Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating pokračuje s instalacemi tepelných čerpadel v oblasti bytového fondu

Instalace tepelných čerpadel na bytových domech je stále běžnější alternativou, jak zajistit levnější teplo pro bytový dům. Tato alternativa zdroje tepla přináší výrazné úspory a nezávislost na dodavatelích tepla, kteří stále teplo zdražují.

Tepelná čerpadla AC Heating jsou v každém případě dle aktuálních statistik jedním z lídrů na českém trhu tepelných čerpadel vzduch–voda. Doposud jsme se zaměřovali zejména na oblast rodinných domů, kde instalujeme stovky tepelných čerpadel za rok. Rozhodli jsme se díky zvýšené poptávce pro vývoj nového produktu a tím jsou tepelná čerpadla pro bytové domy. Přizpůsobili jsme pro tyto aplikace řídicí systém xCC, topologii zapojení i postupy při návrhu a dimenzování.

Díky poznatkům z mnoha instalací tepelných čerpadel na bytových domech a velkých objektech můžeme nabídnout opravdu vyzkoušenou technologii doplněnou bohatými zkušenostmi s návrhy těchto systémů. Díky řídicímu systému AC Heating xCC máme všechny instalace pod nepřetržitým dohledem a sbíráme data z různých provozů již několik topných sezon. Díky kvalitní technologii a možnosti dálkové diagnostiky poskytujeme záruku 7 let, která není podmíněna placenými servisními prohlídkami.

Již instalováno

Zkušenosti, které jsme načerpali, nyní úspěšně využíváme u dalších aplikací v oblasti bytových domů. O tom, že se nám podařilo v segmentu velkých objektů proniknout, svědčí například letošní říjen, kdy jsme spustili tepelná čerpadla ve zdravotním středisku Chrást, v bytovém domě ve Šluknově, v hotelu Rohanov nebo ve dvou bytových domech v Kostelci. Jen tato tepelná čerpadla mají instalovaný výkon 327 kW. Vedle toho jsme v říjnu spustili dalších 30 tepelných čerpadel v rodinných domech o celkovém výkonu přibližně 450 kW. Celkem v roce 2013 nainstalujeme výkon, spolehlivě přesahující 5 MW.

Zajímavý příběh se odehrál v menším městě východně od Prahy, kde jsme v minulých letech instalovali tepelné čerpadlo na bytový dům na sídlišti, kde se cena z centrálního zdroje pohybuje kolem 900 Kč za 1 GJ. Po instalaci tepelného čerpadla dosáhla úspora na vytápění a ohřev vody již v prvním roce více než 70 %! Díky kladné referenci jsme v průběhu tohoto podzimu na stejném sídlišti realizovali další tři bytové objekty, které jsou vytápěny tepelnými čerpadly AC Heating s řídicími systémy xCC.

Aktuálně instalujeme

Aktuálně instalujeme tepelná čerpadla v Brně na dva bytové domy: Jedná se o stávající revitalizovaný panelový dům a novostavbu. Podobné projekty jsou nyní připravovány také v severních Čechách, kde už instalace máme a rádi je prezentujeme dalším zájemcům. Ve středních Čechách můžete vidět instalaci na bytovém domě v Kladně. Také v Plzni je několik objektů z oblasti bytového fondu, které jsou vytápěny již několik let tepelnými čerpadly AC Heating. Jejich majitelé Vám mohou referovat o svých zkušenostech z provozu tohoto topného zdroje. Další projekty jsou připravovány v Ostravě.

Jsme připraveni Vám pomoci uspořit náklady na vytápění

Pokud budete mít zájem další informace z této oblasti, neváhejte se obrátit na náš tým. Rádi Vám připravíme návrh technického řešení a ekonomické zhodnocení výměny zdroje tepla nebo Vám vybranou realizaci ukážeme přímo na místě.

Díky našim partnerům, kteří s námi spolupracují na těchto projektech v různých regionech, instalujeme tepelná čerpadla a naše řídicí systémy na bytových domech po celé České republice.

Za tým AC Heating
Ing. Michal Fiala, info@ac-heating.cz, 775 211 408

Obr. 1 Kostelec nad Černými lesy – 4× bytový dům, výkon 40–46 kWObr. 1 Kostelec nad Černými lesy – 4× bytový dům, výkon 40–46 kW
Obr. 1 Kostelec nad Černými lesy – 4× bytový dům, výkon 40–46 kWObr. 1 Kostelec nad Černými lesy – 4× bytový dům, výkon 40–46 kWObr. 1 Kostelec nad Černými lesy – 4× bytový dům, výkon 40–46 kW
Obr. 2  Brno – výkon tepelné čerpadlo 56 kW
Obr. 2 Brno – výkon tepelné čerpadlo 56 kW
Obr. 3 Plzeň (Chrást) – výkon 84 kWObr. 3 Plzeň (Chrást) – výkon 84 kWObr. 3 Plzeň (Chrást) – výkon 84 kW
 
Obr. 4 Plzeň – výkon 46 kWObr. 4 Plzeň – výkon 46 kWObr. 4 Plzeň – výkon 46 kW
 
Obr. 5 Kladno – výkon 56 kW + 50 kW plynový kotelObr. 5 Kladno – výkon 56 kW + 50 kW plynový kotelObr. 5 Kladno – výkon 56 kW + 50 kW plynový kotel
 
Obr. 6 Jirkov – výkon 84 kWObr. 6 Jirkov – výkon 84 kWObr. 6 Jirkov – výkon 84 kW
 
Obr. 7 Šluknov – výkon 46 kW
Obr. 7 Šluknov – výkon 46 kW
Obr. 8 Janovice – výkon 112 kW
Obr. 8 Janovice – výkon 112 kW


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...