Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Roth originální Tacker® systém

Ex-spona s funkcí nadzvednutí trubky a novými dvojitými zpětnými háčky pro větší efektivnost předávání tepla, komfort a bezpečnost

Nová Roth originální Tacker® Ex-spona nyní disponuje funkcí nadzvednutí trubky v systému podlahového a stěnového vytápění a chlazení. Díky tomu dochází k lepšímu přenosu a rozvedení tepla, resp. chladu, neboť samonivelační stěrka kompaktně obklopuje trubku ze všech stran.

Dvojité zpětné háčky v novém tvaru pro více komfortu při instalaci, vyšší bezpečnost proti vytržení a jedinečnou pevnost

Plus v bezpečnosti
Plus v bezpečnosti

Spodní zpětné háčky Roth originální Tacker® Ex-spony jsou velice pevné a s ostrými hranami, zatímco nad nimi ležící háčky jsou obzvláště pružné. Tato speciální technologie zajišťuje snadnější a bezpečnější vniknutí přes izolační fólii do tepelné izolace a optimalizuje tak komfort a rychlost instalace. Pevnost spodních háčků umožňuje ideální podpůrnou funkci vrchních zpětných háčků.

Dvojité zpětné háčky zajišťují optimální bezpečnost proti vytržení a vyšší pevnost, stejně jako přesné umístění trubek na Roth systémové vrstvené desce nebo roli, a to i v nepříznivých instalačních podmínkách.

 

40 spon v zásobníku pro efektivní pracovní postup

Roth originální Tacker® Ex-spona je k dispozici pro všechny Roth systémové trubky 14, 16, 17 a 20 mm. Spojením 40 spon do jednoho zásobníku se předejde častému doplňování. Až dva zásobníky se vkládají do Tackeru a po odstranění lepících pásků jsou bez dalšího vynaloženého úsilí zpracovány. Jejich volné uložení ve vodících kolejnicích Roth originálního Tackeru® totiž umožní, aby spona pomocí gravitace sklouzla. Roth originální Tacker® je výškově nastavitelný – přizpůsobí se tak každé výšce postavy. Nová Roth originální Tacker® Ex-spona je kompatibilní s Roth originálním Tackerem® 16–20.

Tři systémové kroky k dokonalosti

Vysoce kvalitní prefabrikace všech systémových komponentů (trubky, vrstvené systémové desky a příslušenství) umožňuje: pouze v několika montážních krocích nainstalovat originální Tacker technikou kompletní Roth plošný teplovodní i chladící systém. Samozřejmě podle odpovídajícího softwarového výpočtu a s ohledem na všechny platné předpisy.

Originální Roth Tacker® systém zaručuje uložení potrubí v závislosti na optimálním předávání tepla a chladu i při obtížných instalacích. Konstrukce podlahy Roth plošného vytápění a chlazení se posuzuje podle DIN EN 1264 („plošné vytápěcí a chladící systémy“) se zřetelem na DIN 18560 („betonové mazaniny ve stavebnictví“), DIN 4109 („ochrana před hlukem v pozemním stavitelství“), stejně jako ustanovení o úsporách energie (EnEV). Neměnná kvalita jednotlivých komponentů, stejně jako ucelený systém je dokumetován značným množstvím zkoušek, kontrolních měření a značek kvality.

Roth originální Tacker® systém – pro řešení s trvalou hodnotou

Perfektní, vzájemně odsouhlasená systémová řešení vytváří základ pro plnění náročných úkolů topení. V praxi miliónkrát použitý Roth originální Tacker® systém v kombinaci s Roth systémovou trubkou DUOPEX S5® a X-PERT S5®+ vytváří nejlepší předpoklady pro řešení s trvalou hodnotou v zásobování tepelnou energií. Bezproblémové propojení trubek a originální instalační techniky je proto vždy první volbou pro všechny náročné aplikace. Výsledek je perfektní, ať již se jedná o obytné domy, kancelářské prostory nebo výrobní objekty.

Systém izolace pro plošné vytápěcí a chladící systémy

Roth systémová vrstvená deska
Roth systémová vrstvená deska

Roth systémová vrstvená role
Roth systémová vrstvená role

Snadné, rychlé a podle norem: systémové vrstvené desky a role z expandovaného pěnového polystyrenu, jsou výbornou volbou jako tepelná a kročejová izolace. Při pokládce systémových vrstvených desek vzniká uzavřená plocha. To umožňují jedinečné, 30 mm široké, samolepící přesahy na dvou stranách desky. Bezpečné uzavření proti vlhosti a samonivelační mazanině, stejně jako zabránění vzniku tepelných a zvukových mostů. Vytištěný rastr usnadňuje přesné upevnění trubek v závislosti na vypočítaných roztečích.

Jedinečný samolepicí přesah na dvou stranách desky
Jedinečný samolepicí přesah na dvou stranách desky
 

Vysoce izolační účinek a plochá výstavba s Roth Ex-systémovou vrstvenou deskou

třída stavebního materiálu:B2
rozměry:1000 × 1000 × 25 mm
útlum kročejového hluku:Δ LW,R (VMR) = 26 dB
dynamická tuhost:20 MN/m3
tepelný odpor:Rλ,INS = 0,78 m2.K/W
maximální zatížení:5 kN/m2
balení:15 m2

Nová Ex-systémová vrstvená deska EPS DES 25-2 WLG 032 s vysokou energetickou kvalitou snižuje konstrukční výšku podlahy oproti standardním izolačním deskám s kročejovou izolací s tloušťkou až 10 mm. Izolace Neopor umožňuje na základě tepelné vodivosti (WLG 032) redukovat tloušťku izolace díky kombinaci s kročejovou izolací. Proto je již podle normy 25 mm výška desky dostatečná pro pokládku mezi patry s obytnými vytápěnými prostory.

 

Nová Roth originální Tacker® Ex-spona s novou funkcí nadzvednutí trubky a novými dvojitými zpětnými háčky pro mnohonásobné výhody předávání energie s ohledem na efektivitu, komfort a bezpečnost

Roth originální Tacker® Ex-spona s novou funkcí nadzvednutí trubky a novými dvojitými zpětnými háčky pro ještě snadnější instalaci, bezproblémové upevnění trubek, pro ideální předávání energie, komfort a bezpečnost.
Roth originální Tacker® Ex-spona s novou funkcí nadzvednutí trubky a novými dvojitými zpětnými háčky pro ještě snadnější instalaci, bezproblémové upevnění trubek, pro ideální předávání energie, komfort a bezpečnost.
 • vylepšené předávání tepla a rovnoměrné rozdělení energie do samonivelační stěrky, která obklopuje ze všech stran systémovou trubku, pro extra energetickou účinnost a pohodlí
 • nové dvojité zpětné háčky pro vyšší komfort při instalaci, vyšší bezpečnost proti vytržení a jedinečnou pevnost
 • snadné propojení se systémovou deskou díky ostrým hranám pro zajištění optimálního komfortu a rychlosti při instalaci
 • spodní zpětné háčky s podpůrnou funkcí vrchních zpětných háčků
 • stávající Roth originální Tacker® je kompatibilní s novými Ex-sponami
Prostřednictvím funkce nadzvednutí trubky může stěrka trubku kompaktně obtéci. To zajišťuje ideální přenos a rozvedení tepla, resp. chladu. Je tak zajištěna vyšší efektivita systému a komfort obytného klimatu.
Prostřednictvím funkce nadzvednutí trubky může stěrka trubku kompaktně obtéci. To zajišťuje ideální přenos a rozvedení tepla, resp. chladu. Je tak zajištěna vyšší efektivita systému a komfort obytného klimatu.
 

Roth originální Tacker® systém na první pohled

 • Roth originální Tacker® Ex-spony pro Roth systémové trubky 14, 16, 17 a 20 mm
 • Roth originální Tacker® je výškově nastavitlený – přizpůsobí se tak každé výšce postavy
 • vysoce kvalitní prefabrikace všech systémových komponentů
 • miliónkrát v praxi použitý Roth originální Tacker® systém zaručuje v pouhých třech montážních krocích snadnou montáž, a to i v nepravidelných půdorysech
 • vyhovuje DIN EN 1264, DIN 18560, DIN 4109 a ustanovení o úsporách energie (EnEV)
 • pro instalaci Roth systémových trubek
 • Roth systémové vrstvené desky s jedinečným samolepícím přesahem na dvou stranách a Roth systémové vrstvené role se samolepícím přesahem pro ideální ukončení a ochranu před vlhkostí a samonivelační stěrkou
 • vytištěný rastr usnadňuje přesné upevnění trubekNové inovativní upevnění systémové trubky pomocí Tacker® Ex-spony zajišťuje ještě lepší předávání do topné mazaniny.

Výhody podlahového vytápění se v plném rozsahu projeví ve spojení s dobrou regulací a nízkopotenciálním zdrojem tepla. Jednotlivé části se vzájemně doplňují a podporují maximální komfort a úsporu energie.
Podlahové vytápění Roth doplňuje bezdrátové ovládací prvky Touchline, pomocí kterých se přesně změří teplota v každé místnosti a tím i potřeba energie. Tyto informace jsou shromažďovány a průběžně vyhodnocovány v bezdrátovém připojovacím modulu s cílem optimálního řízení jednotlivých topných smyček. Každá místnost má vždy k dispozici v požadovaném okamžiku požadované množství energie. Teplota v místnostech je regulována rychle a precizně. Prostorové bezdrátové ovládací prvky jsou k dispozici v klasickém provedení s napájením 230 V a pro snadnější instalaci i provedení s bateriovým napájením. Bateriový prvek má i variantu s infračerveným měřením teploty povrchu podlahy.
Podrobnosti k regulačním prvům Touchline přineseme v zítřejším článku. Podrobnosti k tepelným čerpadlům najdete na http://www.topeni-chlazeni.cz/


ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.

Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...