Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ochrana stěnového topení před mechanickým poškozením

Doporučuje se na stěnu umístit štítek s upozorněním, že jsou pod omítkou vedeny topné trubky. Nejbezpečnější variantou je použití termocitlivé fólie, která umožňuje identifikaci trubek díky změně barvy této fólie.

Tento článek navazuje na 2 předchozí díly - Stěnové teplovodní vytápění, kde byl uveden princip stěnového vytápění IVAR, jeho výhody a obecné zásady pro navrhování a zhotovení stěnového vytápění, a Instalace stěnového vytápění IVARTRIO, který uvedl konkrétní zásady pro montáž stěnového vytápění IVAR. Po tomto dílu bude ještě následovat čtvrtý díl Návrh teplovodního stěnového vytápění.

 • Doporučuje se na stěnu umístit štítek s upozorněním, že jsou pod omítkou vedeny topné trubky.
 • Pro potřeby zásahu do konstrukce stěny můžeme využít plán pokládky s jeho údaji o pokládce a vedení trubek, případně fotodokumentaci, kterou doporučujeme pořídit.
 • Nejbezpečnější variantou je použití termocitlivé fólie, která umožňuje identifikaci trubek díky změně barvy této fólie.
 • Doporučený postup dle obr. 8 A, B, C a D:
 1. Systém doporučujeme odstavit tak, aby teplota dané plochy poklesla na cca 20 °C (obr. 8 A).
 2. Po vychladnutí uvedeme stěnové topení do režimu max. požadované teploty (obr. 8 B).
 3. Přiložte na stěnu termocitlivou fólii světlou stranou, přichyťte ji lepicí páskou (obr. 8 C) a počkejte.
 4. Když povrchová teplota stěny překročí 20 °C, ta místa, kudy procházejí trubky (obr. 8 D), budou zbarvena následovně:
  • od 22 do 25 °C – červeně
  • od 25 do 30 °C – zeleně
  • od 30 do 34 °C – modře
Obr. 8 A
Obr. 8 A
Obr. 8 B
Obr. 8 B

Obr. 8 C
Obr. 8 C
Obr. 8 D
Obr. 8 D

POZOR!

Po několika minutách se teplota stěny sjednotí, což znesnadňuje identifikaci trubek. Poté, co jste určili místa průchodu trubek, bude možné vrtat stěnu v mezerách mezi trubkami.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...