Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej otopných těles v ČR v roce 2008

Podobně jako v případě zdrojů tepla dochází i v oblasti otopných těles k postupnému vývoji preferencí koncových uživatelů. Tento úzce souvisí s volbou otopné soustavy, investičními a provozními náklady. Z výsledků uplynulých několika let lze potom vypozorovat určité trendy v tomto segmentu trhu.

V návaznosti na článek Prodej kotlů o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2008 přinášíme nyní i přehled o prodeji otopných těles na území ČR v roce 2008 a dále srovnání vývoje prodejů v této oblasti za poslední čtyři roky. Data poskytla opět Asociací podniků topenářské techniky. Do výsledků průzkumu jsou zahrnuty informace o prodeji od 9 výrobců působících na trhu ČR (DÍLO SVRATOUCH, HC-TERM, ISAN RADIÁTORY, KORADO, KOVODRUŽSTVO, LICON HEAT, NERIA, THERMAL TREND, ŽDB GROUP).

1. Prodeje otopných těles v roce 2008 podle konstrukce

Druh otopných těles Prodej (ks)
ocelová desková 572 900
hliníková desková 0
ocelová článková 106 429
litinová článková 266 663
konvektory 9 653
trubková 190 340
speciální 5 300
Celkem 1 151 285

Tabulka č.1: Přehled prodeje otopných těles v ČR v roce 2008 podle konstrukce


Graf č.1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2008 podle konstrukce

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2008

Druh otopného tělesa 2005 2006 2007 2008
ocelová desková 545 234 639 000 613 600 572 900
hliníková desková     0 0
ocelová článková 158 148 157 388 154 283 106 429
litinová článková 529 000 436 042 367 578 266 663
konvektory 3 522 7 500 8 790 9 653
trubková 142 637 80 200 228 585 190 340
speciální     0 5 300
Celkem 1 378 541 1 320 130 1 372 836 1 151 285

Tabulka č.2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2008


Graf č.2: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2008

3. Závěr

Výše uvedená data a grafy dokazují, že prodeje otopných těles zaznamenaly v roce 2008 zhruba 15% pokles oproti předchozím třem rokům. Trvale sestupnou tendenci má prodej litinových článkových těles. Naproti tomu postupně vzrůstá obliba konvektorů, byť prodeje se v tomto segmentu pohybují v objemech až o dva řády nižších oproti klasickým tělesům. Porovnání absolutních prodejů v roce 2008 ukazuje na současnou dominantní pozici ocelových deskových těles (50%). Podíl litinových článkových těles sice klesá, ale stále ještě představuje téměř čtvrtinu trhu. Nad 10% hranici se dostala ještě trubková tělesa, ostatní druhy otopných těles se pohybují pod touto hranicí. Snížená poptávka po otopných tělesech může souviset s vyšším využíváním nízkoteplotních otopných soustav (např. podlahové nebo teplovzdušné systémy), anebo s vyšším zastoupením lokálních zdrojů tepla (krby na dřevo nebo elektrické přímotopy), což částečně potvrzuje průzkum v oblasti zdrojů o výkonu do 50 kW.

 
 
Reklama