Stěnové teplovodní vytápění

Datum: 3.12.2012  |  Organizace: IVAR CS spol. s r.o.  |  Firemní článek

Oproti radiátorovému i podlahovému vytápění se pocit tepelné pohody dostavuje nejdříve a při nižší teplotě, až o 3 °C, čímž dochází k významné úspoře nákladů na vytápění. Rychlá odezva na regulační impulsy bez tepelné setrvačnosti. Umožňuje kombinaci s podlahovým vytápěním a využití TČ, solárních sestav.

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II

tel.:800 173 965, 315 785 211-12, Fax +420 315 785 213-14
e-mail:
web:www.ivarcs.cz

Nízkoteplotní stěnové vytápění má podobný vývoj jako podlahové vytápění, avšak přináší některé dodatečné přednosti. Vytváří nejideálnější teplotní klima, je flexibilní při projektování a použití, přináší nové možnosti využití v bytové výstavbě, včetně chlazení interiérů. Tento nový trend v efektivním a úsporném vytápění interiérů rozšiřuje nabídku instalačních systémů IVARTRIO o vlastní stěnové topení.

Princip stěnového vytápění

Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Otopný registr se zejména montuje na vnitřní stranu ochlazované stěny, tj. stěny obvodového pláště budovy, pouze v případech nutnosti zajištění požadovaného tepelného výkonu i na vnitřní stěny (příčky).

Vytápěná stěna představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla s povrchovou teplotou cca 35 °C i více. Sáláním dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy.

V případě použití pro klimatizování interiérů v letním období, chladicí výkon stěnového topení představuje obecně cca 30 % topného výkonu.

Výhody stěnového vytápění
  • Díky sálavé složce vytápění dochází téměř k ideálnímu rozložení teplot, kterého jiným zdrojem tepla nelze dosáhnout, pro uživatele to znamená optimální tepelnou pohodu blížící se ideálu.
  • Oproti radiátorovému i podlahovému vytápění se pocit tepelné pohody dostavuje nejdříve a při nižší teplotě, až o 3 °C, čímž dochází k významné úspoře nákladů na vytápění. Teplotní spád na okruhu, tedy i vychlazení zpátečky může být podstatně větší než u podlahového topení.
  • Vlivem sálavého tepla ze stěn se zabrání jejich rosení, vzniku plísní i víření prachu, což eliminuje i řadu zdravotních rizik např. pro děti, astmatiky, alergiky apod.
  • Umožňuje dokonalé využívání nízkoteplotního potenciálu topných zdrojů i jejich kombinaci.
  • Podporuje opticky čistý prostor interiérů, umožňuje kombinaci s podlahovým vytápěním.
  • Jednoduchá a snadná montáž bez limitujících technicko-hygienických omezení.
  • Rychlá odezva na regulační impulsy bez tepelné setrvačnosti.

Obecné zásady pro navrhování a zhotovení stěnového vytápění

Tepelný odpor stěny určené pro stěnové topení by měl být u novostaveb větší než 2,85 m2.K.W−1, u rekonstrukcí pak větší než 2,00 m2.K.W−1. V případě menšího odporu je třeba stěny doizolovat zvenčí nebo zevnitř objektu.

Skladba stěny musí vyhovovat požadovanému součiniteli prostupu tepla! Pro novostavby musí být U ≤ 0,35 W.m−2.K−1, pro rekonstrukce U ≤ 0,50 W.m−2.K−1.

Tlakové ztráty topných okruhů připojených na jeden rozdělovač by měly být přibližně stejné, o maximálním rozdílu do 12 %, parametry oběhového čerpadla topného systému volíme vzhledem ke smyčce s největší tlakovou ztrátou se zohledněním min. 1/3 rezervy výtlaku H.

Minimální odstup topných trubek od konečné úrovně podlahy, dveří, zařizovacích předmětů je 100 mm (viz obr. 1).

Obr. 1 – Schématické znázornění uložení topných registrů vůči stavebním výplním a zařizovacím předmětům
Obr. 1 – Schématické znázornění uložení topných registrů vůči stavebním výplním a zařizovacím předmětům

Maximální výška topného registru je do úrovně horní hrany oken, nebo cca 200 cm.

Minimální odstup topných trubek od vnějšího či vnitřního rohu činí 100–200 mm.

K fixaci potrubí se používá k tomu určená lišta typu IVAR.GL-ST (viz obr. 2) a fixační úchyt oblouku typu IVAR.FIX-ST (viz obr. 3), fixační lišta umožňuje rozteč pokládky potrubí 60 mm a její násobky, max. 240 mm.

Obr. 2 – Požadovaná instalace fixační lišty do stavební konstrukce
Obr. 2 – Požadovaná instalace fixační lišty do stavební konstrukce
Obr. 3 – Doporučená instalace topného potrubí s jednotnou roztečí 120 mm
Obr. 3 – Doporučená instalace topného potrubí s jednotnou roztečí 120 mm

Obr. 4 – Doporučená instalace fixačních lišt pro vertikální, nebo horizontální vedení topných smyček
Obr. 4 – Doporučená instalace fixačních lišt pro vertikální, nebo horizontální vedení topných smyček

K omítání systému stěnového topení IVARTRIO se používají zejména:

  • vápenosádrové omítky (pro teplotu otopné vody do 50 °C)
  • vápenocementové omítky (pro teplotu otopné vody do 70 °C)
  • hliněné omítky (pro teplotu otopné vody do 50 °C)

Vzhledem k nízké tepelné vodivosti nejsou vhodné tepelně izolační omítky.

V případě použití jiných omítek je třeba se informovat o jejich vhodnosti u výrobce a řídit se předpisy výrobců!

Fixační lišty se upevňují ve vzdálenosti cca 500 mm pomocí hmoždinek (viz obr. 4).

 

Datum: 3.12.2012
Organizace: IVAR CS spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

CAD a BIM knihovny

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo soutěže na podobu Vítězného náměstí bylo doručeno 43 návrhůCo všechno obsahuje běžná fotovoltaická elekrárna? Jaké potřebujete komponenty?CIUR získal ocenění za ekologický přístup k výrobě izolace Climatizer Plus®DELTA generálním projektantem expanze výrobní haly ENGEL v Kaplicích