Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla vzduch/voda se pomalu stávají nejběžnějším zdrojem vytápění a ohřevu teplé vody

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda získávají na našem trhu čím dál větší význam, zvláště díky své jednoduché a flexibilní instalaci a současně nyní také díky vysoké energetické účinnosti.

Zubadan Inverter
Zubadan Inverter

Tepelná čerpadla tohoto typu mají velmi kompaktní rozměry a lze tak snadno nahradit libovolný stávající zdroj tepla. Tepelná čerpadla typu vzduch/voda jsou tak vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších objektů. Jako hlavní zdroj energie využívají všudypřítomný venkovní vzduch.

 
Princip teplného čerpadla vzduch/voda
Princip teplného čerpadla vzduch/voda

Uživatel tepelného čerpadla nemusí nakupovat až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody. Tuto energii lze jednoduše získat např. z okolí vytápěného objektu. Pouze pro představu, z 3 kW naakumulované sluneční energie (v okolním vzduchu) a 1 kW elektrické energie (ze sítě) lze získat až 4 kW tepelné energie – toto nazýváme energetickou účinností resp. COP.

Schéma zapojení tepelného čerpadla
Schéma zapojení tepelného čerpadla

Již více než 60 % všech instalovaných tepelných čerpadel dnes pokrývají zařízení získávající energii na vytápění a ohřev teplé vody právě z okolního vzduchu. Tento vývoj bude pravděpodobně i nadále pokračovat a výrazně ještě posilovat v pozdějších letech. Jejich nespornou výhodou je nižší pořizovací cena a nejméně náročná instalace v porovnání s ostatními tepelnými čerpadly. Dále díky stále přicházejícím novým technologiím lze nyní tato zařízení již spolehlivě provozovat v průběhu celého zimního období a jejich využití tak v praxi stále roste (např. tepelné čerpadlo s názvem Zubadan Inverter – New Generation má garantovaný operační provoz až do venkovní teploty −28 °C). Tím je i zásadně ovlivněna investiční návratnost tepelných čerpadel, která činí přibližně 4 až 8 let.

Splitová provedení tepelných čerpadel vzduch/voda jsou pro naše podmínky stále nejvýhodnější

Schéma zapojení venkovní vnitřní jednotka split
Schéma zapojení venkovní vnitřní jednotka split

Pro naše zeměpisné podmínky jsou nejvyužívanější tzv. splitová provedení tepelných čerpadel vzduch/voda. Tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) je integrován uvnitř vnitřní jednotky (v tzv. hydraulickém modulu, který je umístěn uvnitř vytápěného objektu). U splitového provedení tepelného čerpadla je propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou pomocí vedení chladiva, které lze libovolně natáhnout s minimálními tepelnými ztrátami až na vzdálenost např. 75 m od vnitřní jednotky (dle typu zařízení). Splitovou venkovní jednotku tepelného čerpadla je tak možné velmi snadno umístit kdekoli v okolí vytápěného objektu. Chladivo R410A díky svým vlastnostem nezamrzá, a tedy není potřeba žádná ochrana proti zamrznutí.

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou nyní technicky nejvyspělejší tepelná čerpadla na trhu


Již více než 85 let patří Mitsubishi Electric mezi nejvýznamnější výrobce tepelných čerpadel na světě. Vychází tak z dlouholeté praxe, zkušeností a neustálých technologických inovací. Za jednu z nejvíce inovativních technologií na trhu v sortimentu tepelných čerpadel dostalo Mitsubishi Electric nejprestižnější ocenění JSRAE Technology Award. Jednalo se o jedinečnou patentovanou technologii přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru s názvem Zubadan. Od tohoto názvu byl také odvozen celý název řady tepelných čerpadel. Pomocí této technologie a jejího postupného vylepšování se stávají právě tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jedněmi z nejprodávanějších na trhu. Díky těmto jedinečným technologiím, které ve stále větší míře využívají i ostatní výrobci na trhu, je tento sortiment s tepelnými čerpadly neustále na vzestupu a jejich využití v praxi stále roste.

Jedinečná patentovaná technologie přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru s názvem Zubadan

Schéma Zubadan technologie
Schéma Zubadan technologie

Tepelná čerpadla od výrobce Mitsubishi Electric jsou výjimečná díky své jedinečné patentované technologii s názvem Zubadan. Díky této inovované technologii jsou tato tepelná čerpadla schopna dosahovat velmi vysoké energetické účinnosti i v zimních měsících. Při velmi nízkých venkovních teplotách je možné tepelná čerpadla Zubadan Inverter stále provozovat jako monovalentní zdroj tepla, bez použití jakéhokoli elektrického dohřevu.


Pomocí této patentované technologie přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru jsou tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric i při nízkých venkovních teplotách až do −15 °C stále schopna zachovávat svůj topný výkon na 100 %. Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až −25 °C jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Díky tomuto velmi stabilnímu výkonu a vysoké energetické účinnosti těchto zařízení je dosaženo nízkých provozních nákladů i v zimních měsících.

Patentovaná technologie Zubadan má značný vliv i na výstupní teplotu topné vody. Tepelná čerpadla vybavená touto technologií se stávají ideálními k použití nejen na vytápění, ale i na ohřev teplé vody, a to zcela bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Špičkové technické parametry tepelných čerpadel vzduch/voda od výrobce Mitsubishi Electric

Logo Mitsubishi Electric

Tepelná čerpadla od Mitsubishi Electric jsou výjimečná zvláště svou spolehlivostí a špičkovými technickými parametry. Díky tomu jsou momentálně nejprodávanějšími tepelnými čerpadly vzduch/voda na trhu. Mitsubishi Electric v současnosti nabízí celkem dvě řady tepelných čerpadel vzduch/voda, a to s názvem Power Inverter – New Generation a technologicky zatím nejvyspělejší tepelná čerpadla na trhu s názvem Zubadan Inverter – New Generation. Podle ErP (Energy related Product) dosahují tato tepelná čerpadla energetické třídy A+/A++. Topný faktor (COP) dosahují hodnoty až 4,8 při podmínkách A7/W35 (podle DIN EN 14 511).

Ekologická šetrnost tepelných čerpadel

Jednou z mnoha dalších výhod všech tepelných čerpadel je jejich nenáročný provoz či ekologická šetrnost. Většina tepelných čerpadel, která se dnes na trhu nabízejí, jsou vybavena těmito nejmodernějšími technologiemi, které nejen ušetří Vaše náklady za vytápění a ohřev teplé vody, ale zároveň jsou také velmi komfortní a navíc šetrná k životnímu prostředí.

Více informací na: www.zubadan.cz


M-tech topení s.r.o.
logo M-tech topení s.r.o.

M-tech topení s.r.o. - Dodávka, montáž a servis zařízení od výrobce Mitsubishi Electric. Školení a technické poradenství pro projekční a montážní firmy na vytápění/chlazení s tepelnými čerpadly typu země/voda a vzduch/voda vč. systémů regulace a řízení.