Regulace topných a chladicích systémů (IV)

Datum: 4.6.2012  |  Organizace: DANFOSS, s. r. o.  |  Firemní článek

Soustava s proměnným průtokem s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou manifoldech nezávisle na dočasném zatížení a na oscilaci tlaku v systému.

DANFOSS, s. r. o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4

tel.:283 014 111
e-mail:
web:heating.danfoss.cz

AKTUALIZACE ČLÁNKU 5/2014

Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů topných a chladicích systémů. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek.

Tento článek navazuje na

 

Doporučené řešení pro topné systémy a pro cirkulaci teplé vody

Doporučené řešení pro systémy chlazení
 

Soustava s proměnným průtokem, typické využití v dvoutrubkových velkoplošných vytápěcích soustavách (stěny či podlahy) s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti

U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou manifoldech nezávisle na dočasném zatížení a na oscilaci tlaku v soustavě


Analýza
1 Návrh
 • TRADIČNÍ VÝPOČET A) NUTNÝ PRO PŘEDNASTAVITELNÁ VENTILOVÁ TĚLESA V CELÉM OKRUHU: přednastavení Kv, výpočet tlakové ztráty
 • Výpočet přednastavení pro regulační ventil v regulované smyčce Δp
 • Zjednodušený hydraulický výpočet (můžete soustavu rozdělit podle větví s regulací Δp)
 • Jednoduchý výpočet regulace Δp: doporučuje se 10 kPa tlakové ztráty
 • Výpočet dopravního tlaku čerpadla dle nominálního průtoku
2 Provozní náklady
 • NÍZKÉ čerpací náklady F)
 • Tepelné ztráty v rozvodné síti jsou malé
 • Zapotřebí je vyšší dopravní tlak čerpadla - je požadována další tlaková ztráta na diferenčním regulátoru tlaku
 • Vhodná je optimalizace dopravního tlaku čerpadla J)
 • Typická On/Off regulace s vysokou povrchovou akumulací tepla, vyšší oscilace teploty v místnosti. K)
3 Investice
 • Investiční náklady I) – DOBRÉ (zónový regulační ventil + ABV před každý manifold)
 • Mírně dražší diferenční regulátor tlaku
 • Méně ventilů než u manuální aplikace, nižší instalační náklady I)
 • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
 • Doporučují se čerpadla s proměnnými otáčkami S) (konstantní charakteristika)
4 Navrženo pro rychlou instalaci
 • Hydraulická regulace pouze na manifoldech. Má prakticky konstantní Δp.
 • Vyvažování při plné i částečné zátěži – DOBRÉ
 • Čerpadlo s proměnnými otáčkami zajišťuje úsporu energie T)
5 Jiné
 • Uzavírací tlak zónového ventilu by měl být o 50 % vyšší než je nastavené Δp na APBC
 • Minimální nadprůtok při částečném zatížení (stálý diferenciální tlak v každém okruhu)
 


Poznámky

*Doporučená – správná funkce, vysoká efektivita

**Přijatelná – správná funkce, méně účinné

A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu Kvs regulačních ventilů a brát celou hydraulickou soustavu jako jednu jednotku.

B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.

C Znovuuvedení soustavy do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).

D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).

E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem

a =  Δp MCVΔp MCV + Δp potrubí/jednotek

 

Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.

F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.

G Konstantní průtok: Průtok v soustavě či jednotce, který se po celé období provozu nemění.

H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u soustav chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v soustavě, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v soustavách vytápění.

I Investiční (instalační) náklady: celá fi nanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).

J Optimalizace čerpadla: případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat dopravní tlak čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celé soustavě požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.

K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.

L Není nadprůtok: průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.

M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).

N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.

O Proměnný průtok: Průtok v soustavě soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.

P Chybějící obtok: případě aplikace FCU s 3 či 4 cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.

Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké výtokové teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.

R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích soustav.

S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v soustavě.

T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.

V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.

W Přepínání: V soustavách, kde vytápění a chlazení nemůže fungovat současně, musí soustava přepínat mezi těmito režimy provozu.

X Třída „A“: Místnosti jsou klasifi kovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.

Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.

Z Výtoková teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.

 

Datum: 4.6.2012
Organizace: DANFOSS, s. r. o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo FV PLAST
logo THERMONA
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018