Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odlučovače vzduchu a nečistot řady Flamco XStream zvyšují účinnost topných systémů

Odlučování vzduchu a nečistot má rozhodující význam pro hospodárný a bezproblémový provoz systémů vytápění. Čistý a vzduchotěsný systém má delší životnost a zaručuje vyšší návratnost investic. Nové odlučovače vzduchu a nečistot řady Flamco XStream využívají režimu ECO/MAX, který zlepšuje výkon celého systému. Díky vylepšené technologii mají odlučovače XStream až o 15 procent nižší spotřebu energie.

Důvodem, proč je řada Flamco XStream tak jedinečná a mimořádně úsporná, je režim ECO/MAX,“ vysvětluje Maarten van de Veen, generální ředitel skupiny Flamco Group. Režim ECO má nižší průtokový odpor a tlakové ztráty. Odlučovačem projde pouze část vody ze systému a systémové čerpadlo tedy dodává méně energie. Proces odlučování je tak vysoce účinný. Režim MAX se používá zejména při spouštění systému. Veškerá voda ze systému je vedena skrze odlučovač XStream a vzduch, nečistoty i magnetit jsou tak velmi rychle zachyceny.

„Vyšší účinnost až o 6 procent“

Nový produkt nabízí společnost Flamco ve třech verzích: Flamco XStream Vent zajišťuje rychlé a účinné odlučování vzduchu v systému. Výsledkem je více pohodlí, méně koroze, nižší hlučnost a lepší účinnost topného systému. Flamco XStream Clean zaručuje optimální separaci nečistot a magnetitu. Topný systém bez nečistot má nižší spotřebu energie, menší opotřebení, je méně poruchový, a má delší životnost. Kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean je ideálním řešením tehdy, pokud je samostatná instalace odlučovače vzduchu a nečistot obtížná. Všechny verze produktu jsou zaizolovány a tím se tepelné ztráty omezují na minimum.

S uvedením zařízení Flamco XStream stanovujeme nový standard v oblasti separace vzduchu a nečistot,“ uvádí Maarten van de Veen. „Odlučovače vzduchu a nečistot Flamco XStream zaručují nižší spotřebu energie, menší opotřebení, méně poruch, delší životnost a ve výsledku vyšší účinnost topných instalací. Tím společně přispíváme k udržitelné budoucnosti.

Jednodušší instalace

Zařízení Flamco XStream je vybaveno 360° otočnou spojkou. Díky tomu je možné provést instalaci ve vodorovném, svislém i úhlopříčném směru. Přitom není třeba brát v úvahu směr průtoku v systému. Díky tomu nemůže dojít k chybám při montáži. Dalším praktickým prvkem je vestavěný servisní ukazatel, který zobrazuje datum, kdy byl naposledy odlučovač Flamco XStream Clean vyčištěn a odlučovač Flamco XStream Vent naposledy odvzdušněn v režimu MAX.

Flamco je součástí společnosti Aalberts, celosvětového specialisty v odvětví vysoce kvalitních průmyslových výrobků a procesů. Produkty společností Aalberts nacházejí uplatnění v automobilovém, zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví a v technologiích pro zařízení budov.

Produktový list

Flamco XStream Vent

Flamco XStream Vent

Odlučovač vzduchu

Více pohodlí, vyšší účinnost
Flamco XStream Vent zajišťuje rychlé a účinné odlučování vzduchu v systému. Výsledek: více pohodlí, méně koroze, nižší hlučnost a lepší účinnost topného systému.

Flamco XStream Clean

Flamco XStream Clean

Odlučovač nečistot

Nižší opotřebení, méně údržby
Flamco XStream Clean zaručuje optimální separaci nečistot a magnetitu. Výsledek: méně tepelných ztrát, nižší opotřebení, menší nároky na údržbu a vyšší životnost topného systému.

Flamco XStream Vent-Clean

Flamco XStream Vent-Clean

Odlučovač vzduchu a nečistot

Efektivní kombinace
Z hlediska účinnosti systému je vždy lepší nainstalovat každý odlučovač vzduchu a nečistot zvlášť. V instalacích, kde je obtížné nainstalovat zařízení Flamco XStream Vent i Clean, představuje Flamco XStream Vent-Clean ideální řešení.

Instruktážní video

Máme pro Vás připravené instruktážní video, které nejlépe demonstruje jednotlivé funkce a výhody separátoru XStream.


Aalberts Hydronic Flow Control FLAMCO+COMAP
logo Aalberts Hydronic Flow Control FLAMCO+COMAP

Skupina Aalberts, Hydronic Flow Control: značky Flamco-Meibes-Simplex pokrývají široké spektrum inovativních systémů techniky zařízení budov od instalace u zdroje tepla přes jeho distribuci až po regulaci předávání. Společnost COMAP je expertem v systémech ...