Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Řada tepelných čerpadel DAIKIN ALTHERMA FLEX pro větší a složitější prostory

Evropské směrnice a nařízení směrují společnost k vyššímu zájmu o energetickou spotřebu budov, využívání alternativních zdrojů energie a zvyšování ekologičnosti provozu. Tato nařízení jsou většinou snadněji splnitelná u rodinných domků, u kterých byla v mnoha případech již realizována. U stále velkého počtu bytových domů, komerčních budov a budov veřejné obslužnosti je však nezbytné se nad jejich vysokou energetickou náročností i nadále zamýšlet. Navíc do konce roku 2020 bude dle směrnice Evropské unie 31/2010/EU o energetické náročnosti budov z 19. května 2010 nutné, aby všechny nové budovy měly téměř nulovou spotřebou energie. To znamená, že se bez alternativních způsobů vytápění v budoucnu neobejdeme.

Zajištění plného řízení teplot v budovách jako jsou školy, nemocnice, knihovny, tělocvičny a hotely je velice náročné. Většinou se jedná o velký počet místností rozdílných velikostí, které vyžadují jak vytápění, tak i chlazení, včetně velkého množství teplé užitkové vody, mnohdy i nárazovými.

Na našem trhu existuje velké množství tepelných čerpadel určených pro rodinné domy, ale je zřejmé, že je třeba se orientovat i na větší a složitější prostory.

DAIKIN ALTHERMA FLEX

Obr. 1 Venkovní jednotka DAIKIN ALTHERMA FLEX
Obr. 1 Venkovní jednotka DAIKIN ALTHERMA FLEX

Řada tepelných čerpadel DAIKIN ALTHERMA FLEX je navržena se zřetelem k tomuto druhu náročných požadavků. V porovnání s jinými tepelnými čerpadly i ony pracují na principu spojení vnitřní a venkovní jednotky, avšak s tím rozdílem, že na každou venkovní jednotku lze napojit až 10 vnitřních jednotek. Každá z vnitřních jednotek umožňuje individuální řízení, aby mohla uživatelům trvale zajišťovat komfortní a pohodlné vytápění.

Venkovní jednotky o výkonu 23 až 45 kW extrahují teplo z venkovního vzduchu, zvyšují jeho teplotu na střední hodnotu (pomocí chladiva R410A) a pak tuto tepelnou energii předávají vnitřním jednotkám.

Do každého bytu může být instalována vnitřní jednotka, jejíž nároky na prostor jsou zcela zanedbatelné. Ta získává energii z centrální venkovní jednotky a pomocí druhého kaskádového cyklu (obr. 2) předává teplo vnitřnímu vzduchu (pomocí chladiva R 134a).

Pomocí této unikátní kaskádové technologie dokáže tepelné čerpadlo DAIKIN ALTHERMA FLEX dosáhnout teploty výstupní vody až 80 °C, to vše bez elektrického dohřevu.

K dispozici jsou pak dvě výkonové řady vnitřních jednotek s běžnými a velkými výkony, které zajišťují optimální účinnost pro jakoukoliv velikost vnitřního prostoru.

DAIKIN ALTHERMA FLEX DAIKIN ALTHERMA FLEX
Obr. 2 Kaskádová technologie DAIKIN

 

Systém 3 v 1

DAIKIN ALTHERMA FLEX nejen že ohřívá a chladí vzduch, ale současně ohřívá i teplou užitkovou vodu. Jak již bylo řečeno, výstupní teplota topné vody dosahuje až 80 °C, při chlazení pak teplota vody klesá až na 5 °C. Pro ohřev teplé vody lze dosáhnout teploty v zásobníku až 75 °C. Nespornou výhodou tohoto typu tepelného čerpadla je také funkce zpětného získávání tepla, kdy z odpadního tepla vznikajícího při chlazení dokáže systém ohřívat teplou vodu v zásobníku až na 60 °C.

Se systémem DAIKIN ALTHERMA FLEX se 2/3 tepla generují ze vzduchu, tedy z obnovitelného zdroje energie, který je pro každého uživatele k dispozici zdarma. DAIKIN ALTHERMA FLEX dosahuje v mírném klimatickém pásu západní a střední Evropy hodnoty COP = 3, je tedy jedním z energeticky nejúspornějších zdrojů energie své třídy.

Modulární flexibilita spojení s VRV

Při spojení systému DAIKIN ALTHERMA FLEX s technologií Daikin VRV® lze dosáhnout toho, že vnitřní jednotky pracují nezávisle na sobě a jsou zcela flexibilní. To znamená, že díky systému VRV® lze průběžně řídit objem obíhajícího chladiva tak, aby odpovídal změnám tepelné zátěže u připojených vnitřních jednotek. Systém VRV® pracuje na principu kombinace kompresorů s řízením PID (Proporcionální/Integrální/Diferenciální) a elektronických expanzních ventilů ve venkovní jednotce, které právě řídí objem obíhajícího chladiva dle aktuální potřeby. Každý byt nebo zóna si tedy udržují vlastní kontrolu nad vytápěním, chlazením a ohřevem vody.

Obr. 3 Příklad zapojení kombinace systému Daikin VRV® a ALTHERMA FLEX
Obr. 3 Příklad zapojení kombinace systému Daikin VRV® a ALTHERMA FLEX

Závěr

Systém DAIKIN ALTHERMA FLEX je ideální pro občanské a veřejné budovy s rozdílnými nároky na vnitřní prostředí v různých zónách, a to až do výkonu 45 kW. Pracuje na principu tepelného čerpadla voda/ vzduch a dokáže díky kaskádové technologii vyrobit topnou vodu o teplotě až 80 °C. Má funkci zpětného získávání tepla, čímž dokáže výrazně zvýšit efektivitu celého systému. Vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou může být až 100 m a převýšení může dosahovat až 40 m.


ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, to je topení, chlazení a měření spotřeby vody. Dodáme Vám to, co potřebujete, nejlépe, jak umíme. Jsme jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení.