Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vnitřní instalace tepelných čerpadel jako efektivní perspektiva v bytových domech

Vnitřní instalace se stává jednou z nejzajímavějších variant umístění tepelných čerpadel vzduch/voda pro bytové domy. V článku se seznámíte se systémem vnitřní instalace jako s efektivní alternativou k venkovní instalaci. Technologie tepelných čerpadel alpha innotec i názory z praxe podporují podobné řešení čím dál výrazněji.

Trh s tepelnými čerpadly se v současné době čím dál tím rychleji rozšiřuje a čím dál více bytových domů, vzhledem k všeobecně známému stavu v oblasti cen energií, volí cestu odpojení od CZT a přechodu na jiné zdroje energie. Především v případě zateplených bytových domů představují tu nejlevnější energii pro vytápění a přípravu TUV právě tepelná čerpadla, a tak se s nimi setkáváme čím dál častěji, ať už jako projektanti, vlastníci bytových domů nebo samotní obyvatelé bytových jednotek.

Bytové domy jsou z pohledu instalací tepelných čerpadel značně specifické, typický je minimální vlastní prostor okolo budovy a tudíž problematické využití tepelných čerpadel země/voda s vrty, zrovna tak jako nemožnost umístění venkovních tepelných čerpadel v prostoru vedle objektu. Relativně vysoké energetické potřeby často znamenají nutnost zapojení tepelných čerpadel do kaskády, což vede ke zvýšené hlukové zátěži spolu s rostoucí plochou nutnou pro instalaci.

Jedním ze specifik bytových domů je také téměř pravidelný výskyt kotelen nebo jiných prostor v suterénu, které zůstávají při venkovní instalaci tepelného čerpadla využity jen okrajově pro doplňkový (bivalentní) tepelný zdroj, případně pro zásobníky teplé vody a jiné součásti systému. Této situace lze s výhodou využít při vnitřní instalaci tepelných čerpadel, při které zůstává kotelna jádrem vytápěcího systému. Jedinými prvky celé topné soustavy, které jsou v kontaktu s vnější fasádou budovy, jsou mřížky pro sání a výfuk vzduchu tepelného čerpadla. Takové řešení je vysoce hlukově izolující a vzhledem k dále uvedeným faktům i značně praktické a funkční.


Možnosti umístění tepelných čerpadel v bytových domech

Tepelná čerpadla na fasádách nebo střechách bytových domů vídáme čím dál častěji. Je to dáno především tím, že v produktovém portfoliu výrobců tepelných čerpadel lze jen výjimečně nalézt vhodné řešení pro vnitřní instalaci s vysokými výkony, např. právě pro bytové domy.

To potvrzuje i názor Dušana Urbana z instalační firmy ALPHA TEPLO, s.r.o. Podle něj jsou "zatím chybějící větší výkony TČ" jedním z hlavních důvodů, které v současné době brání většímu rozšíření tepelných čerpadel do bytových domů.

Vzhledem k přibývajícím venkovním instalacím také čím dál častěji narážíme na jejich specifické problémy, často způsobené neodbornou instalací, nevhodným umístěním, aj.

V dohledné době se bude na základě nastaveného trendu počet instalací dále exponenciálně zvyšovat. Například z pohledu Jana Vrlíka z montážní firmy Styrola a.s. „budou TČ v bytových domech alternativou nejenom CZT, ale i plynovým kotelnám, které se realizují v současnosti. Mají nespornou výhodu v ekologičtějším pojetí vytápění oproti plynovým kotelnám“. Z uvedených důvodů je žádoucí pečlivě zvážit veškerá specifika, která různé způsoby instalace přinášejí a individuálně vybrat nejvhodnější variantu pro daný projekt.

Přehled variant instalací v bytových domech
Venkovní na stěnuVenkovní na střechuSplitová (vnitřní a venkovní jednotka)Vnitřní
 • Instalace s nejvyšší hlukovou zátěží.
 • Nutnost počítat s potenciálním vandalismem především při umístění v nižších polohách
 • Esteticky často nevhodné umístění
 • Nebezpečí přenosu vibrací do domu
 • Náročnější instalace z pohledu vibrací a plošného zatížení střechy
 • Přímé vystavení povětrnostním vlivům
 • Vyšší tepelné ztráty topného okruhu při vedení ze střechy
 • Chladicí okruh mezi vnitřní a venkovní jednotkou se plní a uzavírá až na místě. Výsledná efektivita tepelného čerpadla je do značné míry ovlivněna finálním zapojením.
 • Větší zabraný prostor uvnitř bytového domu
 • Nižší hlukové emise
 • Rychlejší instalace
 • Bez ovlivnění povětrnostními vlivy

Perspektivy vnitřní instalace tepelných čerpadel vzduch/voda


Kromě mnoha situací, kdy je provedení venkovní instalace nevyhnutelné například z dispozičních důvodů, představují tepelná čerpadla pro vnitřní instalaci perspektivní řešení, které skýtá pro bytové domy mnoho pozitiv, rozvedených v následujících bodech.

 • Nižší hlučnost – Výrazný útlum hluku vnímaného vně objektu je dosažen jak samotnou vnitřní instalací, tak i zvukově izolujícím systémem vzduchových kanálů, kterým je tepelné čerpadlo propojeno s venkovní částí objektu.
 • Rychlejší instalace – Bez nutnosti řešit elektroinstalaci a tepelně izolované vedení topné vody od venkovní jednotky.
 • Nenáročná administrativa – Při vyřizování odpojení bytového domu od CZT jsou při vnitřní instalaci administrativní kroky redukovány na minimum
 • Vyšší spolehlivost – Tepelné čerpadlo instalované uvnitř není vystaveno povětrnostním vlivům, čímž dochází k prodloužení životnosti jeho komponent a celkově vyšší spolehlivosti provozu.
 • Nenásilné začlenění do prostředí – V případě tepelných čerpadel pro vnitřní instalaci jsou zvenku viditelné pouze decentní mřížky pro sání a výfuk vzduchu. Kompletní vytápěcí systém je umístěn uvnitř bytového domu.

Systémy vzduchových kanálů

Při vnitřní instalaci je nutné přivést sání a výfuk vzduchu na vnější stranu objektu, k čemuž se využívají vzduchové kanály. Německý výrobce tepelných čerpadel alpha innotec dodává pro vnitřní instalace ojediněle řešený skládací systém vzduchových kanálů, dosahující vysoké zvukové i tepelné izolace. Vzhledem k nízké hmotnosti a kompletně skládací konstrukci je montáž přímo v místě instalace tepelného čerpadla velice snadná.
Přehled tepelných čerpadel alpha innotec vzduch/voda pro bytové domy

V produktové řadě alpha innotecu naleznete tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní i venkovní instalaci o výkonech až 31 kW (při A2/W35 podle EN 14511). Tepelná čerpadla alpha innotec jsou vyvíjena i vyráběna v Německu a disponují špičkovou technologií, která zajistí spolehlivost i v náročných projektech.

Využití invertorové technologie

Invertorové tepelné čerpadlo alpha innotec LW 160H/V je charakteristické plynule řízeným výkonem. Je ideální pro využití při ohřevu teplé vody, kdy může pracovat pouze na částečný výkon a dosahovat tak vyšší účinnosti. Zároveň je pro kombinaci s vysokoteplotními otopnými tělesy, například při rekonstrukcích, výhodná výstupní teplota až 65 °C.

Přehled tepelných čerpadel alpha innotec vzduch/voda doporučených pro bytové domy
TypprovedeníTopný výkon 1) [kW]Topný faktor 1) (COP)Třída energetické účinnosti 2)
LW 251(A)pro vnitřní i venkovní instalaci24,0 | 13,2*3,6 | 3,8*A+
LW 310(A)31,0 | 16,8*3,5 |3,6*A+
LW 160H(-A)/V invertorovémin. 5 | max. 144,2 (při částečném výkonu)A+++
1) Všechny údaje podle EN 14511 – A2/W35. * provoz s jedním kompresorem
2) Třída energetické účinnosti (pro vytápění v kombinaci s regulátorem) podle požadavků závazných od 26. 9. 2015.

Regulace tepelných čerpadel alpha innotec

V bytových domech je na tepelném čerpadle jako zdroji tepla a teplé vody závislých několik desítek až stovek lidí, proto jsou promyšlené a spolehlivé systémy regulace a vzdálené správy obzvlášť důležité. Ve všech tepelných čerpadlech alpha innotec je regulátor Luxtronik, který je vzhledem ke své osvědčené konstrukci a intuitivnímu ovládacímu prvku jog-dial synonymem pro komfortní a spolehlivé ovládání.

Vzdálená správa přes alpha web

Systém vzdálené správy od alpha innotecu umožňuje sledování a řízení tepelného čerpadla prostřednictvím online rozhraní alpha web nebo aplikace pro chytré telefony a tablety alpha app. Připojení tepelných čerpadel na webový server probíhá bez dalšího dodatečného hardwaru či softwaru, přímo prostřednictvím regulátoru Luxtronik a síťového routeru.

V případě potřeby získá prostřednictvím alpha webu vzdálený přístup k tepelnému čerpadlu i servisní technik. V praxi to znamená, že pokud nastane problém nebo chyba, může být rychle definována, následně je na ni cíleně reagováno a mnohokrát je i na dálku odstraněna. Servisní zásah tak často může proběhnout dříve, než si stačí obyvatelé domu čehokoli všimnout.

Příklady vnitřních instalací s tepelnými čerpadly alpha innotec

Rekonstrukce bytového domu v Českých Velenicích

Příkladem nahrazení centrálního zásobování teplem alternativním zdrojem může být instalace dvou tepelných čerpadel alpha innotec vzduch/voda LW 330 ve vnitřním provedení do panelového domu v Českých Velenicích. Tento dům se dočkal celkového zateplení a výměny oken, čímž se tepelná ztráta bytového domu snížila na 63 kW. Dále se v domě připravuje teplá voda pro 50 osob. Kompletní strojovna tepelných čerpadel s veškerými potřebnými zásobníky a dalšími prvky otopného systému se vešla do nevyužívané prádelny a sušárny v přízemí objektu.

Celá instalace, realizovaná v roce 2010, stála cca 1 800 000 Kč. V době instalace vycházely předpokládané roční úspory cca 300 000 Kč, které znamenaly prostou návratnost investice cca 6 let. Reálná čísla se ukázala být velice obdobná, například pro srovnání v roce 2014 byla celková úspora oproti CZT cca 350 000 Kč.

Souhrn nákladů BD České Velenice za minulý rok (2014):
 • Celkové roční provozní náklady s tepelným čerpadlem včetně platby za jistič: 158 000 Kč
 • Roční spotřeba elektřiny pro tepelná čerpadla 45 602 kWh
 • Roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody: 684 GJ
 • Roční úspora oproti CZT: cca 350 000 Kč

Novostavba bytového domu v Praze – Stodůlkách

V případě novostaveb je řešení jednodušší v tom, že lze již v projektu počítat s nízkoteplotním otopným systémem ideálním pro chod tepelných čerpadel, stejně jako lze v projektu předem vyčlenit prostor vhodný pro budoucí strojovnu. Taková instalace s tepelnými čerpadly alpha innotec je provedena v komplexu bytových domů Dalejka v Praze. Jedná se o 3 bytové domy s celkem 108 byty. Tepelná ztráta všech tří domů činí v součtu 300 kW a ohřev teplé vody je dimenzován na 240 osob. Celkem je v tomto komplexu nainstalováno 12 tepelných čerpadel LW 251 se jmenovitým výkonem 24 kW (A2/W35). Otopná soustava je zde navržena na teplotní spád 50/40 °C a bivalentním zdrojem jsou zde topné patrony instalované v oddělovacích zásobnících.

Přijďte se podívat na tepelná čerpadla v provozu

Máte-li zájem sami se přesvědčit o kvalitě tepelných čerpadel alpha innotec a vidět a slyšet je v provozu, rádi Vám předvedeme některou z našich vnitřních instalací v bytových domech.

Můžete také navštívit naše předváděcí a školicí centrum na adrese Kolbenova 29, Praha 14, kde lze vidět v chodu 2 tepelná čerpadla vzduch/voda LW 251A ve venkovním provedení.

Vzhledem ke specifickým potřebám a dispozicím bytových domů Vám individuálně poradíme s konkrétním projektem, případně zdarma vypracujeme ekonomickou studii.

Seznamte se s kompletním řešením pro bytové domy od alpha innotecu.

alpha innotec
logo alpha innotec

ait-česko je výhradním distributorem tepelných čerpadel alpha innotec na českém a slovenském trhu a zároveň největším distributorem klimatizací a tepelných čerpadel značky Samsung. Odborné know-how a rozsáhlé portfolio produktů nám dovolují řešit vytápění ...