Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky pájením? Díl 3. : vlastnosti spojů, bezpečnost práce, nářadí

Mechanické vlastnosti pájeného spoje bývají lepší než spojovaných trubek. Lze jej vytvořit k jak pájením plamenem, tak bez plamene elektricky. V obou případech je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy jak pro ochranu zdraví, tak protipožární při práci s plamenem.

Mechanické vlastnosti pájených spojů

Potrubí, a tedy také spoj jsou nepravidelně namáhány staticky i dynamicky v určitém časovém intervalu podle teploty a tlaku protékající látky. K základním mechanickým vlastnostem patří pevnost v tahu a ohybu a pnutí.

Pevnost v tahu je při správném provedení pájeného spoje vysoká. Na pevnost v tahu má zásadní vliv čistota povrchu v místě spoje, roztékavost pájky a teplota pájení. Pevnost výrazně klesá, pokud se pájení provede přehřátím spoje. Vyšší pevnost spojů pájených na měkko je možné dosáhnout použitím pájky s obsahem stříbra.

Pevnost v ohybu, při pájení stříbrnou pájkou, která má vyšší pevnost, je deformace přenášena do houževnatějšího základního materiálu. V něm se síly lépe rozloží a spoj vykazuje větší pevnost.

Pnutí a deformace, mohou vzniknout nerovnoměrným ohřevem a rychlým ochlazením materiálů. Spoje je třeba nechat volně ochladit na vzduchu, kdy nevzniká vnitřní pnutí.

Bezpečnost při práci

Je dána platnými předpisy. Bezpečnost při pájení potrubí jednoznačně určuje norma ČSN EN 1775 [1] následovně: „Montéři provádějící spoje mají být školeni tak, aby jimi provedené spoje vyhovovaly pro daný účel. Musí být prokázáno, že školení je vhodné pro podmínky montáže v místě prováděných prací.“

Mezi důležité pokyny pro bezpečnou práci při pájení patří:

  • montáž studené a teplé nebo horké vody pájením je možné provádět pouze bezolovnatými pájkami;
  • tavidla musí být po dokončení montáže vyplavena (tato agresivní látka přispívá ke korozi měděných stěn potrubí);
  • spoj nesmí být nikdy přehřátý (to by mohlo vést k vytvoření netěsného spoje nebo ke snížení pevnosti).
Obr. Nehořlavá rohož pro práce s otevřeným plamenem (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Nehořlavá rohož pro práce s otevřeným plamenem (Zdroj: Rothenberger)

Bezpečnost při pájení rozvodů plynu měděným potrubím musí být dodržena podle TPG 700 01 [5]. Dobrá znalost těchto pravidel je základem úspěšné činnosti každého odborníka, který se zabývá měděnými rozvody v oblasti domovních plynovodů.

Pro pájení v blízkosti hořlavých předmětů se pokládá do rizikových míst nehořlavá rohož. Rohože se vyrábí z nehořlavého, tepelně odolného materiálu do teploty 840 °C. Dlouhodobě odolávají teplotě do 700 °C při přímém působení plamenů. Snadno se překládají (tvarují), mají dlouhou životnost, neobsahují azbest nebo keramiku a jsou zdravotně nezávadné.

Pájecí nářadí pro pájení

Spojované místo se ohřívá buď otevřeným ohněm, nebo elektrickým ohřívacím nářadím. Hořáky na plyn se rozlišují podle dosažené teploty. Směs plynů a teploty ukazuje tabulka 7.

Tab. 7 Velikost teploty plamene podle směsi plynů
Směs plynůTeplota [°C]
kyslík + acetylen3 200
kyslík + propan2 500
kyslík + vodík2 370
vzduch + acetylen2 460
vzduch + propan1 750

Rozlišují se hořáky pro pájení na měkko a na tvrdo. Výkon hořáku stoupá s jeho průměrem a teplotou plamene. Nejčastěji se používají tyto směsi plynů: propan nebo acetylén s kyslíkem nebo se vzduchem. Pro pájení mědi je vhodný kyslíkoacetylénový plamen neutrální, případně mírně oxidační.

Tab. 8 Typy plamenů podle poměru kyslík : acetylén
PlamenPoměr O2 : C2H2
neutrální1 : 1,1–1,2
oxidační1 : více než 1,2
karburační1 : méně než 1,1

Kartušová páječka se může použít jak na měkké pájení, tak i na tvrdé pájení měděných trubek. Je vhodná pro účinné pájení trubek do DN 28. Kartuše podle obsahu (množství) plynu mohou pájet spoje až 2,5 hodiny.

Plynové piezo páječky mají integrovanou funkci předehřevu, kterou lze po krátké době předehřátí (cca 5 sekund) použít i pro práci nad hlavou. Piezo způsob zapalování umožňuje ovládání páječky bez samostatného plynového zapalovače. Větru stabilní plamen lze přesně nastavit podle potřeby pomocí ventilu pro jemné nastavení.

Obr. Kartušová páječka (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Kartušová páječka (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Kartušová páječka typu piezo (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Kartušová páječka typu piezo (Zdroj: Rothenberger)
Obr. Měkké, bezplamenné pájení mědi elektrickou páječkou. Při správném postupu se na hraně spoje vytvoří hladký „prstýnek“. (Zdroj: Rems)
Obr. Měkké, bezplamenné pájení mědi elektrickou páječkou. Při správném postupu se na hraně spoje vytvoří hladký „prstýnek“. (Zdroj: Rems)

Většina elektrických páječek má velký pracovní rádius díky 4m kabelu pájecí pistole a to umožňuje také náročnější práci pod stropem.

 
 
Reklama