Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky Siemens v sortimentu měření tepla

Siemens má širokou nabídku měřičů tepla, včetně rozsahu měřených průtoků, měřicího principu i dálkové komunikace.

Pro rezidenční sféru jsou v nabídce elektronické měřiče tepla řady WFM5.. Megatron 5, případně ultrazvukové měřiče tepla a chladu T230.., obojí do jmenovitého průtoku 2,5 m3/h a maximální teploty 90 °C. Tyto dvě řady doplňuje pro větší průtoky, až do jmenovitého průtoku 6 m3/h a vyšší teplotu do 105 °C, výrobní řada UH30-C.. ultrazvukových měřičů tepla a chladu. Pro patní měření, kotelny a výměníkové stanice, tedy pro provoz s náročnějšími požadavky na měření a komunikace, je pak ideální řada UH50-A.. – ultrazvukové měřiče tepla od jmenovitého průtoku 0,6 m3/h až do 60 m3/h a pro maximální teploty do 130 °C. Měření tepla nebo chladu pro vysoké průtoky až do 1 500 m3/h jsou technicky řešeny ultrazvukovými průtokoměry Sitrans FUE380 doplněné o kalorimetrické počítadlo UC50-L. V poslední době se stále častěji objevují požadavky na měřiče pro solární systémy (voda s glykolem) i pro takové systémy máme v nabídce speciální měřiče, které jsou schopné správně měřit teplo nebo chlad.


Vylepšení řady UH30..

První z letošních novinek jsou technická vylepšení řady UH30.. S ohledem na její rozšíření o jmenovité průtoky 3,5 m3/h a 6 m3/h, kdy se jedná už i o dražší měřiče, výrobní závod provedl technické změny, které jsou typické spíše pro poloprůmyslové měřiče než pro bytové. Došlo zde k přepracování prostoru pro baterie, který je nově přístupný zvenku, pro jednodušší výměnu baterií přímo na místě instalace nebo jak již bylo možné v minulosti, na zkušebně. Pro omezení neoprávněné manipulace je použit skrytý otvírací mechanismus a využívá se i montážní nálepka, která zajišťuje vizuální informaci, že s bateriemi nebylo manipulováno. Pro budoucí provozní požadavky je připravena možnost snadné výměny baterií, jako jsou měřiče s rychlejší odezvou měření a LoRa komunikace.

Standardní provedení měřiče tepla a chladu UH30-C.. má krytí IP65, které umožňuje jeho instalaci do prostředí se zhoršenými podmínkami. Pro extrémní případy je nově v nabídce také krytí IP68, a to na speciální objednávku. Prostor elektroniky počítadla je nově zcela oddělen od baterií, což chrání elektroniku před vnikáním nečistot, případně nechtěnému poškození elektrostatickou elektřinou při výměně baterií. Součástí krytu elektroniky je nově zcela unikátní mechanická plomba, která při jejím porušení dává zcela zřetelnou informaci o neoprávněné manipulaci.

Posledním technickým vylepšením řady UH30.. je o polovinu zkrácená časová odezva u teplotních čidel použitím nového čipu. Tím dochází k rychlejší detekci teplotních změn a výrazně přesnějšímu měření spotřeby.

Ultrazvukové měřiče tepla HMR500AG..


Druhou novinkou jsou ultrazvukové měřiče tepla HMR500AG.. (obdoba elektronických WFM5..), které mají integrovaný radiovysílač s C-mode. Přebírají výhody jako je možnost volby místa instalace, přívod místo zpátečky nebo změna zobrazovacích jednotek ze stávajících kWh, to vše je však nutné provést ještě před uvedením měřiče do provozu. Nově je také tato řada původně bytových měřičů končící jmenovitým průtokem 2,5 m3/h rozšířena i o další provedení s průtokem 3,5 m3/h, 6 m3/h a 10 m3/h. Výhodou je, že jedním typem měřiče je možné řešit jak měření v bytech, tak i patní měření. Provozovatelé pak jistě ocení stejný radiový protokol pro dálkové odečty i stejné uživatelské ovládání. Standardní nabídku měřičů tepla HMR500AG.. nově doplňuje ve stejném rozsahu průtoků i provedení jako kombinované měřiče tepla a chladu HMR500BG.. Technické vlastnosti, které mají vliv na lepší přesnost měření, zahrnují jak velmi malé měřené minimální průtoky, tak i měření teploty s periodou 20 s, a jsou vhodné pro systémy, kde je měřeno i teplo pro ohřev TUV.

Nabídka firmy Siemens v oblasti měření tepla a chladu je rozsáhlá, proto pro své zákazníky zajišťujeme technickou podporu, abychom jim usnadnily návrh a vybrali vhodné řešení za dobrou cenu.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...