Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Montáž tepelného čerpadla

Pokračování příběhu našeho čtenáře o instalaci tepelného čerpadla. Po zateplení domu a provedení vrtu došlo nyní na samotnou montáž TČ a uvedení do provozu.Montáži TČ předcházela trnitá cesta:

  • Vše začalo příběhem o zateplení domu a dostavbě patra v pasivním standardu a o komunikaci se SFŽP.
  • Vše pokračovalo výběrem TČ a provádění vrtu.
  • Dnešní článek je tak třetím dílem – ...jednoho dne přijela dodávka a dva montéři s vytouženým čerpadlem....
 

Instalací tepelného čerpadla jsem se přidal k těm, jež nelitovali nákladů vynaložených na moderní bezobslužný zdroj vytápění ve svém domě.

Dobrou německou značku mám vybranou mimo jiné také podle hodnot měřených zkušebnou TÜV Rheinland. Vynechal jsem prospekty hýřící supermoderními drahými rezidencemi, které mají málo společného s běžným bydlením a řadovým občanem. I když obrázek chatrče na prospektu s textem: „I zde jsme nainstalovali tepelné čerpadlo“ by nebyl nezajímavý. Zajímavější by ovšem bylo, jestli každý dodavatel by i tam dodávku ochotně zrealizoval.

Pro zájemce by bylo ale užitečnější prezentovat kromě luxusních bydlišť a jistě zaručených výkonů seznam všech informací, které čerpadlo dokáže evidovat. Na jeho absenci jsem trochu doplatil. Zakoupil jsem nejprve programovatelný termostat, abych následně zjistil, že tepelné čerpadlo týdenní program již ve svém softwaru má.

Montáž tepelného čerpadla

A tak jednoho dne z pomezí středních a severních Čech přijela dodávka s nápisem tepelná čerpadla a dva montéři s vytouženým čerpadlem, které bylo rozděláno na dvě poloviny. V suterénu resp. v technickém podlaží v prádelce bylo postaveno na místo, které si stanovili, a začalo se s montáží – připojení k vrtu, který byl již rok hotový a vyveden do místnosti, a ke stávajícímu topnému systému včetně zapojení připravených elektrických přívodů.

Speciální podložky dodavatel nedodal, takže jsem to musel řešit sám. Na dlažbě je položena tlumící podložka Elaston – Eltec z recyklované pryže, na ní 10 mm materiálu Silomer, který je podobný molitanu (při stávajícím měrném zatížení 0,01 N/mm2 se stlačí o 0,9 mm), potom 8 mm tlustá ocelová deska a nakonec výškově nastavitelné nohy tepelného čerpadla.

Napojení k topnému systému bylo velice snadné. Na kulové ventily na vstupu a výstupu topné vody pod plynovým kotlem. Stačí otočit kulovými ventily a plyn „jede“ způsobem zapnuto-vypnuto. Den předem bylo externí čidlo vyměněno za nově dodané, a pokojový termostat nahrazen miniaturním čidlem.

Protože zatím nemám zkušenosti s provozem tepelného čerpadla, alespoň jednu sezónu bude kotel spolu s plynovým sporákem ponechán. Po roce se vymění sporák za indukční, kotel se zruší a zdroj největších nákladů – přívod plynu do stavení – bude s lehkým srdcem uřezán.

Montáž probíhala tak, jak bývá u montážníků obvyklé. „Musíme spěchat, neztrácet čas, čeká nás 300 km nazpět.“ Suverénně začali montovat. „Vysvětlíme Vám obsluhu a pojedeme.“ „Ještě nepojedete!“ pravil jsem montérům před dokončením. „V chodbě bytu mám připravený vypínač včetně dvou kontrolek a vše s vedením k čerpadlu.“ Vypínač z důvodů větrání, zelená pro funkci topení a bílá pro funkci chlazení. Profíci se zprvu zatvářili rozpačitě, ale poté si bez problémů s tímto úkolem poradili. Je zajímavé, že bílá (stříbrná) kontrolka o velikosti 1×1 cm, umístěná v chodbě ve výšce 170 cm, nahradí v noci svým osvitem plně profesionální výrobky u podlahy.

Po dokončení instalace nastal slavnostní a vysněný okamžik. Stisknutí tlačítka technikem, a na displeji naskakovaly rozličné informace. Prvotní údaje například ukazovaly ve stometrovém vrtu teplotu 11,5 °C, COP z hodnoty 10 postupně kleslo na 4, a není konstantní. Také teplota kapaliny ve vrtu se různí, jednu chvíli byla i 0,2 °C, přestože je vrt předimenzován a polovina vrtu jsou zvodnělé písky. Průměr této teploty je 4,6 °C.

Vlastní provoz

Seřízeno. Noční provoz 22 °C a denní 23 °C. Obdivuhodný je kompresor, stlačuje přes 20 barů a má vydržet 15 i více let. Stroj je slyšet v místnosti tichým zvukem kompresoru. Přívod chladného vzduchu do místnosti v suterénu je zaslepen. Komín pozbyl svého významu a v budoucnu bude nadstřešní část odstraněna. Dnes je tak ze čtyř komínů postavených při stavbě domku před 26 léty (karma, plynový kotel, prádelkový zděný, a komín pro v budoucnu zamýšlené patro) potřebný jen komín od prádelkového kotle. Tam se vždy v sobotu ráno ohřálo 60 litrů teplé užitkové vody pro domácí užití, ale s instalovanou fotovoltaikou tento ohřev vody, s výjimkou zimní zabíjačky, odpadl.

Tepelné čerpadlo neslouží jen na topení. Je v provedení se zabudovaným boilerem, který slouží jako taktovací nádrž – není třeba mít další většinou nepříliš estetický boiler stojící vedle a zabírající místo. Nezkoušel jsem u dodavatele uplatnit požadavek na změnu bílé barvy, natož dvoubarevný povrch pláště. To provedu sám.

Čerpadlo se bude nějaký čas vylaďovat v souvislosti s topnou křivkou. Nevím, zda bude užitečné vést další vedení k počítači, na které se zapomnělo, když nebude v budoucnu třeba nic seřizovat. Pro zájemce je užitečné, aby dodavatele místo přesvědčování o kvalitách čerpadla dodal nejdříve manuál, místo toho, že jej s sebou přivezou až montéři. Také jsem si předem vyžádal veškeré podklady k elektrické části – přívody, obě čidla, ovládání HDO včetně vedení vypínače a kontrolek do chodby – a vše vyvedl k rozvaděči u čerpadla. Nejen, že to zkrátí montáž na několik hodin, ale odpadá v den montáže bloudění po stavení a hledání přívodů. Elektrické vedení k čerpadlu a umístění rozvaděče provedeným způsobem se nám po čase nemusí líbit.

Nabyté zkušenosti

Podobně jako v případě zbytečně zakoupeného termostatu, jsem ještě jednou trochu doplatil. Zapomněl jsem na elektroměr a teprve nyní studuji elektrický příkon čerpadla, kam měřič umístit, kudy vést přívod, neboť ke stávajícímu elektroměru boileru v rozvaděči fotovoltaiky se už nevejde.

Tak to bývá. Vrtaři mi neřekli, že materiál z vrtu (písek s vodou) nemusím odvážet, ale hadicí od soupravy vyvést na svoje pole a zaorat. Fotovoltaikáři zase neřekli, že mohou dodat na střechu měření osvitu. Nejedná se o povinnost, spíše o profesní úroveň.

Instalaci tepelného čerpadla je nejlépe provádět mimo sezónu. Dodavatel elektrické energie nezmění tarif okamžitě a mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, které montáž protáhnou.

Ale ani u tepelného čerpadla není nic zadarmo. Po uvedení do provozu Wattroud vykazuje o mnoho vyšší spotřebu elektrické energie zvláště ve VT. To znamená, že bez příslušného tarifu by nebyl provoz výhodný. Ale již se neplatí za plyn, byť vyjde levněji nežli tarif.

Vzpomínám na instalaci naftového kotle před 40 léty (0,50 hal/l nafty) na svém prvním domku. To byl ležatý válec, dvě roury rozdílného průměru včetně tepelné izolace o průměru 50 cm, délka asi 80 cm (Jihokov Hustopeče). Voda byla v mezikruží. Vedle stojící nádrž na 1000 litrů s přívodním potrubím vyústěným na fasádě. Tlakový hořák s tlakem 13 barů rozprašoval naftu tryskou Danfoss. Nejmenší byla 12 kW. Vlastní hořák (tryska) byl zasunut ve svém válci do vnitřního průměru, ovšem s tloušťkou stěny 5 mm. Tuto tloušťku jsem nahradil žáruvzdorným materiálem tloušťky 1 mm od Kovošrotu z výtokové trysky motoru Mig 21. Odpadlo zamaštění a odkapávání vnitřního povrchu a zavedl jsem tyristorové předehřívání nafty. Spotřeba za sezónu klesla na polovinu – 2 000 litrů. Uvádím to proto, že u dnešních zdrojů vytápění majitel nemůže vylepšit nic. Software je daný a tak zůstává leda zamést kolem kotle.

Ekonomika

No a po investici 120 000 Kč za trojitá okna, 600 000 Kč za provětrávané zateplení, 60 000 Kč za zateplená vrata v suterénních garážích, 230 000 Kč za fotovoltaiku, 360 000 Kč za TČ země-voda, zbývá už jen instalace rekuperace. Je to čítankový příklad, jak především finančně náročné je změnit i nepříliš starý dům z hlediska energetických úspor na soudobý trend. Ale nechci platit přes 30 000 Kč ročně za plyn a potit se počítáním, zda se investice vrátí.

Takové částky jsou kromě výplat podmíněné další prací. Od roku 1961 manuálně dosud pracuji, na dovolené jsem nikdy nebyl, konečně co bych tam celý den dělal.

Na dotace k tepelnému čerpadlu jsem se tázal trochu svérázného úřadu, který rozděluje miliardy, a který podobně jako parlament nad sebou nikoho nemá – SFŽP.

Vyjádřili téměř podiv. Ano (!), podporujeme tepelná čerpadla, ale (!) jen výměnou za uhlí. Do toho si zahráli na státotvůrce s tvrzením, že do plynofikace stát investoval, tudíž za záměnu plynu nic nebude. Zaplať Bůh, že neuvádějí prvorepublikovou plynofikaci svítiplynem. On investoval i občan – do přípojky, do komína. Je to tedy podpora tepelných čerpadel, nebo jen podpora záměn neperspektivního uhlí? Odborníci z tohoto úřadu mají ale v zásobě hlavní argument: „Čerpadlo je poloobnovitelný zdroj energie.“ Neřešili případy fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. Pro ten opomenutý případ zase vynalezli jiný argument. Nesouhlasili s termínem bezemisní vytápění.

A na závěr jsem 3. 7. 2015 ze SFŽP obdržel vyčerpávající informaci. Dovolím si citovat: „Výměna kotle na plyn za TČ podporována není a nebude. Toto je realita!“ Oddělení samostatné komunikace Praha, Olbrachtova ulice.

Jiné příklady z dílny tohoto úřadu

V roce 2013 skončilo vyplácení zeleného bonusu pro fotovoltaiku. SFŽP neměl spát, ale měl mít připravenou podporu fotovoltaiky. Možná vzhledem k charakteru výroby fotovoltaiky se měly podporovat větrníky, vodní elektrárny a jiné. Resp. každý rok něco.

Podpora částečných úprav

Znamená to, že každý rok budou některé skupiny obyvatel léta po kouskách zateplovat apod. s podporou státu. Není to suplování sociálních úřadů, které vyplácejí příspěvky na bydlení a podobné? A co ti, kteří instalovali naráz poměrně velkou částku peněz za instalaci nepodporovaného tepelného čerpadla? Jistě ušetří více emisí oproti těmto dlouhodobě a různě podporovaným.

Podpora nízkoenergetických či pasivních domů

Ta platí jen na stavbu na zelené louce. Ale to je spíše podpora na zakoupení pozemku. Půdy jak známo i ve světě začíná být nedostatek, a je čím dál dražší. Dotace mají být pro všechny stavebníky moderního bydlení, ale dotace na pozemek u stavby na zelené louce měly vyplácet samosprávy.

Zatímco pokud někdo staví například nástavbu svého rodinného domku, teoreticky řečeno na betonovém potěru, ušetří půdu, a i když vystačí s vlastními přívody a zdroji energií, vytvoří autonomní byt, tak dnes nedostane nic. To odporuje poslání SFŽP. Ten ale konejší občany alespoň 20% zlepšením energetického stavu celého domku. Potom cosi dostanou. Jedná se o výši zateplení stávajícího, zda na ona procenta nástavbou dosáhne.

Největší rána z úřadu SFŽP přišla podle mého názoru s kotlíkovými dotacemi

Čím chce tento ouřad snížit emise? Tím, že dotuje uhelné kotle? Údaje se různí. Vymění se 80 000 z 300 000 kotlů? A co zbytek? První potíže měl úřad s Bruselem. To ho neodradilo.

Je také zavedeno školení instalatérů. Jejich proškolené vědomosti ovšem neovlivní emise při rozjezdu spalování a dohořívání, nehledě na to, že nic jim nebrání zapojit uhelný kotel vyšší emisní třídy bez AKU nádrže. Dotace zajištěny.

Jak bylo na stránkách tohoto portálu 7. 12. 2015 v sekci vytápění uvedeno, mnoho instalací nesplňuje nárok na dotace spolu s upozorněním na budoucí zvyšování ceny uhlí a kotlů. U tepelných čerpadel je možná po létech výměna kompresoru, ale mnoho prostoru pro převratné vylepšování, a tím zvednutí cen, není.

Jeden majitel staršího kotle na uhlí byl ve vzájemné diskusi dotázán na zajímavost o tom, že u jeho plynového sporáku je energetický příkon největšího hořáku téměř shodný s příkony topných spirál v pečící troubě. Takové znalosti byly pro něj španělskou vesnicí, a o to více poléval uhlí starým jedlým olejem. Pro takové by bylo dobré číst náš portál TZB. No, a pokud jej něco zajímalo, tak jen dotace.

Musíme ale přijmout výsledky úředníků SFŽP před několika léty obdrževší úkol snižovat emise, a věřit tomu, že žádné lobby ať již majitelů rodinných domků o velikostí 350 m2, nebo lobby zateplovací, lobby kotlouhelné, na tomto úřadě neexistuje.

Obr. č. 1: montéři při instalaci tepelného čerpadla
Obr. č. 1: montéři při instalaci tepelného čerpadla
Obr. č. 2: tepelné čerpadlo po instalaci v prádelce
Obr. č. 2: tepelné čerpadlo po instalaci v prádelce
 
 
Reklama