Návrh expanzní nádoby

Datum: 16.10.2002  |  Autor: Ing. Jiří Bašta, Ph.D.  |  Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Návrh tlakové expanzní nádoby byl již mnohokrát v literatuře popsán. Protože ale stále dostáváme dotazy na toto téma, přinášíme souhrnný postup výpočtu nově obohacený o případy střešních kotelen a malých (jednopodlažních) vytápěcích soustav.

Za bezpečný a správný postup výpočtu tlakové membránové expanzní nádoby považuji tento:

Výpočet vychází ze vztahu:

kdeVetobjem expanzní tlakové nádoby [l]
Voobjem vody v celé otopné soustavě [l]
nsoučinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-]
ηstupeň využití EN [-]

kdeph,dov,Anejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa]
pd,Ahydrostatický absolutní tlak [kPa]

Je zřejmé, že musíme dosazovat v absolutních tlacích, tj. přetlak + barometrický tlak, a nikoli v přetlacích. Pak je

kdeρhustota vody = 1000 kg/m3
gtíhové zrychlení = 10 m/s2
hvýška vodního sloupce nad EN [m]
pBbarometrický tlak = 100 kPa

Tabulka k určení n

Δt = tmax - 10 [K] 20 30 40 45 50 55 60 65 70
n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,01672 0,01949 0,02243 0,02551 0,02863
Δt = tmax - 10 [K] 75 80 85 90 95 100 105 110 115
n [-] 0,03198 0,03553 0,03916 0,04313 0,04704 0,05112 0,05529 0,05991 0,06435

Jakmile určíme objem EN Vet [l], vybereme z výrobní řady nejbližší vyšší hodnotu než je námi spočtená. Např. je - li výrobní řada 18, 25, 35 l a nám výpočtem vyjde 18,2 l, pak volíme tlakovou membránovou EN o velikosti 25 l. U tlakové membránové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:

pet,seř. = (1,1 až 1,3).ρ.g.h.10-3    [kPa].

Pokud se jedná o nástřešní kotelnu, kde nemáme zaručen přetlak vodního sloupce, doporučuji počítat s hydrostatickým tlakem (přetlak) alespoň pd = 30 až 80 kPa. Tentýž přetlak je pak nastaven na EN na straně vzdušiny za studena.

Obdobná situace vzniká u jednopodlažních otopných soustav s nástěnným plynovým kotlem. Zde je třeba provést kontrolu velikosti objemu EN v závěsném kotli pro konkrétní otopnou soustavu a pokud je instalovaná EN v kotli menšího objemu než vychází výpočtem pro danou soustavu, je třeba instalovat dodatečnou EN, která doplní expanzní objem na vypočítaný. Jelikož jsou otopná tělesa pod úrovní kotle, tj. hydrostatický tlak by dle výšky vodního sloupce byl nevyhovující, doporučuji počítat s hydrostatickým tlakem (přetlak) alespoň pd,A = 80 až 100 kPa s ohledem na nastavený minimální přetlak na ochranném tlakoměru u závěsného kotle.

Ve všech těchto případech je třeba již ve výpočtu objemu EN uvažovat s později nastaveným "hydrostatickým tlakem" v podobě hydrostatického absolutního tlaku pd,A.
 

Hodnotit:  

Datum: 16.10.2002
Autor: Ing. Jiří Bašta, Ph.D.   všechny články autora
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Vytápění

logo THERMONA
logo FV PLAST
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czZávěsné tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM je výhodné pro nízkoenergetické domyŘímské rolety – dokonale zastíní a oživí váš interiérOkapy SATJAM Niagara za příznivou cenu a nově i z hliníkuHotel v Brně nabízí pokoj speciálně pro alergiky. Jaká má specifika?