Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Studie: legislativní požadavky pro renovaci budov z pohledu energetické náročnosti vytápění a větrání

Záměrem studie je definice konceptů technického řešení systémů pro vytápění a větrání ve vztahu k legislativním požadavkům na ukazatele energetické náročnosti budov pro renovaci cihlového bytového domu (dvouletková výstavba 50. let) a rodinného domu.

Společnost KORADO, a.s., výrobce otopných těles a větracích jednotek, ve spolupráci s katedrou technických zařízení budov ČVUT Praha připravili studii, jejímž cílem je seznámit odbornou veřejnost se základními parametry a změnami, které s účinností od 1. 9. 2020 do českého prostředí přináší implementace evropské směrnice 2018/844/EU, resp. vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Studie je zaměřena na renovace stávajícího bytového fondu (rodinné i bytové domy) z pohledu aktuálních legislativních změn. V úvodu je představení studie, jejího záměru a vysvětlení základních pojmů. V dalších částech se studie detailně věnuje legislativním požadavkům na vnitřní prostředí, požadavkům na energetickou náročnost a hodnocení budov. Závěrečnou část studie tvoří jednotlivé koncepty možných řešení renovace budov.

Všechny uvedené varianty jsou posouzeny z pohledu hodnocení energetické náročnosti budov podle nové vyhlášky 264/2020 Sb. (účinnost vyhlášky od 1. 9. 2020). Případové studie a dílčí varianty technického řešení jsou prověřeny z pohledu následujících legislativních požadavků:

  • požadavek na základní renovaci budov
  • požadavek na renovaci v režimu NZEB od začátku účinnosti vyhlášky (1. 9. 2020)
  • požadavek na renovace v režimu budovy NZEB od 1. 1. 2022

V rámci představení zmiňovaných konceptů bylo zpracováno pět variant řešení případových studií pro bytový i rodinný dům. Kombinují se zde různé způsoby vytápění a větrání. Konkrétně u vytápění je uvažován plynový lokální zdroj tepla na vytápění a otopná tělesa a konvektory KORADO, druhou variantou jsou potom elektrické přímotopy. V rámci větrání jsou uvažovány varianty přirozené nebo nucené výměny vzduchu, přičemž u nucené jsou uvažovány varianty lokálních větracích jednotek KORASMART nebo centrální větrací jednotky VENTBOX. Záměrem bylo použít parametry standardního rodinného a bytového domu před rekonstrukcí, aplikovat navrhnuté řešení a následně vyhodnotit, jak toto řešení koresponduje s novými požadavky vyhlášky 264/2020 Sb. Lze tak získat představu o tom, jakým směrem se při plánování rekonstrukce ubírat a jaké dopady má dané řešení na celkové hodnocení energetické náročnosti budovy.

Kompletní studii naleznete na stránkách KORADO, a.s. nebo pod tímto odkazem.


KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...