Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ISAN TERMO FRC – představujeme výkonný podlahový konvektor pro topení i chlazení

Nové typy podlahových konvektorů s označením FRC umožňují kromě vytápění i efektivní chlazení. Své uplatnění najdou zejména v prostorech s tepelnými ztrátami v zimním období a velkými tepelnými zisky v letním období.

Obr. 1 Podlahový konvektor TERMO FRC – Topení/chlazení – umístění v interiéru
Obr. 1 Podlahový konvektor TERMO FRC – Topení/chlazení – umístění v interiéru

Kde podlahový konvektor TERMO FRC pomůže nejvíce?

Je ideální pro byty, vily, rezidence nebo třeba hotely. Zkrátka pro prostory s tepelnými ztrátami v zimním období a velkými tepelnými zisky v létě. Optimální řízení nucené konvekce v konvektoru zajišťují ventilátory s možností plynulého řízení otáček. Teplota je efektivně regulována od země a konvektor svým umístěním zachovává estetiku místnosti s velkoplošným prosklením.

Obr. 2 Cirkulace vzduchu u okna – podlahový konvektor TERMO FRC
Obr. 2 Cirkulace vzduchu u okna – podlahový konvektor TERMO FRC

Jak funguje?

Podlahové konvektory FRC z výrobní řady TERMO jsou uloženy v podlaze výměníkem blíže k oknu, ventilátory pak směrem do místnosti. Vertikální i horizontální rozložení teplot ve vytápěném prostoru je stejnoměrné a jsou tedy vytvořeny příznivé podmínky pro dosažení tepelné pohody. Proudění vzduchu je srovnatelné s předáním tepla u klasických otopných těles umístěných na stěně pod oknem. Při chlazení je vzduch cirkulován v prostoru u okna, kde vytváří příjemné klima v místech, kam nedosahuje klimatizace či stropní chlazení.

Co je dobré o podlahovém konvektoru TERMO FRC vědět?

  • Novinka je vybavena Al-Cu lamelovým výměníkem, kterým proudí otopné/chladící médium. Před výměníkem jsou po celé délce rozmístěny tangenciální ventilátory. Ty zaručují rovnoměrné ofukování výměníku tepla a následně optimální rozložení teplot v místnosti.
  • Podlahový konvektor FRC v rozměru 135 x 325 mm je dodáván jak pro 2trubkové (2 pipe), tak i pro 4trubkové (4 pipe) soustavy.
  • Ventilátory jsou osazeny účinnými elektricky komutovanými (EC) motory, pracujícími s bezpečným napětím 24 V DC. EC motory mají malou spotřebu elektrické energie a jejich otáčky jsou plynule ovládány řídicím napětím 0–10 V DC.
  • Pokojový termostat nebo nadřazené BMS řízení zajišťuje správnou funkci všech instalovaných podlahových konvektorů FRC, srovnává nastavenou a skutečnou teplotu v místnosti, otevírá proudění otopného nebo chladícího média ve výměníku a řídí otáčky ventilátoru v závislosti na rozdílu teplot a nastaveném režimu provozu.
  • V nabídce jsou celkem tři druhy konvektoru. Dva jednookruhové s rozměry 100 x 175 mm a 135 x 325 mm a jeden dvouokruhový s rozměry 135 x 325 mm. Pro každý druh je možno vybírat z celkem šesti délek těles od 800 do 2800 mm. Konvektor FRC je možné osadit různými druhy designových pochozích mřížek.

Jak probíhal vývoj podlahového konvektoru?

Důležitým vstupním požadavkem při zadání vývoje byl důraz na bezpečnost. Z tohoto důvodu využívá FRC elektrickou instalaci 24 V oproti starším modelům, kde byla využita instalace 230 V. Byla převzata i ověřená regulace SIEMENS, která umožňuje uživateli nastavení módu topení či chlazení a lze ji připojit do systému inteligentních budov. Plynulé řízení otáček zajišťují EC motory s řízením 0–10 V, které jsou schopny nastavené otáčky hlídat a v případě potřeby upravit. Ventilátory jsou v konvektoru rozmístěny tak, aby jejich rotory pokryly celou délku výměníku s minimálními mezerami. Srdcem konvektoru je lamelový výměník. Díky němu má konvektor FRC vysokou účinnost jak při topení, tak při chlazení. V konvektoru FRC byla upravena konstrukce vnitřní vany tak, aby pokrývala nejen celou délku výměníku, ale i přívody a armatury. Oproti dosavadním modelům je vnitřní vana spádována do místa odvodu kondenzátu. Zde je možné napojit pumpu s plovákovou komorou, která automaticky spíná a odvádí kondenzát z konvektoru.

Společnost ISAN při vývoji konvektoru FRC spolupracovala s laboratoří přenosu tepla a proudění na Vysokém učení technickém v Brně. Probíhalo zde měření tepelného a chladicího výkonu prototypů. Současně byla ze strany výrobce navázána spolupráce s ústavem konstruování, konkrétně s odborem technické diagnostiky na VUT v Brně, kde byl měřen akustický tlak prototypů. Na základě výsledků měření byla konstrukce konvektoru postupně upravena, aby bylo dosaženo optimálních parametrů. Finální data byla následně změřena v akreditovaných laboratořích ve Strojírenském zkušebním ústavě v Brně, kde byl výrobek certifikován. Výsledkem je tedy špičkový konvektor, který využívá nejnovější dostupné technologie v oblasti vytápění a chlazení. Zákazník tak v praxi dostane úsporný výrobek s vysokou účinností a flexibilitou vytápění.

Obr. 3 Nízké provozní napětí – všechny prvky konvektorů pracují s bezpečným stejnosměrným napětím 24 V DC
Obr. 3 Nízké provozní napětí – všechny prvky konvektorů pracují s bezpečným stejnosměrným napětím 24 V DC
Obr. 4 Podlahový konvektor TERMO FRC – Topení/chlazení
Obr. 4 Podlahový konvektor TERMO FRC – Topení/chlazení

V čem je nový konvektor TERMO FRC výjimečný?

  • má vysoký výkon topení i chlazení
  • používá energeticky úsporné ventilátory 24 V DC
  • umí plynule řídit otáčky
  • je možné jej doplnit čerpadlem kondenzátu
ISAN Radiátory s.r.o.
logo ISAN Radiátory s.r.o.

ISAN Radiátory s.r.o. je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice exportující 90 % své produkce do zahraničí, především do zemí Evropské unie. Značka ISAN reprezentuje tradičního dodavatele s více než 60 lety zkušeností, který ...