Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej otopných těles v ČR v roce 2010

V nedávné době jsme zveřejnili data o prodejích kotlů v uplynulém roce včetně vývoje za posledních šest let. V dnešním článku přinášíme přehled o prodeji otopných těles na území ČR v roce 2010 a rovněž porovnání vývoje prodejů v této oblasti od roku 2005 do současnosti.

Data o prodejích nám poskytla Asociace podniků topenářské techniky (APTT), která do výsledků svých průzkumů zahrnuje informace o prodeji 9 výrobců působících na českém trhu (DÍLO SVRATOUCH, HC-TERM, ISAN RADIÁTORY, KORADO, KOVODRUŽSTVO, LICON HEAT, NERIA, THERMAL TREND, ŽDB GROUP).

1. Prodeje otopných těles v roce 2010 podle konstrukce

Druh otopných těles Prodej (ks)
ocelová desková 407 000
hliníková desková 3 959
ocelová článková 53 709
litinová článková 192 678
konvektory 26 027
trubková 305 000
speciální 4 354
Celkem 992 727

Tabulka č.1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2010 podle konstrukce


Graf č.1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2010 podle konstrukce

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2010

Druh otopného tělesa 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ocelová desková 545 234 639 000 613 600 572 900 463 132 407 000
hliníková desková     0 0 0 3 959
ocelová článková 158 148 157 388 154 283 106 429 38 126 53 709
litinová článková 529 000 436 042 367 578 266 663 212 770 192 678
konvektory 3 522 7 500 8 790 9 653 28 533 26 027
trubková 142 637 80 200 228 585 190 340 388 244 305 000
speciální     0 5 300 9 800 4 354
Celkem 1 378 541 1 320 130 1 372 836 1 151 285 1 140 605 992 727

Tabulka č.2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.3: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010


Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2010

3. Závěr

Pokud se zaměříme na celkové prodeje otopných těles (graf č.2), je zřejmé, že stejně jako u prodejů kotlů o výkonu do 50 kW dochází i v tomto obchodním segmentu během posledních šesti let k výraznému snižování celkových prodejních čísel. Počet těles prodaných v roce 2010 klesl na 72 % výsledku zaznamenaného v roce 2005. Za tímto trendem, který se stále ne a ne obrátit, je třeba hledat jednak pokles stavební výroby a počty dokončovaných bytových staveb. Snížená poptávka po otopných tělesech však může rovněž souviset s vyšším využíváním nízkoteplotních otopných soustav (např. podlahové nebo teplovzdušné systémy), anebo lokálních zdrojů tepla (krby na dřevo nebo elektrické přímotopy). K těmto závěrům směřují výsledky průzkumu prodeje kotlů, kde zejména krby vykazují nezanedbatelné meziroční nárůsty prodeje.

Zajímavé je rovněž srovnání vývoje prodejů jednotlivých druhů otopných těles z hlediska jejich procentuálního zastoupení na celkových ročních prodejích (graf č.3). Zde je patrný klesající zájem o článková tělesa obecně, litinová obzvlášť. Zatímco tržní podíl ocelových článkových těles klesl od roku 2005 z 11 % na 5 %, u litinových článkových těles zaznamenáváme pád z 38 % na 19%. Pokud by někdo předpokládal, že na úkor článkových těles budou posilovat tělesa desková, bude pravděpodobně překvapen, že tomu tak není. Desková tělesa si navzdory meziročnímu kolísání drží relativně stabilní podíl mezi 40 a 50 procenty. Tím, kdo vytlačuje článková tělesa, jsou jednak stále oblíbenější tělesa trubková (nárůst o 21 procentních bodů) a konvektory, ale také výše zmíněné podlahové, případně i stěnové systémy vytápění, které získávají na popularitě spolu s rozšiřujícím se zaváděním tepelných čerpadel. Svou roli zde navíc hraje i estetické hledisko. Hliníková desková a speciální tělesa v tomto přehledu neuvádíme, protože jejich zastoupení na celkových prodejích je marginální. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že v přehledech nejsou prodejní výsledky společnosti MINIB, která patří mezi významné výrobce konvektorů. Lze tedy předpokládat, že skutečný podíl tohoto druhu otopných těles je ještě o něco vyšší. V zájmu objektivity se APTT pokusí pro další srovnání data této společnosti získat.

Meziročním vývojům v rámci jednotlivých druhů otopných těles jsou věnovány grafy č.4, které potvrzují závěry z předchozího odstavce. Litinová článková tělesa postupně vyklízejí pozice, naproti tomu roste obliba trubkových těles a konvektorů. Klesající absolutní prodeje u ocelových deskových těles nemají zatím vliv na dominantní postavení tohoto druhu na trhu s otopnými tělesy.

English Synopsis

We have recently published data about sales of boilers in the past year, including developments in the last six years. In today's article we bring an overview on the sale of radiators in the CR in 2010 and also compare trends in sales in this branch from 2005 to present.

 
 
Reklama