Jak snížit náklady na vytápění? V Brně vybrali správné řešení a uspořili 64 % nákladů!

Datum: 12.9.2011  |  Organizace: ENBRA, a.s.  |  Firemní článek

Společenství pro dům Slepá 26, Slepá 28, Hoblíkova 18/20 Brno díky rekonstrukci domů snížilo energetickou náročnost budov o 45 % a díky změně způsobu vytápění snížilo cenu tepla o 34 %. Celková výše úspor tak dosáhla neuvěřitelných 64 %. Celá investice byla realizována bez přispění z dotačních programů.

ENBRA, a.s.
Popůvky 404
664 41 Troubsko

tel.:545 321 203
e-mail:
web:www.enbra.cz

Společenství pro dům Slepá 26, Slepá 28, Hoblíkova 18/20, Brno díky rekonstrukci domů snížilo energetickou náročnost budov o 45 % a díky změně způsobu vytápění snížilo cenu tepla o 34 %. Celková výše úspor tak dosáhla neuvěřitelných 64 %.

INFORMACE O OBJEKTU
Objekt tvoří 3 šestipodlažní cihlové bytové domy.
Počet bytových jednotek 65
Převládající dispozice 2 + 1
Průměrná plocha bytové jednotky 70 m2
Nebytové prostory: 3 x garáž, společenská místnost, prostory původního protileteckého krytu, předávací stanice tepla.

Na chodbách jsou umístěné radiátory ÚT.

Úspory ENBRA Uspory
POPIS REKONSTRUKCE DOMŮ a TOPENÍ

V první fázi rekonstrukce domu (od roku 2002) se vlastníci rozhodli nejdříve provádět ty opravy, které zabraňují únikům tepla:

  • výměna stoupaček teplé a studené vody, zaizolování cirkulace TV - měřením bylo zjištěno, že ztráty v cirkulaci TV jsou více než významné,
  • oprava střechy, výměna zničeného porobetonu za polystyren, potažení folií
  • výměna oken za plastová izolační, zateplení obvodového pláště budov
  • modernizace předávací stanice tepla

a až následně se zaměřit na snížení ceny vyráběného tepla.

Dodržení tohoto postupu mělo vést k optimalizaci systému hospodaření s tepelnou energií.

ÚSPORY NA ZÁKLADĚ REKONSTRUKCE DOMU

Porovnání spotřeby tepla před a po revitalizaci budov přineslo neuvěřitelné výsledky.
Průměrná roční spotřeba tepla byla v letech před revitalizací, jak ukazuje graf 3 640 GJ za rok. Po provedených opatřeních klesla na průměrných 2 004 GJ za rok. Tedy spotřeba tepla klesla reálně o neuvěřitelných 45 %. Pokud máme vyčíslit tuto úsporu v penězích, tedy při ceně 587 Kč/GJ, je roční úspora pro domy 954 462 Kč. Pokud počítáme úsporu na jeden byt, je to 14 684 Kč ročně. Cena za GJ zahrnuje nakupovanou teplárenskou páru a ostatní nutné provozní náklady (průměr let 2007 - 2009)..


Úspory ENBRA

ÚSPORY NA ZÁKLADĚ REKONSTRUKCE TOPENÍ

CENA TEPELNÉ ENERGIE – MODERNIZACE PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA
Domy měly již v době vybudování v padesátých letech vlastní kotelnu. Původně uhelnou, která byla přebudována na výměníkovou stanici zpracovávající ostrou teplárenskou páru. Tento princip byl zachován až do roku 2009, kdy proběhla modernizace. Na základě několikaletého průzkumu a návštěv u provozovatelů různých tepelných zdrojů se Společenství rozhodlo pro využití tepla ze solárně termických článků, tepelných čerpadel vzduch - voda, a teplárenské páry (původní primární zdroj). V tomto duchu byla zadána ke zpracování technická dokumentace. Ta zahrnovala statické posudky, konstrukce, stavební část, elektro a MaR (měření a regulace) a samozřejmě energetické rozvody a rozpočty.

Investice
Modernizace byla rozdělena do tří etap, které zahrnovaly:
  1. Instalaci solárního systému: 1 532 454 Kč 34 ks solárních kolektorů, 4 x 1000 l zásobník na teplou vodu
  2. Instalaci tepelného čerpadla č. 1: 911 341 Kč (Tato část zahrnuje mimo jiné i vzájemné propojení a nastavení systému měření a regulace pro optimalizaci provozu tří tepelných zdrojů – solární panely, tepelná čerpadla, dálkový parovod)
  3. Instalace tepelného čerpadla č. 2: 457 301 Kč (po půlročním zkušebním provozu) 2 nízkoteplotní tepelná čerpadla, každé o výkonu 34 kW
Realizace zakázky

Realizace proběhla ve smluvně stanovených termínech v období od listopadu 2009 do ledna 2010 (první etapa), po zkušebním provozu bylo doinstalováno druhé tepelné čerpadlo v srpnu 2010 (druhá etapa). Plnění termínů bylo průběžně kontrolováno, v průběhu realizace nebyla narušena plynulost dodávek tepla a teplé užitkové vody do objektu, což bylo mezi vlastníky hodnoceno velmi pozitivně. Následně došlo ve spolupráci s obsluhou předávací stanice k optimalizaci řídicího systému pro zimní i letní provozní podmínky.

Solární systémy ENBRA
Výsledná cena tepelné energie

Vyhodnocení probíhalo za topnou sezonu roku 2010, kdy nebylo v provozu druhé tepelné čerpadlo. Přesto v tomto období došlo ke snížení ceny za teplo:
Z původních průměrných 587 Kč/GJ se cena snížila na 388 Kč/GJ, což je o 34 % méně. Úspora na jeden byt je 7 470 Kč/rok. Předpokládáme, že výsledná úspora pro rok 2011 by podle průběžných výsledků mohla dosáhnout úspor až téměř 40 %!

Náklady vynaložené na zavedení nových technologií pro topení a ohřev teplé užitkové vody se nám vrátí do pěti let. V případě zdražení cen tepla o plánované navýšení DPH, pak ještě o něco dříve.


Dalším přínosem je výrazné zvýšení komfortu obsluhy i možnosti nastavení parametrů pro ÚT i TUV – př. můžeme uvést pulzaci cirkulace rozvodu TV, využití výkonového snímače pro regulaci solárního systému, možnost zasahovat do základních parametrů ekvitermy, přepínání na denní a noční provoz, přepínání na letní a zimní provoz, vše ovládané na multifunkčním displeji v přehledném menu.

Nutno podotknout, že celá investice byla realizována bez přispění z dotačních programů (Panel, Zelená Úsporám). Díky nosné železobetonové konstrukci a cihlovému obvodu i vnitřních příček měly za následek, že v daném období, do kterého spadala realizace opravy domu, nesplňovala podmínky pro udělení státní dotace Programu Panel, který by vyhraněn ryze panelovým domům.

Poděkování:
Děkujeme panu Jedelskému ze Společenství pro dům Slepá 26 za vstřícnost a precizně zpracované podklady.

 

Datum: 12.9.2011
Organizace: ENBRA, a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czNa brněnském výstavišti dnes začínají stavební veletrhyČeský ostrovní dům: Domy budoucnosti budou jednodušší, než si myslíteFOR ARCH 2018: Digitalizace ve stavebnictví se blížíCentrální vysavač: Nástroj dokonalého úklidu