Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: Jak z Vašeho tepelného čerpadla vzduch-voda „dostanete“ maximum?

Jedním z běžných argumentů pro volbu tepelného čerpadla je jeho bezúdržbovost. Tepelná čerpadla jsou skutečně prakticky bezúdržbová. I u tepelného čerpadla platí, že pokud se o něj budete správně starat a budete mít vše správně nastaveno, bude Vám sloužit ještě lépe a ještě úsporněji. V tomto článku shrneme informace o údržbě tepelných čerpadel a poskytneme Vám několik tipů.

Začínáme u návrhu

Tepelné čerpadlo funguje správně za předpokladu, že byl správně zvolený výkon tepelného čerpadla, ve vztahu k tepelné ztrátě domu. Správné dimenzování tepelného čerpadla doplněné o přesně a vhodně nastavené podmínky spínání bivalentního/záložního zdroje tepla Vám zajistí maximálně efektivní provoz (nejen) tepelného čerpadla. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost při volbě dodavatele nejenom na výběr vhodné technologie, ale také na odbornost dodavatele.

Správně zvolený výkon tepelného čerpadla rozhoduje nejen o ekonomice provozu, ale také o jeho chování v provozních podmínkách. Přímo také ovlivňuje jeho životnost. O tuto část se staráme plně my, v rámci prvotního návrhu technického řešení.

Odvzdušněný topný systém a čistý filtr

Dostatečný průtok topné vody tělesy v odvzdušněném systému ovlivňuje teplotu topné vody směrem dolů a tím zvyšuje účinnost tepelného čerpadla (COP).

Jedním ze základních kamenů údržby topení je odvzdušnění otopné soustavy. Zavzdušněná topná tělesa neumožňují dostatečný průtok vody. V praxi to vypadá tak, že je část radiátoru horká a část studená. Radiátory pak nemohou předat dostatečné množství tepla do místnosti, i přesto že je ho vyrobený dostatek. Odvzdušnění je ideální provádět dvakrát ročně.

Průtok vody v otopné soustavě a tím i její správný chod ovlivňuje nejen odvzdušnění, ale také pravidelné čištění filtru. Filtr zachytává nečistoty v otopné soustavě, a proto se časem snižuje jeho průchodnost. Čištění filtru je velmi jednoduchý úkon, který můžete provést sami. Filtr je vhodné čistit rovněž dvakrát ročně. Interval čištění je daný konkrétními podmínkami. U starších otopných soustav může být potřeba čistit filtr vyšší, vzhledem ke stáří potrubí a otopných těles.

Čištění filtru nebo odvzdušňování otopné soustavy je standardní úkon, který se musí samozřejmě provádět i u jiných topných zdrojů (plynový kotel, elektrokotel, kotel na LTO apod.), pokud chcete, aby systém pracoval správně a efektivně.

Jak ještě více ušetřit?

AC Heating tepelná čerpadla údržba a provoz

Pokud tepelné čerpadlo pracuje v čistě ekvitermním režimu (toto se týká aplikací, kde není možné zvolit referenční místnost) je vhodné provést přezkoumání nastavení teploty topné vody, kterou pouštíme do topného systému. Ekvitermní režim pracuje tak, že tepelné čerpadlo vůbec nesnímá teplotu v objektu, snímá pouze venkovní teplotu a na základě ní určuje dle uživatelem nastavených hodnot teplotu topné vody, kterou pouští do topení. Teplota v jednotlivých místnostech je v tomto režimu udržována termostatickými ventily na topných tělesech.

Chybně nastavený systém vypadá tak, že se topí na zbytečně vysokou teplotu topné vody, tím se snižuje COP tepelného čerpadla a termostatické ventily jsou po celém objektu téměř zavřené. Jak to nastavit správně? Není to těžké, jedna z mnoha možných cest, kterou je schopen zvládnout i laik, je tato:

Je nutné nejprve všechny termostatické ventily plně otevřít, aby neregulovaly teplotu v místnostech. Je zřejmé, že v tento moment začne být s největší pravděpodobností všude horko. Následně, aby horko nebylo, snížíte teplotu topné vody úpravou ekvitermní křivky na úroveň, která zajistí, že některé místnosti budou vytopeny na zcela správnou teplotu a jiné místnosti budou jen mírně přetopené. Po nalezení tohoto nastavení ekvitermní křivky je možné opětovně nastavit požadované teploty na termostatických ventilech v jednotlivých místnostech. Touto jednoduchou cestou zajistíte významné snížení teploty topné vody, a tím zvýšíte podstatným způsobem účinnost tepelného čerpadla.

V případě, že máte osazeno měření teploty v referenční místnosti, nemusíte se výše uvedenými dvěma odstavci zabývat, tento proces pro Vás zajistí řídicí systém xCC tepelného čerpadla zcela automaticky.

Jak je to s kontrolou chladiva?

Servis tepelných čerpadel je stanoven na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006. Provozovatel tepelného čerpadla je povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla. To platí pouze u zařízení s objemem chladiva větším než 3 kg. Výjimkou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem, která jsou plněna chladivem již u výrobce. U těchto tepelných čerpadel je hranice pro povinné prohlídky stanovena při objemu chladiva větším než 6 kg.

Některá tepelná čerpadla vzduch-voda mají menší objem chladiva než 3 kg a není tak nutné absolvovat nákladné servisní prohlídky. Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW jsou tímto případem. Někteří výrobci tepelných čerpadel povinnými placenými prohlídkami mimo jiné podmiňují délku záruky. Proto je nutné při výběru dodavatele zvážit, jakým způsobem se servisní prohlídky promítnou do nákladů na provoz tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla AC Heating mají plnou záruku 7 let, která není podmíněna žádnými servisními prohlídkami.

AC Heating tepelná čerpadla údržba a provoz
Instalace tepelných čerpadel v Kornaticích (zdroj: AC Heating)
AC Heating tepelná čerpadla údržba a provoz
Instalace tepelných čerpadel (zdroj: AC Heating)
AC Heating tepelná čerpadla údržba a provoz
Instalace tepelných čerpadel v Pivovaru Zichovec (zdroj: AC Heating)

Pojďme to shrnout

Shrneme-li jednotlivá fakta, vyplyne nám následující:

  • Je-li správně zvolen výkon tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám objektu, bude tepelné čerpadlo pracovat s vyšší účinností. Tento bod zajišťuje dodavatel v rámci návrhu technického řešení.
  • Tepelná čerpadla jsou v zásadě bezúdržbová zařízení.
  • Údržbu vyžaduje otopná soustava. Pro maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla je vhodné dbát zejména na pravidelné čištění filtru a odvzdušňování.
  • Dobře nastavená regulace tepelného čerpadla, zejména pak teplota topné vody, zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.
  • Je důležité, aby řídicí systém umožňoval komfortně uživateli nastavit všechny parametry a bylo v silách i laika tak spolehlivě učinit.
  • Při výběru tepelného čerpadla vždy zjistěte, jestli jsou u tohoto zařízení nutné každoroční servisní prohlídky. Pokud ano ověřte si, jaká je jejich cena. Předejdete tak nemilým překvapením.

Zajímají-li Vás podrobnější informace, obraťte se na naši firmu přímo, nebo pomocí webových stránek. Pracovníci našeho týmu jsou Vám plně k dispozici.

Za tým AC Heating Vás zdraví,
Mgr. Pavel Otevřel, obchodní manažer
+420 725 111 185

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...