Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodeje otopných těles v roce 2011

Příčinou propadu o 30 % nemůže být pouze pokles stavební výroby nebo odkládání rekonstrukcí z důvodu horší ekonomické situace, ale musí se jednat o určitý vývoj v navrhování otopných soustav, kdy se více uplatňují soustavy bez klasických otopných těles.

V následujících tabulkách jsou zpracovány prodejní výsledky 9 výrobců působících na českém trhu (DÍLO SVRATOUCH, HC-TERM, ISAN RADIÁTORY, KORADO, KOVODRUŽSTVO, LICON HEAT, NERIA, THERMAL TREND, ŽDB GROUP).

1. Prodeje otopných těles v roce 2011 podle konstrukce

Graf č.1
Graf č.1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2011 podle konstrukce
Tabulka č.1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2011 podle konstrukce
Druh otopných tělesProdej [ks]
ocelová desková415 000
hliníková desková185
ocelová článková55 320
litinová článková187 548
konvektory28 129
trubková308 043
speciální5 360
Celkem999 585
 

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2010

Tabulka č. 2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2011
Druh otopného tělesa2005200620072008200920102011
ocelová desková545 234639 000613 600572 900463 132407 000415 000
hliníková desková0003 959185
ocelová článková158 148157 388154 283106 42938 12653 70955 320
litinová článková529 000436 042367 578266 663212 770192 678187 548
konvektory3 5227 5008 7909 65328 53326 02728 129
trubková142 63780 200228 585190 340388 244305 000308 043
speciální05 3009 8004 3545 360
Celkem1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585

Graf č. 2
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2011
Graf č. 3
Graf č. 3: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2011

Graf č. 4
Graf č. 4: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2011
 

3. Závěr

Jestliže jsem v rekapitulaci výsledků prodejů zdrojů uváděl, že celkový objem prodejů na území ČR klesl za posledních sedm let o 15 %, v segmentu otopných těles je propad ještě citelnější a dosahuje téměř 30 % (graf č. 2). Z této disproporce je zřejmé, že příčinou nemůže být pouze pokles stavební výroby nebo odkládání rekonstrukcí z důvodu horší ekonomické situace, ale musí se jednat o určitý vývoj v navrhování otopných soustav, kdy se více uplatňují soustavy bez klasických otopných těles. Do této kategorie spadají např. podlahové, stěnové či stropní systémy nebo systémy teplovzdušného vytápění, a dále lokální zdroje tepla, ať už se jedná o krby na dřevo nebo elektrické přímotopy.

K zajímavému jevu dochází ve vývoji prodejů jednotlivých druhů otopných těles z hlediska jejich procentuálního zastoupení na trhu (graf č. 3). Již třetí rok po sobě je tržní podíl jednotlivých skupin otopných těles velice podobný, což v letech předchozích zdaleka nebylo pravidlem. Pomineme-li trubková tělesa, jejichž využití je téměř univerzální a mohou tak být doplňkem kterékoliv jiné skupiny, dalo by říct, že se zákazníci postupně rozdělili na příznivce jednotlivých druhů otopných těles, jejichž výrobci tak mají do budoucna relativně stabilní cílové skupiny. Stabilní alespoň co do tržního podílu, když už ne co do objemu prodejů. Uvidíme, jestli následující rok tuto domněnku potvrdí nebo vyvrátí.

Meziročním vývojům v rámci jednotlivých druhů otopných těles jsou věnovány grafy č. 4. Z těch lze vysledovat, že dlouhodobý propad litinových článkových těles pozvolna ustává a roční objem prodejů se začíná stabilizovat. U největší skupiny, kterou jsou s 41 % ocelová desková tělesa, se křivka po předchozím pětiletém poklesu dokonce začíná pomalu otáčet vzhůru. Výsledky posledních dvou let dále ukazují, že skokový nárůst prodeje u konvektorů, který nastal v roce 2009, nebyl náhodný. Konvektory vybojované pozice nadále drží. Podobně na tom jsou v meziročním srovnání i ocelová článková tělesa a trubková tělesa, která se před třemi lety usadila na pomyslné druhé příčce v žebříčku tržních podílů. Okrajový význam hliníkových deskových těles, ani speciálních těles, se podle očekávání nezměnil.

English Synopsis
Sales of radiators in 211

The cause of the 30% decline can not be decline in construction output only or postponement of reconstruction because of the worse economic situation, but there must be some evolution in the design of heating systems, when applied heating systems without conventional radiators.

 
 
Reklama