Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak montovat nerezové vlnovcové trubky – lisovací způsob (II)

Postup montáže systému IVAR.SITE pomocí lisovacího setu IVAR.KIT RS 341 na ukončení ohebných nerezových vlnovcových trubek.

1. Použitý materiál a nářadí

Montážní sada na ukončení nerezových a vlnovcových trubek (obj. kód IVA1014843)
Montážní sada na ukončení nerezových a vlnovcových trubek (obj. kód IVA1014843)

IVAR.KIT RS 341 - montážní sada na ukončení nerezových vlnovcových trubek (obj. kód IVA1014843).

IVAR.SITE-PS - sada pro montáž a kompletaci s převlečnými maticemi pro ukončení vlnovcového ohebného nerezového potrubí IVAR.SITE-TR (sada obsahuje 20 ks půlených kroužků IVAR.SITE-KR, 20 ks matic IVAR.SITE-MA a 20 ks těsnicích podložek IVAR.FASIT 202 W pro vodu - max. teplota 180 °C) v dimenzích 1/2", 3/4", 1".

IVAR.SITE-TR - nerezová vlnovcová trubka ohebná, průměry 12, 16 a 20 mm (dimenze 1/2", 3/4", 1") určená pro instalace pitné vody, vytápění a systémů s obnovitelnými zdroji energie. Vhodná zejména pro dopojení kotlů, tepelných čerpadel, výměníků, solárních systémů a panelů. Nerezové vlnovcové trubky IVAR.SITE-TR jsou z materiálu nerez AISI 304 použitelné pro tlakové zatížení do PN 15, teplotu média v závislosti na typu těsnicích podložek a jsou schváleny pro pitnou vodu (protokol SZÚ Brno).

 

2. Postup montáže

2.1. Naměření a oddělení

Po naměření potřebné délky, přidat k celkové délce dvě vlnovky (oblouky) a řezákem vlnovcovou trubku oddělit. Dvě přidané vlnovky (oblouky) jsou určené pro následné vytvoření dosedací plochy na konci trubky. Dbáme na pravidelný řez, trubka by se neměla u konce dělení dolamovat, okraj musí být pravidelný bez nežádoucích otřepů.

2.2. Nasazení převlečné matice a půlených kroužků

Na takto připravenou trubku se nasadí převlečná matice a za první vlnovkou (obloukem) od hrany trubky se secvakne sada půlených kroužků a to ostrou hranou k ústí trubky, zaoblenější stranou směrem k matici. 

2.3. Nasazení dorazové objímky

Dorazovou objímku nasadíme odpovídajícím otvorem (stranou bez vybrání) jednu vlnovku (oblouk) za nasazenými půlenými kroužky. Mezi nasazenou dorazovou objímkou a hranou trubky zbydou tedy celkově dvě volné na počátku přidané vlnovky (oblouky) oddělené půlenými kroužky.

 

2.4. Vlastní vytvoření dosedací plochy (pertlu)

Nasazenou dorazovou objímku s trubkou zasuneme do určeného vybrání lisovacího přípravku (plochou stranou dorazové objímky dovnitř, vybráním objímky vně lisovacího přípravku - viz 2.3.).


Pravidelnými údery rukojeti lisovacího přípravku ve směru pomyslné osy s umístěnou trubkou rozlisujeme okraj trubky tak, abychom docílili rovné dosedací plochy k usazení těsnění. Současně je tak zalisována sada půlených kroužků, která vytvoří osazení určené ke spolehlivému zajištění převlečnou maticí.

 

2.5. Umístění matice a těsnění

Po vyjmutí z lisovacího přípravku, sejmutí dorazové objímky a kontrole vytvořené plochy vzniklé zalisováním okraje trubky, převlékneme přes toto osazení (pertl) převlečnou matici IVAR.SITE-MA a vložíme odpovídající těsnění. Vlnovcová nerezová trubka je tak připravena k napojení na závitový přechod IVAR.SITE-VS dodávaný v rozměrech 1/2", 3/4", 1" a kontrolní tlakové zkoušce.

 

3. Konečný výrobek


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...