Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyráběla se vzduchotechnika i radiátory. KORADO letos slaví 30 let!

Vznik strojírenského podniku v České Třebové spadá do roku 1949. Z firmy po mnoha změnách názvu, organizační struktury, výrobního sortimentu i vlastníků vznikl největší výrobce otopných těles v České republice firma KORADO, a.s.

V té době existoval jako komunální podnik. Po reorganizaci v roce 1957 se stal plně strojírenským podnikem a přešel pod řízení tehdejšího Krajského národního výboru s názvem Kovovýroba. Po vytvoření nové územní organizace v roce 1960 byl tento podnik převeden pod řízení Okresního národního výboru v Ústí nad Orlicí. Od 1. ledna 1970 pak byl název Kovovýroba změněn na Koventa OPMP (okresní podnik místního průmyslu) Česká Třebová.

V hlavním závodě Koventy V České Třebové se od roku 1965 mimo dominantní výroby vzduchotechnického potrubí rozšiřovala i výroba vzduchotechnických prvků, např. samotahových a výfukových hlavic, stříšek, sacích košů, vyústek, regulačních klapek, vzduchotěsných dveří, atd.

V šedesátých létech probíhala v České Třebové i výroba dalších výrobků. Jedním z nich byla například motocyklová kapotáž MK 1 nebo paketovací lisy DUPLEX.

Z hlediska budoucího rozvoje firmy měl zásadní význam rok 1965. V tomto roce bylo rozhodnuto o zahájení výroby deskových radiátorů. Tento výrobek nebyl v tehdejším Československu znám a jeho výroba a uvedení na trh znamenalo velké riziko. Po nezbytných stavebních úpravách a typových a technologických zkouškách byla v roce 1967 zahájena výroba prvních typů otopných deskových těles D. Výroba s velkým podílem ruční práce probíhala na jednoúčelových strojích tuzemské výroby doplněných o stroje vlastní konstrukce a výroby. Výroba se naplno rozběhla v roce 1968 a postupně se začala vyrovnávat, především v osmdesátých létech, se stávající výrobou vzduchotechnického zařízení, jak objemem výroby, tak počtem zaměstnanců. Od druhé poloviny osmdesátých let již byla dominantní výrobou podniku Koventa.
Prvním sériově vyráběným a prodávaným typem otopných deskových těles byla tělesa typu D vyráběná v letech 1968–1975. Je zajímavé, že některá z prvních těles dodnes slouží svému účelu k plné spokojenosti svých uživatelů a jsou tak nejlepší odpovědí na pochybnosti o životnosti ocelových otopných těles. Ukazuje se, že při správném používání ocelových otopných těles (správná volba provozních podmínek, vhodné složení vody, její dokonalé odvzdušnění…) může být jejich životnost i více než 30 let a vyrovná se tak svojí životností ostatním prvkům otopné soustavy. Přitom tehdejší povrchová úprava těles byla nesrovnatelná s povrchovou úpravou dnešních těles RADIK a spočívala pouze v ručním nástřiku základní barvou, přičemž konečnou vzhledovou povrchovou úpravu si zajišťoval zákazník sám.


V roce 1974 byl na výstavě Pragotherm 74 udělen tělesům D diplom „Výrobek vynikající technické úrovně“. Koventa tak navázala na ocenění získaná na předcházejících výstavách (např. na udělení diplomů a medailí za nejlepší výrobek na výstavách Brno 1969, 1970 a 1973 a medaile za nejlepší expozici na výstavě Brno 1970). Na tuto tradici ostatně podnik navazoval i v dalších létech a i po vzniku firmy KORADO bylo takřka pravidlem, že její nové výrobky pravidelně přivážely ocenění z nejprestižnější tuzemské výstavy v oboru větrání a vytápění Pragotherm, později Aquatherm, a to i v podmínkách plného otevření českého trhu renomovaným konkurenčním výrobcům z celé Evropy.

Z hlediska rozvoje výroby otopných těles a především z hlediska jejich kvality byl důležitý rok 1988.

V tomto roce byla dána do provozu lakovna od dánské firmy Ideal Line. Jednalo se o zcela automatickou lakovnu na povrchovou úpravu otopných těles. Povrchová úprava se prováděla v několika krocích. Byla to předúprava povrchu těles odmaštěním a fosfátováním, nanesení základního vodou ředitelného laku máčením, jeho vypálení a nanesení vrchní pohledové vrstvy práškové barvy s následným vypálením. Lakovna byla zajímavá svou patrovou konstrukcí, kterou si vyžádal malý půdorysný prostor budovy lakovny. Uvedení lakovny do provozu znamenalo, že poprvé od začátku výroby v šedesátých létech odcházela z České Třebové otopná tělesa opatřená konečným nátěrem a to na svou dobu ve špičkové kvalitě.

Vlastní historie firmy KORADO, s.r.o., jako výrobce otopných těles, začíná dne 7. července 1991, kdy společnost odkoupila ve veřejné aukci v rámci malé privatizace českotřebovský závod bývalého podniku místního hospodářství Koventa Česká Třebová a tím navázala na tradici výroby otopných ocelových deskových těles.

Rok 1993 přinesl také přípravu výroby zcela nového provedení otopných deskových těles, do této doby v České republice nevyráběných. Jednalo se o tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT (VK). Toto označení patřilo a stále patří otopným deskovým tělesům se zabudovanou tzv. ventilgarniturou a vloženým ventilem nebo ventilovou vložkou. Rok 1994 byl opět jedním z přelomových v historii firmy KORADO. V tomto roce totiž vedení firmy rozhodlo o výstavbě nového závodu. Důvodem pro takové rozhodnutí bylo to, že ani přes téměř stoprocentní využití výrobní kapacity stávajícího závodu v třísměnném provozu, investice do modernizace a rozšíření výrobních technologií a přes zvýšení výroby otopných deskových těles až na cca 50 000 ks měsíčně nebyla firma schopná pokrýt poptávku po svých výrobcích!

V prosinci roku 1994 byla vyrobena první série otopných deskových těles v provedení ventil kompakt RADIK D95 VK.

Závod KORADO v roce 1995
Závod KORADO v roce 1995

Jedním z nejvýznamnějších dnů roku 1996 pro firmu KORADO, s.r.o. byl i 26. duben, kdy byla zahájena vlastní výstavba Nového závodu KORADO, a 30. září, kdy došlo k transformaci firmy na akciovou společnost. Zkušební výroba v novém závodě byla zahájena 1. října 1997 a firma KORADO, a.s., se tím zařadila mezi sedm největších výrobců radiátorů v Evropě. Nový závod KORADO byl 23. září následujícího roku oceněn titulem STAVBA ROKU. Toto ocenění převzali zástupci firmy KORADO, a.s., během výstavy FOR ARCH 98.

NZK 1998
NZK 1998

Rok 1998 přinesl akvizici 98 % podílu ve výrobním závodě v Bulharsku a založení dceřiné výrobní společnosti KORADO Bulgaria. O 9 let později byla zahájena druhá největší investice v historii firmy (cca. 700 mil. CZK) do 4. svařovací linky. Také byly zaznamenány nejvyšší tržby v historii, a to ve výši 2,725 mld. CZK. V roce 2010 proběhla instalace nové technologie kapilárního pájení pro výrobu trubkových otopných těles KORALUX a v roce 2013 rozšíření portfolia o konvektory díky začlenění spol. LICON HEAT s.r.o. do skupiny KORADO.

Dne 7. 11. 2017 uplynulo přesně 20 let od slavnostního otevření nové výrobní haly společnosti KORADO, a.s. v České Třebové. Během těchto 20 let se zde vyrobilo více než 27 milionů deskových radiátorů a 2 miliony trubkových otopných těles, které zahřály své majitele téměř po celém světě. Zahraniční trhy, kam KORADO své výrobky vyváží, zahrnují i země jako je Austrálie, JAR, Island, Faerské ostrovy, státy Jižní Ameriky a samozřejmě státy Evropy a Asie.

V letošním roce oslavilo KORADO a.s. 30 let od svého vzniku a zároveň 55 let od bývalého podniku Koventa. Nezbývá než popřát ještě mnoho let bezproblémového chodu výroby, miliony vyrobených radiátorů a spokojených zákazníků po celém světě!

KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...