Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Současný trend otopných deskových těles

Článek krátce shrnuje vývoj otopných deskových těles, především však poskytuje přehled současných trendů v této oblasti.

Úvodem

Dnešní požadavky zákazníků zásadně ovlivňují i nové trendy, které při vývoji nových těles reflektujeme. Naším prioritním cílem je vyrábět taková otopná tělesa, která splňují požadavky zákazníka, za kterého dnes již dávno nelze považovat jen koncového uživatele, ale i projektanta, topenáře a v neposlední řadě i odborný velkoobchod. Koncový zákazník klade důraz nejen na cenu a design otopného tělesa, jeho barevné provedení, ale i na to, aby byla minimalizována viditelnost připojovacích potrubí. Projektant požaduje velkou rozměrovou škálu otopných těles, široký rozsah tepelných výkonů, možnost kvalitní regulace či variabilní způsoby připojení otopných těles. Při návrhu otopné soustavy má tak možnost řešit otopnou soustavu co nejefektivněji. Topenář pak především preferuje jednoduchost a rychlost montáže otopného tělesa, jeho univerzálnost a flexibilitu. Odborný velkoobchod mimo jiné hlavně preferuje výrobce, kteří mají široké výrobkové portfolio, protože to většinou bývá jeden z hlavních požadavků současných developerů.

Moderní vzhled

Obr. 1 Designové varianty těles VKM8
Obr. 1 Designové varianty těles VKM8

Od zahájení výroby prvních deskových otopných těles v České Třebové uplynulo již téměř šedesát let. Desková otopná tělesa, pro která je typický jejich plochý tvar tvořený jednou, dvěma nebo třemi deskami řazenými za sebou, si získala velkou oblibu. Přesto, že se vzhledově toto těleso za celou dobu příliš nezměnilo, a i dnes se těší velké oblibě, prošel jeho design jistým vývojem. Kromě těchto těles se standardně profilovanými deskami jsou dnes zákazníkům nabízena i tělesa v provedení PLAN nebo LINE (obr. 1), u kterých je na přední desku tělesa připevněna čelní deska. Ta je u provedení PLAN hladká u provedení LINE má tato hladká deska jemné horizontální prolisy. Desková tělesa jsou dnes rovněž vyráběna ve vertikálním provedení.

Volba barevného odstínu

Doba pouze bílých těles je již dávno minulostí. Ačkoliv i dnes je tento odstín stále nejběžnější, stále častěji se setkáváme s požadavkem zákazníků na jiný barevný odstín těles. Dnes je tak možné těleso nalakovat v podstatě jakýmkoliv barevným odstínem ze vzorníku RAL.

Tepelný výkon

Přestup tepla do okolního prostoru probíhá prostřednictvím povrchu otopného tělesa, tudíž volba rozměrů významně určuje jeho tepelný výkon. Neméně důležitým parametrem pro stanovení tepelného výkonu je zvolený zdroj tepla a s ním související teplotní spád otopné soustavy. Obecně platí, že s klesající teplotou teplonosné látky vstupující do otopného tělesa významně klesá také jeho tepelný výkon. Díky konstrukci deskových otopných těles RADIK je však jejich použití vhodné také v nízkoteplotních otopných soustavách. Pro pokrytí tepelných ztrát je tak nutné zvolit odpovídající velikost přestupní plochy, tedy vhodný typ a rozměry otopného tělesa.

Hodnota prezentovaných tepelných výkonů deskových otopných těles RADIK v katalozích vychází z jejich měření v akreditovaných zkušebnách podle normy EN442. Navíc jsou v pravidelných intervalech opakovaně v těchto zkušebnách i přeměřována. Zákazník má tak díky tomuto schématu jistotu, že uvedené hodnoty jsou v čase neměnné a validní. Pokud je tedy otopný systém správně navržen a realizován, nemůže se mu stát, že v případě extrémních klimatických podmínek není možné dosáhnout návrhové teploty v interiéru.

Možnosti použití

Otopná tělesa lze použit k vytápění obytných budov, kanceláří a ostatních provozů s normální relativní vlhkosti. Jakkoliv je povrchová úprava kvalitní, otopná tělesa KORADO nejsou určena do prostor nedostatečně větraných nebo s častým namáháním od stříkající vody. Je potřeba dávat pozor na odkládání vlhkých nebo mokrých ručníků na chladná otopná tělesa, zejména pak v letním období, kdy jsou obvykle zdroje tepla odstaveny. Ideální je v tomto případě použití příslušenství v podobě sušáku, který je určen právě k těmto účelům. V případě, že dojde ke styku vody (vodní páry, vlhkosti) s povrchem otopného tělesa v jeho studeném stavu, je nutné zajistit její bezodkladné vysušení, ať už zajištěním kvalitního větrání, nebo mechanickým vysušením či otřením. V opačném případě může dojít v dlouhodobějším horizontu k narušení povrchové úpravy tělesa, které může vézt i ke vzniku jeho netěsnosti.

Malý vodní objem

U starších článkových těles byl vyšší vodní objem vítán, jelikož tepelné ztráty domu byly vysoké a vyšší tepelná setrvačnost těles (způsobená vyšším objemem vody v tělese) nezpůsobovala problémy.

Dnes vyráběná tělesa se ale vyznačují nízkým vodním objemem, který umožňuje pružnou reakci tělesa na požadovanou změnu teploty v místnosti. Důsledkem je úsporný provoz a nižší spotřeba energie.

Univerzální připojení

Dlouhou dobu zůstávala u deskových otopných těles pouze jediná možnost bočního připojení a jako základní výběrový parametr poměr tepelného výkonu a ceny. Po optimalizaci vzdálenosti desek, tvaru prolisů a přídavných konvekčních ploch se zdálo, že vývoj je ukončen a není kam dál pokračovat. V devadesátých letech však přichází zásadní novinka v podobě tělesa se spodním připojením a vloženým ventilem, tzv. VENTIL KOMPAKT, který se víceméně v nezměněné podobě vyrábí dodnes. Tato konstrukce tělesa se časem ukázala jako ideální variantou při návrhu těles do novostaveb či rekonstrukcí, kde se s výhodou využívá možnost spodního připojení a díky ventilu integrovanému do tělesa lze regulovat průtok teplonosné látky. Vývoj tělesa ventil kompakt však neskončil jen u jedné varianty, ale postupem času přibyly i další modely těles se spodním připojením. Do nabídky tak byly začleněny modely otopných těles se spodním pravým, levým a středovým připojením.

Obr. 2 RADIK VKM8
Obr. 2 RADIK VKM8

To vedlo k významnému rozšíření sortimentu a pro některé zákazníky nebylo jednoduché se v něm jednoduše zorientovat. Rovněž obchodní partneři byli nuceni kvůli flexibilnosti dodávek držet více skladových zásob. Také projektanti a topenáři museli mít předem vyřešeno, jakým způsobem bude těleso připojováno. Společnost KORADO, a.s. proto přišla v nedávné době se zásadní inovací v podobě maximálně univerzálního deskového otopného tělesa RADIK VKM8 (obr. 2).

Jaké jsou výhody otopného deskového tělesa VKM8?

Variabilnost připojení

Jedno těleso je možné připojit více způsoby. Základní možnosti připojení jsou znázorněny na obr. 3, těleso však umožňuje i mnoho dalších způsobů připojení v závislosti na dané aktuální potřebě.

Obr. 3 Základní možnosti připojení těles VKM8
Obr. 3 Základní možnosti připojení těles VKM8

Flexibilita

Díky spodnímu středovému připojení je možné dodatečně libovolně zaměnit typy 20, 21, 22 a 33 bez nutnosti měnit vzdálenost připojovacího potrubí od stěny (obr. 4). Stejně tak není nutné měnit polohu připojovacího potrubí v případě operativní změny výšky nebo délky tělesa (obr. 5).

Obr. 4
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 5

Závěrem

Společnost KORADO je největší tuzemský výrobce otopných těles. Reaguje na moderní trendy a aktuální požadavky trhu a neustále rozšiřuje své produktové portfolio. Zákazník má dnes možnost vybírat ze skutečně široké nabídky produktů a zvolit tak těleso podle svých představ a možných dispozic. Kromě deskových otopných těles vyrábí designová otopná tělesa KORATHERM, trubková tělesa do koupelen KORALUX a různé typy KONVEKTORŮ. Nejen proto zůstávají otopná tělesa značky KORADO nedílnou součástí moderních interiérů.


KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...