Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Certifikáty kvality v oboru tepelných čerpadel na Infothermě 2016

Na veletrhu Infotherma 2016 byly uděleny prestižní mezinárodní značky kvality EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS a titul Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel.

Mezinárodní značka kvality EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS

Udělení prestižní mezinárodní značky kvality EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS v souladu s přepisy Evropské asociace tepelných čerpadel předali v rámci slavnostnho zahájení veletrhu Infotherma 2016 prof. Ing. Radomír Adamovský, Dr.Sc, předseda národní komise kvality tepelných čerpadel a Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel těmto firmám:

Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel

Před rokem jsme zde přidělovali první tituly "certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel", které obdržely firmy:

  • SOLAREX z Rakovníka, HERON z Děčína, TERMO KOMFORT z Brna a ALTERM z Prahy.
S potěšením můžeme dnes předat certifikáty dalším firmám, které vyhověly stanoveným kritériím:
  • HAJMA s.r.o. z Opavy
  • TEZAMO Valašské Meziříčí, s.r.o
  • Jan Melichar z Karlových Varů

Všem oceněným, kteří se přičiňují o to, aby na našem trhu byla především kvalitní tepelná čerpadla a byla odborně instalována k spokojenosti jejich uživatelů blahopřejeme!

Zajímavosti z firem, které byly oceněny značkou kvality
EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS

KUFI INT, s.r.o., AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Tepelné čerpadlo AC heating pro bytový dům
Tepelné čerpadlo AC heating pro bytový dům
Převážná většina bytových domů provedla energeticko-úsporná opatření zateplením a výměnou oken. Tím klesla spotřeba tepla. Výše zmíněné náklady na dálkové vytápění se tak promítnou do menšího množství odebraného tepla, a tím dochází k dalšímu zdražování GJ tepla.
Článek I bytový dům může platit jen za skutečně spotřebovanou energii přináší mimo jiné popis hledání řešení v Brně.
Rozhodnutí o instalování lokálního topného zdroje s tepelnými čerpadly je logické východisko, jak ušetřit nemalé peníze.


POLNA Corp. s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla

Provedení vyústění sběrného potrubí k tepelnému čerpadlu v kotelně, foto POLNA Corp. s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla
Provedení vyústění sběrného potrubí k tepelnému čerpadlu v kotelně, foto POLNA Corp. s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla

Jak zákazníci, tak instalační firmy stojí často před dilematem, jak správně dimenzovat a navrhovat zemní kolektorový systém pro tepelné čerpadlo typu země/voda. Rozsáhlé zkušenosti výrobce tepelných čerpadel OCHSNER Wärmepumpen GmbH představuje článek Základní zásady návrhu plošného zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo země/voda. Dokonce i zkušené instalační firmy sahají velmi často ke kompromisním řešením, které spočívají v redukci kolektorového systému na pouhou jednu, případně dvě kolektorové smyčky, připojené na primární stranu tepelného čerpadla. Redukci počtu větví nahrazují prodloužením potrubí, v praxi až několikanásobným, oproti správně dimenzované sestavě.
Výsledkem obvykle bývá skutečnost, že instalace nepracuje v optimálním pracovním režimu.IVAR CS, spol. s r. o.

Tepelná čerpadla IVAR Heatpump Diplomat G3
Tepelná čerpadla IVAR Heatpump Diplomat G3

Pokud někdo něvěří novinkám a chce se spolehnout na tradici, jistě ho zaujme, že produkce švédské firmy THERMIA nabízí již 90 let zkušeností výlučně v oblasti tepelné techniky. První tepelné čerpadlo z vlastní produkce bylo vyvinuto, vyrobeno a namontováno před více než 40 lety. V muzeu v Arvike je uloženo ještě několik kusů těchto prvních čerpadel, která jsou stále schopná ukázkového provozu.
Článek představuje tepelné čerpadlo IVAR Heatpump Diplomat G3, které je kompaktním celkem, který v sobě ukrývá ve formě tzv. duplexové akumulace vody i zásobník TV o obsahu 180 l. Efektivita ohřevu TV je znásobena díky patentované technologii HGW. Dle požadavků uživatele či podle klimatických podmínek přechází zařízení do funkce chlazení. Právě touto funkcí uzavírá zařízení kruh všestrannosti a kompaktnosti a stává se plnohodnotným zdrojem tepla či chladu v moderní domácnosti.TERMO KOMFORT, s. r. o., tepelná čerpadla DIMPLEX


Novinka roku 2015 - vysoce efektivní tepelná čerpadla LA S-TU / TUR nabízejí vysokým COP a velmi tichý provoz. I zde je výhodou tepelných čerpadel LA S-TU jejich všestranné využití: po celý rok zabezpečí vytápění Vašeho domu, ohřev teplé vody i bazénu. K dispozici jsou i modely v reverzibilním provedení, tedy s možností chlazení v teplých dnech (LA S-TUR).
Zajímavostí je možnost výběru barvy krytu tepelného čerpadla, případně i designové kapuce. Lze vybírat z 1625 RAL barev, nebo dokonce lze i zhotovit barvu "na míru". Tepelné čerpadlo tak může snadno ladit s barvou fasády Vašeho domu nebo se harmonicky začlenit do okolní zeleně.