Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference TEPELNÁ ČERPADLA V ROCE 2016

Asociace pro využití tepelných čerpadel Vás srdečně zve na odbornou konferenci s názvem TEPELNÁ ČERPADLA V ROCE 2016! Cílem této konference je seznámit účastníky s pravidly, která navržení nebo realizaci tepelného čerpadla usnadní. Konference bude zaměřena na aktuální situaci na trhu TČ a praktické informace z malých a velkých instalací. Je určená pro architekty, projektanty, realizační firmy a další odbornou veřejnost.

Bude se konat ve dvou termínech a na dvou místech - 24. 11. 2015 v Praze a 18.1.2016 v Ostravě v rámci výstavy INFOTHERMA. Konference je akreditována v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast bude ohodnocena 1 kreditním bodem.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

POZOR - členové ČKAIT a AVTČ mají vstup zdarma.
Pro ostatní účastníky je poplatek 350 Kč.
Poplatek můžete uhradit na účet č. 291921001/5500 nebo hotově při vašem příchodu.

Program konference

Praha 24. 11. 2015, areál výstaviště Letňany

 • 9.00 – 9:45
  Proč tepelná čerpadla? Jak tepelná čerpadla fungují a jaké mají přednosti.
  Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ.
 • 9.45 – 10.20
  Legislativa pro primární okruhy tepelných čerpadel s vrty. Když víte jak, vrtáte bez rizik a rychle.
  Ing. Arch. Pavel Cihelka – vedoucí vrtné sekce AVTČ
 • 10.20 – 11.00
  Možnosti realizací tepelných čerpadel od A – Z. Kaleidoskop ukázek kde všude je nasazení tepelných čerpadel možné.
  Tomáš Straka AVTČ
 • 11.00 – 11.30
  Pauza, občerstvení
 • 11.30 – 12.10
  Měření hluku tepelných čerpadel vzduch – voda
  Kvalitní vzduchová čerpadla vycházejí skvěle i při kontrole měření

  ing. Petr Havránek Greif – akustika s.r.o.
 • 12.10 – 12.50
  Chytré sítě SMART GRIDS
  Nové možnosti a způsob řízení distribučních soustav a inteligentních sítí.

  p. Machek ČEZ ESCO
 • 12.50 - 13.30
  Dotace pro tepelná čerpadla v roce 2016
  Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

Ostrava 18. 1. 2016, areál výstaviště Černá Louka (v rámci probíhající mezinárodní výstavy INFOTHERMA)

 • 13.00 – 13:45
  Proč tepelná čerpadla? Jak tepelná čerpadla fungují a jaké mají přednosti.
  Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ.
 • 13.45 – 14.20
  Legislativa pro primární okruhy tepelných čerpadel s vrty. Když víte jak, vrtáte bez rizik a rychle.
  Ing. Arch. Pavel Cihelka – vedoucí vrtné sekce AVTČ
 • 14.20 – 15.00
  Možnosti realizací tepelných čerpadel od A – Z. Kaleidoskop ukázek kde všude je nasazení tepelných čerpadel možné.
  Tomáš Straka AVTČ
 • 15.00 – 15.30
  Pauza, občerstvení
 • 15.30 – 16.10
  Měření hluku tepelných čerpadel vzduch – voda
  Kvalitní vzduchová čerpadla vycházejí skvěle i při kontrole měření

  ing. Petr Havránek Greif – akustika s.r.o.
 • 16.10 – 16.50
  Chytré sítě SMART GRIDS
  Nové možnosti a způsob řízení distribučních soustav a inteligentních sítí.

  p. Machek ČEZ ESCO
 • 16.50 - 17.30
  Dotace pro tepelná čerpadla v roce 2016
  Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...