize jsou tato administrativní zjednodušení:

  • snížení počtu povinných příloh
  • snížení množství vyžadovaných údajů
  • úleva v oblasti veřejných zakázek – navýšení limitu pro zadání stavebních zakázek v uzavřené výzvě na 20 mil. Kč

Za účelem zjednodušení administrace projektů a zvýšení kvality servisu pro žadatele a příjemce připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR) další opatření, a to v podobě vzorového zadání veřejné zakázky, semináře ve spolupráci s Akademií pro bytové domy, zrychlení procesu hodnocení na CRR a mnohá další zjednodušení.

Díky těmto změnám dojde k dalšímu urychlení administrace žádostí, méně častému vyzývání žadatelů k doplnění projektové žádosti a také k rychlejší realizaci všech opatření. Tedy i k rychlejšímu vyplácení podpory žadatelům. V dlouhodobějším horizontu připravujeme další opatření, která dále žadatelům usnadní čerpání.

K tomu, aby se zateplení objektů v plné míře projevilo i ve snížení nákladů za teplo je nezbytně nutné provést zásahy do otopných soustav. Je nutné přepočítat tepelné ztráty místností, přizpůsobit provozní teploty otopných soustav novým podmínkám, ověřit hydronické vyvážení atd. a v neposlední řadě prověřit, zda zateplením pouze svislých fasád, když nedošlo k zateplení střešní konstrukce, nedošlo například u podstřešních bytů ke změně parametrů, ze kterých byly určeny koeficienty pro rozdělování nákladů za teplo. Pokud bude snaha provozní parametry otopných soustav v zateplených domech změnit pouze škrcením průtoků otopné vody, zkušenosti ukazují, že se objeví řada negativních důsledků.

Se zateplením jde obvykle ruku v ruce i výměna oken, která znamená zásadní omezení infiltrace vzduchu, tedy zhoršení větrání. Mají-li být uživatelé bytů po zateplení spokojeni a žít ve zdravém prostředí, je nutné jim zajistit i hygienicky předepsané větrání. A to nikoliv jen otevíráním oken, které de facto ruší původní záměr zateplení, tedy šetřit energie.

Zpracováno s využitím tiskové zprávy MMR.

 
 
Reklama