Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prodej otopných těles v ČR v roce 2012

Poté, co jsme si v předchozím článku ukázali aktuální situaci v oblasti prodeje kotlů na českém trhu, přinášíme nyní vyhodnocení dat nasbíraných Asociací podniků topenáře techniky (APTT) za období 2005 až 2012, týkající se otopných těles.

V této oblasti APTT sleduje prodeje sedmi skupin výrobků otopných těles, přičemž podklady pro vyhodnocení prodejů v posledních osmi letech získává od většiny klíčových výrobců působících na českém trhu.

Do posledního přehledu poskytli svá prodejní data následující výrobci: DÍLO SVRATOUCH, ISAN RADIÁTORY, KORADO, KOVODRUŽSTVO, LICON HEAT, NERIA, THERMAL TREND, ŽDB GROUP.

1. Prodeje otopných těles v roce 2012 podle konstrukce

Tabulka č. 1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2012 podle konstrukce
Druh otopných tělesProdej (ks)
ocelová desková401 494
hliníková desková140
ocelová článková63 560
litinová článková171 721
konvektory12 865
trubková134 564
speciální5 394
Celkem789 738

Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2012 podle konstrukce
Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2012 podle konstrukce
 

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2012

Tabulka č. 2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2012
Druh otopného tělesa20052006200720082009201020112012
ocelová desková545 234639 000613 600572 900463 132407 000415 000401 494
hliníková desková0003 959185140
ocelová článková158 148157 388154 283106 42938 12653 70955 32063 560
litinová článková529 000436 042367 578266 663212 770192 678187 548171 721
konvektory3 5227 5008 7909 65328 53326 02728 12912 865
trubková142 63780 200228 585190 340388 244305 000308 043134 564
speciální05 3009 8004 3545 3605 394
Celkem1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738

Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2012
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2012
Tabulka č. 3: Přehled počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2012
Prodej20052006200720082009201020112012
celkem otopných těles1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738
celkem zdrojů tepla112 341118 275106 112108 707103 032103 403100 84697 702
Počet těles na zdroj12,311,212,910,611,19,69,98,1

Graf č. 3: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2012
Graf č. 3: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2012
Graf č. 4: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2012
Graf č. 4: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2012
Graf č. 5a
Graf č. 5b
Graf č. 5c
Graf č. 5d
Graf č. 5e
Graf č. 5f
Graf č. 5g: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2012
Graf č. 5: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2012
 

3. Závěr

Minulý rok nám data nasbíraná APTT ukázala, že propad prodejů na území ČR od roku 2005 činil zhruba 30 %. V posledním roce se situace ještě zhoršila, prodalo se o dalších 110 tisíc těles méně než v roce předchozím, a ve srovnání s rokem 2005 jsme, jak ukazuje graf č. 2, na úrovni zhruba 57 %. V závěru posledního článku o prodejích otopných těles na území ČR jsem upozornil na mírnou disproporci ve vývoji prodejů otopných těles a tepelných zdrojů (prodeje těles klesají rychleji, než prodeje zdrojů), kterou jsem si vysvětloval určitým vývojem v navrhování otopných soustav, kdy se více uplatňují soustavy bez klasických otopných těles. Netvrdím, že za tímto rozdílem je pouze nárůst realizací velkoplošných systémů nebo teplovzdušného vytápění, či lokálních zdroje tepla na úkor klasických otopných těles. Dalším faktorem jistě bude různě dlouhá životnost zdrojů tepla a otopných těles, přičemž je nasnadě, že zdroje tepla v současné době morálně zastarávají podstatně rychleji než otopná tělesa. Pro ilustraci vývoje počtu otopných těles na jeden zdroj jsem do letošního přehledu doplnil tabulku č. 3, která uvedený trend potvrzuje.

Co se vývoje prodejů jednotlivých druhů otopných těles týče, za pozornost stojí prudký meziroční pád trubkových otopných těles, který způsobil poměrně dramatickou změnu v grafu č. 3 (procentuální zastoupení na trhu). Zde je třeba upozornit na skutečnost, že za vzestupem tržního podílu ocelových deskových těles nestojí jejich zvýšené prodeje, ale právě zmíněný výrazný pokles v konkurenční skupině produktů – trubkových těles, jak je patrno z grafů č. 5. Nižší prodeje jsou registrovány i v oblasti konvektorů, ale tato data je třeba brát s rezervou, protože Asociaci bohužel neposkytuje informace o svých prodejích společnost MINIB, která je významným producentem těchto výrobků. Ale vzhledem k tomu, že konvektory patří spíš mezi méně navrhovaná otopná tělesa (viz graf č. 4), není třeba tento nedostatek přehledu nějak zveličovat. Kumulované prodeje za posledních osm let a grafy č. 5 potvrzují, že na ústupu jsou litinová článková tělesa, zatímco dominantní postavení si stále drží ocelová desková tělesa. Zdali se v případě trubkových těles jednalo pouze o roční výpadek, nebo je za ním něco víc, nám ukážou až letošní výsledky prodejů, které pro vás napřesrok opět zpracujeme do tradičního přehledu.

English Synopsis
Sales of heating units in the Czech Republic in 2012

After we showed in the previous article the current situation in sales of boilers on the Czech market, we bring now evaluation of data collected by the Association of heating technology (APTT) for the period 2005-2012 on the heating units.

 
 
Reklama