Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické řešení regulace otopných ploch a soustav HVAC

Moderním prvkem pro řízení ventilů na tělesech je hlavice Danfoss Eko. Je elektronicky ovládána a v současnosti nabízená druhá generace hlavice umožňuje přímo na hlavici nastavit i rychlost reakce tak, aby odpovídala charakteru místnosti.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Danfoss je tradičním výrobcem termostatických ventilů a hlavic. Elektronické programovatelné hlavice byly do sortimentu přidány v roce 2010. Ventil se pozná podle nastavovacího kroužku, který umožňuje přednastavení do 14 stupňů, což je výhodné pro revitalizace bytových domů. To lze provést rukou bez nářadí, ale následně se zajistí proti neoprávněné manipulaci.

Danfoss hlavice jsou paroplynové, velmi přesně reagující.

V ČR je nainstalováno mnoho ventilů, které lze modernizovat jen výměnou vnitřku, bez demontáže celého ventilu.

Dynamické ventily umožňují pracovní rozsah až do 60 Pa a v případech menších bytových domů s méně podlažími tak není nutné používat ventily stoupačkové. Obecně jsou tyto ventily vhodné v případě modernizací, kdy nejsou známy přesné parametry potrubní sítě.

Hydraulické vyregulování ve vyšších domech se provádí stupačkovými ventily. Nové stoupačkové ventily umožňují výměnu regulačního prvku i za provozu pro potřebu přizpůsobení změněným podmínkách.
Moderním prvkem pro řízení ventilů na tělesech je hlavice Danfoss Eko. Je elektronicky ovládána a v současnosti nabízená druhá generace hlavice umožňuje přímo na hlavici nastavit i rychlost reakce tak, aby odpovídala charakteru místnosti. Hlavice má nejvyšší technickou úroveň, o čemž svědčí integrovaná PID regulace, možnost nastavování teplot po půl stupních °C a využití adaptivní regulace na skutečný stav, která přizpůsobuje chování hlavice předchozím 7 dnům. Funkce „otevřené okno“ reaguje na otevření okna po dobu nad 3 minuty a pokles teploty od více než půl stupně, hlavice uzavírá ventil. Sortiment adaptérů umožňuje instalovat hlavici na prakticky jakýkoliv termostatický ventil. Hlavice má malý displej a ve třech úrovních je možné provádět volbu režimů a jejich nastavování. K dispozici nejsou pro uživatele jen návody v češtině, ale i instruktážní film.

Připravovaná novinka bude nastavitelná pomocí chytrých telefonů.

Komplexní řízení nastavitelné přes chytrý telefon nabízí systém Danfoss Living. Umí řídit radiátory, podlahové vytápění, teplovodní vytápění, elektrické, a to ideálně v domech do cca 300 m2 podlahové plochy. Z jednoho telefonu lze ovládat až 20 centrálních jednotek, a to nabízí řízení nejen bytů, rodinných domů, ale i malých administrativních budov, penzionů atp. rozdělených do samostatných zón. Na systém lze připárovat až 20 chytrých telefonů, takže každá zóna může být řízena jinou osobou. Hlavice Danfoss conect v systému Danfoss Living s bezdrátovou komunikací mají stejné řídicí schopnosti jako hlavice Eko. V místnosti může být až 10 hlavic a celkem lze řídit 30 hlavic. Až 3 podlahové rozdělovače pro podlahové vytápění.

Doplňující prvky obsahující elektrická spínací relé umožňují ovládání i dalších doplňkový zařízení.
Měřiče tepla

Danfoss je výrobcem měřičů tepla a na trh aktuálně uvedl dvě novinky, dvě řady ultrazvukových měřidel určených především pro byty.

V technicky vyšší řadě Sono Select se životností baterií 17 let se měří průtok každou půl sekundy a rovněž tak se vypočítává proteklé teplo. Měření je tím velice přesné, a to od průtoku 6 litrů/hodina.

Řada Sono Safe představuje jednodušší řešení. Životnost baterie je cca 11 let a baterie je výměnná. Kalkulace tepla probíhá po každých 2 sekundách.

V praxi pozorovatelné rozdíly 20 i 30 % mezi údajem hlavního měřiče tepla na patě domu a součtem údajů z měřidel v bytech bývá způsoben především odlišnou četností měření v bytech, když se v nich použijí měřiče s delší periodou měření a nejsou tak schopné registrovat krátkodobé odběrové špičky.

Údaje z měřičů Danfoss jsou předávány po drátech, po sběrnici nebo bezdrátově. Pro komunikaci s měřičem slouží čtecí hlava, umožňující jak vyčtení dat, tak v některých případech i konfoguraci.

Místo instalace do přívodu nebo zpátečky je nutné učit při objednávce. Typ Sono Select lze však ještě přenastavit před prvním spuštěním s pomocí aplikace v telefonu.

Údaje lze z měřiče získávat ve třech informačních smyčkách. V první je především aktuální údaj o aktuálním teple, po přepnutí do třetí lze získat historické údaje za 24 měsíců zpětně o spotřebě a maximálním výkonu.
Novinky z oboru hydronic balancing

Tato oblast obsahuje vyvažovací ventily a jejich pohony. V přednášce jsou uvedeny základní přednosti nových regulátorů diferenčního tlaku, partnerských ventilů, seřizovacích ventilů. Dále doporučení k jejich instalaci, výběru pro odlišné aplikace. Přednosti pro instalaci, provozní proplach soustavy aj.

Výhodou ventilů pro stabilizaci tlaku je viditelná stupnice pro jejich nastavení nevyžadující měření.

Novinkou je šesticestný přepínací ventil pro soustavy, které zajišťují podle potřeby buď vytápění nebo chlazení. Vhodný nejen pro soustavy s fan-coily, se vzduchotechnickými prvky. Lze využít v soustavách on-off, i v regulovaných proporciálně. Lze kombinovat s novým servopohonem Novocon.


Inteligentní pohon Novocon má datovou komunikaci s řídicím systémem, takže nejen pracuje podle příkazů, ale poskytuje i informace pro řídící systém, který pak může lépe provádět optimalizaci a zjednodušuje údržbu. Nastavení pohonu se provádí digitálně přes BUS sběrnici. V hybridním nastavení může být řídicí signál analogový, což umožňuje zapojení do stávajících systémů.

Pro údržbu a proplach soustavy má pohon Novocon možnost nastavení na plné otevření bez nutnosti fyzického zásahu na ventilu.

Novocon Energy je navíc vybaven čidly teploty a toto je využitelné pro sledování spotřeby tepla.

 
 
Reklama