Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stěnové teplovodní vytápění

Oproti radiátorovému i podlahovému vytápění se pocit tepelné pohody dostavuje nejdříve a při nižší teplotě, až o 3 °C, čímž dochází k významné úspoře nákladů na vytápění. Rychlá odezva na regulační impulsy bez tepelné setrvačnosti. Umožňuje kombinaci s podlahovým vytápěním a využití TČ, solárních sestav.

Nízkoteplotní stěnové vytápění má podobný vývoj jako podlahové vytápění, avšak přináší některé dodatečné přednosti. Vytváří nejideálnější teplotní klima, je flexibilní při projektování a použití, přináší nové možnosti využití v bytové výstavbě, včetně chlazení interiérů. Tento nový trend v efektivním a úsporném vytápění interiérů rozšiřuje nabídku instalačních systémů IVARTRIO o vlastní stěnové topení.

Princip stěnového vytápění

Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Otopný registr se zejména montuje na vnitřní stranu ochlazované stěny, tj. stěny obvodového pláště budovy, pouze v případech nutnosti zajištění požadovaného tepelného výkonu i na vnitřní stěny (příčky).

Vytápěná stěna představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla s povrchovou teplotou cca 35 °C i více. Sáláním dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy.

V případě použití pro klimatizování interiérů v letním období, chladicí výkon stěnového topení představuje obecně cca 30 % topného výkonu.

Výhody stěnového vytápění

  • Díky sálavé složce vytápění dochází téměř k ideálnímu rozložení teplot, kterého jiným zdrojem tepla nelze dosáhnout, pro uživatele to znamená optimální tepelnou pohodu blížící se ideálu.
  • Oproti radiátorovému i podlahovému vytápění se pocit tepelné pohody dostavuje nejdříve a při nižší teplotě, až o 3 °C, čímž dochází k významné úspoře nákladů na vytápění. Teplotní spád na okruhu, tedy i vychlazení zpátečky může být podstatně větší než u podlahového topení.
  • Vlivem sálavého tepla ze stěn se zabrání jejich rosení, vzniku plísní i víření prachu, což eliminuje i řadu zdravotních rizik např. pro děti, astmatiky, alergiky apod.
  • Umožňuje dokonalé využívání nízkoteplotního potenciálu topných zdrojů i jejich kombinaci.
  • Podporuje opticky čistý prostor interiérů, umožňuje kombinaci s podlahovým vytápěním.
  • Jednoduchá a snadná montáž bez limitujících technicko-hygienických omezení.
  • Rychlá odezva na regulační impulsy bez tepelné setrvačnosti.

Obecné zásady pro navrhování a zhotovení stěnového vytápění

Tepelný odpor stěny určené pro stěnové topení by měl být u novostaveb větší než 2,85 m2.K.W−1, u rekonstrukcí pak větší než 2,00 m2.K.W−1. V případě menšího odporu je třeba stěny doizolovat zvenčí nebo zevnitř objektu.

Skladba stěny musí vyhovovat požadovanému součiniteli prostupu tepla! Pro novostavby musí být U ≤ 0,35 W.m−2.K−1, pro rekonstrukce U ≤ 0,50 W.m−2.K−1.

Tlakové ztráty topných okruhů připojených na jeden rozdělovač by měly být přibližně stejné, o maximálním rozdílu do 12 %, parametry oběhového čerpadla topného systému volíme vzhledem ke smyčce s největší tlakovou ztrátou se zohledněním min. 1/3 rezervy výtlaku H.

Minimální odstup topných trubek od konečné úrovně podlahy, dveří, zařizovacích předmětů je 100 mm (viz obr. 1).

Obr. 1 – Schématické znázornění uložení topných registrů vůči stavebním výplním a zařizovacím předmětům
Obr. 1 – Schématické znázornění uložení topných registrů vůči stavebním výplním a zařizovacím předmětům

Maximální výška topného registru je do úrovně horní hrany oken, nebo cca 200 cm.

Minimální odstup topných trubek od vnějšího či vnitřního rohu činí 100–200 mm.

K fixaci potrubí se používá k tomu určená lišta typu IVAR.GL-ST (viz obr. 2) a fixační úchyt oblouku typu IVAR.FIX-ST (viz obr. 3), fixační lišta umožňuje rozteč pokládky potrubí 60 mm a její násobky, max. 240 mm.

Obr. 2 – Požadovaná instalace fixační lišty do stavební konstrukce
Obr. 2 – Požadovaná instalace fixační lišty do stavební konstrukce
Obr. 3 – Doporučená instalace topného potrubí s jednotnou roztečí 120 mm
Obr. 3 – Doporučená instalace topného potrubí s jednotnou roztečí 120 mm

Obr. 4 – Doporučená instalace fixačních lišt pro vertikální, nebo horizontální vedení topných smyček
Obr. 4 – Doporučená instalace fixačních lišt pro vertikální, nebo horizontální vedení topných smyček

K omítání systému stěnového topení IVARTRIO se používají zejména:

  • vápenosádrové omítky (pro teplotu otopné vody do 50 °C)
  • vápenocementové omítky (pro teplotu otopné vody do 70 °C)
  • hliněné omítky (pro teplotu otopné vody do 50 °C)

Vzhledem k nízké tepelné vodivosti nejsou vhodné tepelně izolační omítky.

V případě použití jiných omítek je třeba se informovat o jejich vhodnosti u výrobce a řídit se předpisy výrobců!

Fixační lišty se upevňují ve vzdálenosti cca 500 mm pomocí hmoždinek (viz obr. 4).


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...