Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právě skončilo období odečtů a do konce dubna většina z nás obdrží roční vyúčtování

Pojďme si připomenout, jaké jsou nejčastější dotazy ze strany SVJ a správců. Dotazy zodpoví vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika, paní Jarmila Trčková. Ista Česká republika se řádí k největším a nejspolehlivějším rozúčtovacím firmám na českém trhu.

Připomenete nám, jakým zákonem se řídí pravidla rozúčtování?

Jedná se o novelu zákona č. 67/2013 Sb. – zákon o „službách“, který řeší mimo jiné rozúčtování ostatních nákladů v domě. Novela tohoto zákona byla podepsána prezidentem v prosinci loňského roku a jednou z novinek je novely je, že chyby ve vyúčtování služeb, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, neovlivňují jeho splatnost. To je pozitivní zpráva především pro správce a předsedy SVJ. Tato novinka je v platnosti od 1. 1. 2023, nevztahuje se tedy na zúčtovací období roku 2022. Další novinkou, která je ale již v platnosti letošní rok jsou nové náležitosti k vyúčtování dle aktualizované vyhlášky MMR 269/2015 Sb. Vzor nových náležitostí můžete vidět na přiloženém obrázku níže.


Jaké podklady je třeba pro zpracování řádného vyúčtování předložit ze strany SVJ/ správce?

Zejména celkové náklady vyfakturované dodavatelem tepla a vody a fakturační množství (GJ, kWh, MWh či m3). Dále pak soupis uživatelů jednotek, včetně případných změn v průběhu aktuálního zúčtovacího období, případně i meziodečty přístrojů při předání jednotky. Nezbytným podkladem je dále údaj o velikosti započitatelné podlahové plochy jednotky (pro výpočet základních nákladů na teplo pro vytápění) a velikosti podlahové plochy jednotek (pro výpočet základních nákladů na dodávku teplé vody).

Kdy bude vyúčtování zpracováno a jakým způsobem bude předáno?

Zákonný termín pro předání vyúčtování příjemci služeb je v termínu do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období. Rozúčtovatel však potřebuje pro zpracování konečného vyúčtování podklady, které zmiňuji v předešlé odpovědi. Tyto podklady je třeba předat rozúčtovateli co nejdříve, protože teprve od předání podkladů začíná běžet smluvní termín zpracování ze strany rozúčtovatele.

Konečné vyúčtování předáváme v tištěné podobě nebo elektronicky ve formátu PDF a dále pak ve formě datové věty v odsouhlaseném formátu.

Komu se tedy předává konečné vyúčtování služeb a v jakém termínu?

Rozúčtovací firma předá vyúčtování poskytovateli služeb (SVJ, BD) či správci objektu dle uzavřené smlouvy. Příjemci služeb (konečnému uživateli) předává vyúčtování dle zákona poskytovatel služeb. Předání z naší strany probíhá na bezpečný kontakt dle smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jeden z nejčastějších dotazů je, kdy dojde k finančnímu vypořádání přeplatků?

Přeplatky jsou vyplaceny po skončení reklamační lhůty, která trvá 30 dní od obdržení vyúčtování nákladů (pokud není poskytovatelem služeb stanoveno jinak). Vypořádání přeplatků a nedoplatků provádí poskytovatel služeb či jím pověřený správce objektu, nikoliv rozúčtovací firma.

Řada uživatelů bytů se ptá, co znamená, když mají vysoký nedoplatek/nízký přeplatek. Můžete to prosím objasnit?

Znamená to, že zálohy nepokrývají jejich spotřebu. S ohledem na navyšování cen energií nedošlo ke správnému nastavení zálohy. Je třeba se domluvit na úpravě výše záloh s poskytovatelem služeb či s pověřeným správcem objektu.

Pokud chce někdo rozúčtování reklamovat, jak má postupovat?

Reklamaci doporučujeme podat písemně a předat ji k vyřízení poskytovateli služeb. Dotazy k provedenému vyúčtování lze směrovat i na nás, pokud provádíme rozúčtování daného objektu. V žádosti je třeba uvést údaje o jednotce bytu, ke které se reklamace vztahuje (adresa, jméno uživatele, číslo jednotky).

Vaše firma je známá svým spolehlivým systémem dálkových odečtů. Vnímáte jejich pozitivní vliv i na kvalitu vyúčtování?

Dálkový odečet má úspěšnost přenosu dat 99,6 %, což zajišťuje vysokou kvalitu dat a zároveň pozitivně ovlivňuje kvalitu rozúčtovací služby, protože eliminuje ruční přepis hodnot z odečtového protokolu do rozúčtovacího systému


ista Česká republika s.r.o.
logo ista Česká republika s.r.o.

ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio svých produktů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, ...