Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

RADIK VKM8 – univerzální otopné těleso

U deskových otopných těles je základním výběrovým parametrem poměr tepelného výkonu a ceny. Základním, nikoliv však jediným. Pro projekty a montáže je dalším a neméně důležitým parametrem variabilita, kterou otopné těleso nabízí. Po optimalizaci vzdálenosti desek, tvaru prolisů a přídavných konvekčních ploch se zdálo, že je vývoj ukončen.

Na tomto základě vyvinul český výrobce KORADO, a.s. široký sortiment jednodeskových až třídeskových otopných těles s mnoha variantami napojení na otopnou soustavu zahrnující i velmi oblíbené provedení ventil kompakt, tedy s integrovaným regulačním ventilem. Množství vyráběných modelů se však pro některé zákazníky stalo někdy až matoucí a jsou s ním spojeny zvýšené nároky na skladovací prostor. Proto KORADO, a.s. vyvinulo a uvedlo na trh zásadní inovaci, univerzální variantu – deskové otopné těleso RADIK VKM8, které umožňuje všechny dosavadní varianty různých způsobů napojování těles na otopnou soustavu.

Proč použít RADIK VKM8?

Toto těleso, z pohledu jeho možného napojení na otopnou soustavu, disponuje 8 připojovacími otvory: 4 pro boční připojení, 2 pro spodní středové připojení a 2 pro spodní pravé připojení. Tělesa bez navařených zadních příchytek lze otočit a vytvořit tak i spodní levé připojení (viz obr. 1). Model RADIK VKM8 tak pokrývá 4 nejčastěji používané způsoby připojení těles na otopnou soustavu. Dalších 12 způsobů připojení (viz obr. 3) je v praxi méně častých, ale umožňují snížit náročnost montáže ve speciálních případech, které často vznikají při modernizacích.

Obr. 1 RADIK VKM8 má 8 připojovacích otvorů pro napojení na otopnou soustavu, které zaručují nejvyšší univerzálnost pro projekty, instalační firmy a zákazníky.
Obr. 1 RADIK VKM8 má 8 připojovacích otvorů pro napojení na otopnou soustavu, které zaručují nejvyšší univerzálnost pro projekty, instalační firmy a zákazníky.
Obr. 2 Nejčastěji využívané možnosti připojení těles RADIK VKM8
Obr. 2 Nejčastěji využívané možnosti připojení těles RADIK VKM8
Obr. 3 Rozšiřující možnosti připojení těles RADIK VKM8 na otopnou soustavu
Obr. 3 Rozšiřující možnosti připojení těles RADIK VKM8 na otopnou soustavu

RADIK VKM8 je v provedení ventil kompakt

Z pohledu nároků na instalaci nové otopné těleso RADIK VKM8 nic nemění. Stejně jako u ostatních těles v provedení ventil kompakt je uvnitř tělesa RADIK VKM8 integrován osmistupňový regulační ventil s plynule nastavitelnou regulací průtoku, na který lze osadit termostatickou hlavicí.

Obr. 4 Deskové otopné těleso RADIK VKM 8 se vyznačuje střízlivým designem, vysokou kvalitou zpracování a nejvyšší možnou variabilitou pro napojení na otopnou soustavu. Na obrázku použito spodní středové připojení.
Obr. 4 Deskové otopné těleso RADIK VKM 8 se vyznačuje střízlivým designem, vysokou kvalitou zpracování a nejvyšší možnou variabilitou pro napojení na otopnou soustavu. Na obrázku použito spodní středové připojení.

Postupná náhrada starších typů těles

Cílem tělesa RADIK VKM8 je nahradit nabídku dosavadních deskových otopných těles RADIK VKM a RADIK MM. Ve střednědobém horizontu má RADIK VKM8 nahradit i ostatní otopná tělesa v provedení ventil kompakt. V poslední fázi pak i RADIK KLASIK.

Zavedení nového otopného tělesa RADIK VKM8 klade nároky na prodejce, projektanty i topenáře. Na každého však trochu z jiného úhlu pohledu. Prodejce kvůli flexibilnosti dodávek a setrvačnosti poptávky musí přechodně držet více skladových zásob. Projektant a topenář se musí naučit využívat univerzálnost tělesa. Po přechodu na RADIK VKM8 se však tyto úvodní zvýšené nároky změní v zásadní výhodu.

Projektant zvýší svoji jistotu, že omylem nezvolí nevhodnou variantu otopného tělesa z hlediska jeho připojení a usnadní si i vyhledání tělesa v katalogu, respektive v digitální datové základně pro svůj projektový software, včetně BIM, z mnohem menšího počtu variant.

Topenář nebude muset přerušit montáž, když mu ztížené stavební poměry neumožní realizovat zamýšlený způsob připojení tělesa a bez problémů zvolí jiný, stavebním poměrům odpovídající.

Prodejce sníží počet objednávaných variant otopných těles od výrobce, sníží si skladové zásoby, objem skladu a přitom bude s nabídkou těles RADIK VKM8 schopen okamžitě reagovat i na poptávku po méně častých způsobech napojení.

Koncový zákazník speciální konstrukci těles VKM8 prakticky nepozná. Nicméně v případě, že pro instalaci tělesa bude optimální méně běžný způsob připojení na otopnou soustavu, nebude se muset smiřovat s „uměleckým ztvárněním“ připojovacích trubek kolem tělesa, které by topenář zhotovil, pokud by neměl k dispozici jiné vhodné těleso. Jednoduše RADIK VKM8-U otočí dle potřeby.

Flexibilita pro výměny

Spodní středové připojení těles RADIK VKM8 umožňuje i dodatečnou záměnu typů 20, 21, 22 a 33 bez nutnosti měnit vzdálenost připojovacího potrubí od stěny (obr. 5). Stejně tak není nutné měnit polohu připojovacího potrubí v případě operativní změny výšky nebo délky tělesa (obr. 6).

Obr. 5 Jednotná vzdálenost od stěny spodního středového připojení od stěny pro RADIK VKM8 typů 20, 21, 22 a 33
Obr. 5 Jednotná vzdálenost od stěny spodního středového připojení od stěny pro RADIK VKM8 typů 20, 21, 22 a 33
Obr. 6 Při výměně lze s využitím těles RADIK VKM8 a spodního středového připojení zaměnit rozměry tělesa bez nutnosti úpravy připojení. Tato potřeba může vzniknout například při přechodu na jiný zdroj tepla, typicky ze zastaralého kotle na pevná či kapalná paliva na nový nízkoteplotní zdroj.
Obr. 6 Při výměně lze s využitím těles RADIK VKM8 a spodního středového připojení zaměnit rozměry tělesa bez nutnosti úpravy připojení. Tato potřeba může vzniknout například při přechodu na jiný zdroj tepla, typicky ze zastaralého kotle na pevná či kapalná paliva na nový nízkoteplotní zdroj.

Design RADIK VKM8

Obr. 7 Designové varianty těles RADIK VKM8
Obr. 7 Designové varianty těles RADIK VKM8

Tělesa RADIK VKM8 jsou k dispozici v několika variantách:

  • s klasicky profilovanou čelní deskou
  • s hladkou čelní deskou PLAN
  • s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy LINE

Barevné provedení radiátoru lze volit ze vzorníku KORADO nebo RAL.

Sortiment RADIK VKM8

Orientace v sortimentu deskových otopných těles RADIK VKM8, přestože pokrývá i nejméně obvyklé způsoby napojení těles na otopnou soustavu, je zásadně zjednodušena.

V zásadě lze volit tělesa s pevnými zadními příchytkami, tedy bez možnosti jejich otočení, viz tabulka 1. Nebo tělesa bez příchytek, která lze otočit podle požadavku na levé nebo pravé spodní připojení, viz tabulka 2.

VKM8 VKM8 - L PLAN VKM8
LINE VKM8
Typy: 10, 11, 20, 21, 22, 33 Typy: 10, 11, 20, 21, 22, 33 Typy: 11, 20, 21, 22, 33
VKM8 (Typy: 10, 11, 20, 21, 22, 33)
VKM8 - L (Typy: 10, 11, 20, 21, 22, 33)
PLAN VKM8, LINE VKM8 (Typy: 11, 20, 21, 22, 33)

Tab. 1 Přehled modelů otopných těles v provedení VKM8 se zadními příchytkami

VKM8 - U
Typy: 20, 21, 22, 33
VKM8 - U (Typy: 20, 21, 22, 33)

Tab. 2 Přehled modelů otopných těles v provedení VKM8 bez zadních příchytek

Závěr

Deskové těleso RADIK VKM8 svou vysokou variabilitou při sníženém množství typů přináší zásadní změnu do sortimentu deskových otopných těles. Výrobce jej vyvinul na základě rozsáhlé diskuze se všemi články navazujícího řetězce, který tvoří projektant, odborný velkoobchod, instalační firma, uživatel, a jejich přání a představ, jak by mělo moderní deskové těleso vypadat. Splněním požadavků vznikla platforma pro zásadní změnu návrhu projektu, systému objednávek, skladování i instalace. A to i s ohledem na vynikající záruční dobu 10 let.

KORADO je největší tuzemský a významný světový výrobce otopných těles. Tuto pozici si udržuje vysokou kvalitou těles, příznivou cenou a setrvalým vývojem. Dokazuje to i nový typ univerzálního deskového otopného tělesa RADIK VKM8, které doplňuje stávající modely RADIK KLASIK – R (pro rekonstrukce), RADIK PREMIUM (vertikálně orientované designové těleso) a další.

Více o produktech a novinkách naleznete na www.korado.cz


KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...