Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Úpravy otopných systémů po zateplení domů

ENBRA je specialista na regulaci otopných systémů

Máte konečně kompletně zateplený dům, vyměněná okna i dveře a těšíte se na to, kolik ušetříte peněz za topení? Váš optimismus částečně zbrzdí odborník na otopné soustavy Ing. Pavel Burian ze společnosti ENBRA, a.s.

Prečítajte si
Úpravy vykurovacích systémov po zateplení domov

odborník na otopné soustavy Ing. Pavel Burian ze společnosti ENBRA
Ing. Pavel Burian

Proč pouhé zateplení budovy nestačí k celkovým úsporám za vytápění bytu?

Více než polovina bytových domů je dnes zateplená. Zatepluje se zejména kvůli energetickým úsporám a úsporám provozních nákladů. Jenže úspory jsou teoretické i skutečné. Teoretické vycházejí z podílu ztrát před zateplením a po zateplení objektu. Skutečná spotřeba je pak rozdíl mezi fakturovanými částkami před a po zateplení. Tento rozdíl však může být ještě vyšší, pokud přistoupíme na vyregulování otopného systému, které by mělo jít ruku v ruce se zateplením. K tomu však zpravidla nedochází.

Proč ne, když to přináší nemalé úspory?

Důvodem jsou finance. Přesněji řečeno cena navrhovaná firmou, která zateplení domu provádí. Pokud by totiž do celkové kalkulace zahrnula i nutné vyregulování otopného systému po provedení zateplovacích prací, nebyla by díky vyšší ceně konkurenceschopná s nabídkami firem, které pouze zateplují. Navíc by pro investora nebyla taková nabídka zajímavá. Tak se v praxi stává, že obyvatelé zateplených domů sice za topení šetří, ale ne tolik, kolik by skutečně mohli.

Proč je vyregulování otopné soustavy tak důležité?

Roční spotřeba tepla závisí, kromě odstranění tepelných ztrát zateplením fasády a výměny oken, také na dalších parametrech. Konkrétně na průměrné denní venkovní teplotě, počtu otopných dní v roce, počtu hodin za den, po které byt vytápíme, a na průměrné teplotě vnitřního vzduchu v objektu. První parametry jsou pro všechny domy stejné, avšak průměrná teplota vnitřního vzduchu je po zateplení domu v bytech vyšší. Pokud tedy chceme dosáhnout úspor, musíme omezit dodávku tepla. V jednotlivých bytech toho dosáhneme ručním omezením průtoku topné vody nebo nastavením nižší teploty na termohlavicích u radiátorů. Díky těmto opatřením se však otopný systém celého domu nestane úsporným.

Otopné systémy ENBRA

Co všechno je nutné na otopné soustavě udělat, aby začala být úsporná?

Mezi základní parametry určující dobře vyregulovanou otopnou soustavu se řadí: výkon, průtok, teplotní spád, hydraulická stabilita, diferenční tlak. Pokud otopnou soustavu chceme mít pod kontrolou, musíme zajistit regulaci kvantitativní nebo kvalitativní. Při regulaci kvantitativní dochází ke snižování průtoku topného média, při kvalitativní ke změně parametrů topného média – v našem případě teploty.
Otopné soustavy jsou v různých domech odlišného stáří i provedení. Některé jsou kvalitně vybavené, jinde jsou natolik zastaralé, že zde o jakékoli regulaci nelze ani náznakem hovořit. To však neznamená, že pokud se zateplí dům s dobře vybavenou otopnou soustavou, že s ní není nutné nic dělat. Aby bylo dosaženo aktivních úspor, je nezbytné přistoupit k její úpravě. V podstatě se jedná o zabránění navyšování vnitřní teploty.
Z toho plyne, že vyvážení otopné soustavy musí být termo-dynamické. Pro její správnou funkci nestačí pouze statické vyvážení, tedy řešení nedostatečných průtoků či nadprůtoků. Dynamika otopných soustav je daná zvýšením poměru tepelných zisků a tepelné ztráty objektů. Z toho vyplývá, že na domech, které jsou zateplené, je nezbytná existence směšovacích uzlů.

Jak řeší problémy s regulací otopných systémů společnost ENBRA, a.s.?

Naši odborníci si prohlédnou konkrétní dům a posoudí stav jeho otopné soustavy. Poté navrhnou, zda bude k regulaci objektu využito stávající zařízení nebo jej bude nutné doplnit o další nezbytné vybavení.
Jak již bylo řečeno, aby otopná soustava fungovala správně, je nutné pro odběrné místo zajistit snížení dodávky tepla. Toho docílíme vytvořením směšovacího uzlu na patě objektu, který umožní změnu teplotního spádu v důsledku míchání teplé vody s vodou vracející se z otopného systému. V případě, že byl již v minulosti směšovací uzel na otopné soustavě vytvořen, upraví se na něm parametry topné křivky.
Dalšími prvky pro termo-hydraulickou úpravu jsou škrtící vyvažovací armatury (paty objektů, větve, stoupačky), regulátory diferenčního tlaku (paty objektů, větve, stoupačky), elektronická oběhová čerpadla (paty otopných soustav), termostatické ventily (otopná tělesa). Prvky pro termickou úpravu jsou elektronické regulační systémy (Hélia, Ethaterm), ekvitermní regulace a směšovací uzly.

Otopné systémy ENBRA
Schéma regulačního uzlu: 2cestný regulační ventil bez zkratu
Otopné systémy ENBRA
Schéma regulačního uzlu: 3cestný ventil se zkratem

Jak z uvedeného rozhovoru vyplývá, po zateplení by mělo následovat vyregulování a vyvážení otopné soustavy. Proto při plánování zateplení domu je na místě přizvat nejen odbornou stavební firmu na zateplení fasády, ale i odborníky na vytápění. Po úpravě otopného systému by mělo vždy následovat vystavení regulačního protokolu, ve kterém budou uvedeny základní parametry otopné soustavy a nastavení průtoku jednotlivými regulačními armaturami.

Pokud se v objektu neudělá žádný další zásah, například do pláště domu, nepřistaví-li se další trakty a podobně, může otopná soustava spolehlivě pracovat řadu let. Jakýkoli zásah do otopné soustavy však vyžaduje další ověření jejich parametrů, případně její další přeregulování.

Servisní oddělení společnosti ENBRA, a.s. proto doporučuje svým klientům uzavřít servisní smlouvu, která jim zaručuje v případě potřeby okamžitou pomoc. Navíc je zásah mnohem jednodušší, než pro firmu, která by si nejdříve musela udělat propočty a se soustavou se seznámit.

Firma ENBRA, a.s. svým partnerům a zákazníkům nabízí veškeré služby spojené s vyregulováním otopných soustav včetně odborného poradenství.


ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, to je topení, chlazení a měření spotřeby vody. Dodáme Vám to, co potřebujete, nejlépe, jak umíme. Jsme jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení.