Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické zkušenosti s vrtem pro tepelné čerpadlo

Zkušenosti z jedné realizace - od volby nového zdroje tepla přes výběr vhodného tepelného čerpadla země-voda k provedení vrtu. Popis trnité cesty popisuje dnešní článek.

Výběr technologie a dodavatele

Redakce TZB-info: Na výstavě Infotherma jste mi celou záležitost popisoval. Jak jste shrnul, představa, že přijedou, vyvrtají a odjedou, byla příliš idylická. A ve Vašem případě rozhodně neplatila. V čem byl problém?

Ladislav Štrajt: "První problém je v tom, že zhotovitelé vrtů jako u tepelných čerpadel předloží svoji cenovou nabídku. Pokud je rozhodující poslední řádek – cena, pro někoho je to kánon a není co řešit.
Pro mne a mnoho jiných je takový údaj pro výběr málo. Je zde podobnost jako u nabídky tepelných čerpadel. Každý dodavatel vám předloží cenovou nabídku, kde má svoje vlastní vyjadřování, slovosled a rozličně seřazené názvy, kterým zájemce v mnoha případech jako laik ani nerozumí, ani neví co to je, neboť to nikdy neviděl. V tomto chaosu je velmi obtížné mimo výsledné ceny něco srovnávat.
Možná, že by AVTČ měla pro členské firmy a pro orientaci zájemců vydat jednotný tiskopis. Týká se to i nabídky tepelných čerpadel. Je skutečností, že tato asociace vydala závazný pokyn o certifikaci tepelných čerpadel – této přehršle dodavatelů a výrobců. Tam se ovšem také přihlásí všichni.
A co určení hloubky vrtu? Kdo to má určit? Hydrogeolog? Technik od vrtařů? Osádka vrtné soupravy? Prováděcí firma? Specializovaná firma v oboru? Hydrogeolog, který mi měřil horniny do vrtané hloubky 100 m? Nebo příručka „Vrty pro tepelná čerpadla“? Ta je rutinně napsaná odborníkem a neřeší postup zájemce laika o vrt, s absencí seznamu vrtařů."

Redakce: Jaký byl tedy Váš postup?

Ladislav Štrajt: Oslovil jsem tři firmy. Nejmenší cena za metr vrtu byla necelých 700 Kč, ale doprava přes sto kilometrů by dílo prodražila. Další bližší firma měla o málo vyšší cenu, ale injektáž vrtu provádí levným Bentonitem. Nakonec jsem objednal vrt u blízké renomované brněnské firmy. Cena byla 850 Kč/m, ale injektáž provedli speciální německou směsí Teraful, byť je cena oproti Bentonitu dvojnásobná. Přišla také nabídka na dodávku německé špičkové směsi od jedné naší cementárny, kde bych zaplatil dovoz, tj. dalších 6 600 Kč
Kromě speciální směsi byla pro můj výběr rozhodující a nakonec také rozhodla jiná věc - stručnost nabídky. Vybral jsem tu, která obsahovala dvě položky - cenu za vyvrtání a cenu za injektáž. Některé jiné nabídky obsahovaly řadu dalších položek - bagr, kontejner, cisternu, firmu na spojení vrtu s tepelným čerpadlem, ruční výkop za několik tisíc korun. To jsem si chtěl zajístit sám. Nikdo mi neřekl, že z předloženého hydrogeologického posudku a měření se bude jednat hlavně o písky. Za kontejner a cisternu jsem zaplatil přes 8 000 Kč. Za zahradou mám svoje pole a tak se tlustá hadice mohla tam vyvést a posléze bych materiál zaoral.

Redakce: Zarazilo Vás něco v nabídkách?

Ladislav Štrajt: Ano, záruka. V drtivé většině jen dle Občanského zákoníku 2 roky. V souvislosti s tím je prezentovaná životnost 100 let reklamním sloganem. Jedna pražská firma, dává 20 let na sondu.

Jak probíhaly práce?


Zateplený rodinný dům ProstějovPříjezd soupravy pro vrt pro teplené čerpadloHotový vrt a "hotová" předzahrádka

Ladislav Štrajt:

 • Příprava, protože již 20 let bydlím, spočívala v těchto opatřeních: Odstranění velké části kovového ohrazení předzahrádky. Potom zajištění vrat garáže. Posléze dovezení 8 m tun makadamu, do vjezdu garáže před vrata a rozhrnutí. Byl objednán a přistaven 10 m3 vodotěsný kontejner a zajištěna cisterna. Vzhledem k malému prostoru manévrování – vrtná souprava na autě by se tam nevešla, proto byl nutný pásový stroj, bylo nutné na pěstěný trávník předpokládaného pootáčení položit široké prkna, které po skončení a vymanévrování vzali za své i s trávníkem.
 • Voda a elektrická přípojka či sociální zázemí nebyl problém, to je u každého rodinného domku.
 • A tak jednoho dne přijel technik společnosti, prohlédl staveniště, v bytě jsme domluvili cenu, termín a nějaké drobnosti, a zodpověděl moje dotazy. Na můj dotaz o hloubce vrtu, který jsem požadoval – 100 m, (tepelné ztráty 6,3 kW) vytáhnul kalkulačku a během několika vteřin pravil: To stačí. Nevím, zda se i jinde tento stěžejní problém takto řeší doma u stolu, příručka „Vrty pro tepelná čerpadla“ krom obecných údajů to neřeší, a tak jsem si hloubku po delších studiích a měření hydrogeologem určil sám.
 • No a v domluvený termín jednoho dne po obědě v úterý přijela celá souprava v čele s velkým nákladním vozidlem Tatra s přívěsem a za tím ještě osobní dodávka. V naší malé ulici bylo rázem těsno.
 • Obsluha tedy sjela z přívěsu, vmanévrovali se do předzahrádky (už tím jsem musel udělat kříž nad trávníkem) a ještě něco vyvrtali, pokračovali ve středu, rozmotali 100 m čtyřplastového potrubí na silnici, přemístili buben nad vrt. Z krajnice, která neoplývala čistotou, navinuli zpět a zapustili do vrtu. V té době jsem si všimnul vrtmistra, jak lopatou hází do vrtu bláto. Zarazilo mne to, neboť při nejmenším to není profesionální. Ve čtvrtek v poledne práce skočila injektáží a týž den odjeli.
 • Byla situace, kdy se z vrtu začala valit směs vody a čtvrtohorního šedého droboučkého písku. A rychle se to posunovalo k sousedům a do veřejné kanalizace. Nedovedu si představit, co by bylo, pokud by vytékání došlo k těmto dvěma subjektům.
 • Vrt má obsah asi 1,6 m3. Z kontejneru bylo vypumpováno a odvezeno asi 14 m3. Vrt byl po terén zainjektován a tím by měl být vrt hotov. A zbývalo dvoudenní uspořádání z „válečného stavu“, rytí do původního stavu předzahrádky, navaření branky včetně úklidu chodníku a silnice, odvezení makadamu z nájezdu garáže. A zdálo se, že mohu jít do místní restaurace. Tuto návštěvu jsem musel odložit. Problém byl v injektování, neboť část vrtu jak výše uvedeno byla hodně zvodnatělá a injektáž na druhý den zmizela. Nepomohlo ani injektování na druhý den. Další den injektáž vanečkou opět zmizela v hlubinách. A již vznikaly otazníky: Například proč vrt po dodaných hydrogeologických materiálech vrtali a nerespektovali pažení? Předchozí firma mne na pažení upozornila – dle mých všech zaslaných hydrogeologických materiálů bude nutné provést za cenu 500 Kč/m. A další otazník: m3?
 • Při takovém vytěženém množství štěrků od 5 m níže se domnívám, že vrt, který jsme provedli cca 2,8 m od domku, je malá vzdálenost. Vrt má objem 1,65 m3. Co vzniklo po vytěžení 14 m3? Ale kdo určuje jak daleko od budovy? Ať nikdo netvrdí, že vše určuje vrtná společnost. Při rozsahu požadavků je to naivní tvrzení.

Redakce: Pokud máte tuto zkušenost, nabízí se tedy otázka: Podle čeho pozná zájemce o vrt renomovanou firmu?

Ladislav Štrajt: Mám pochybnosti o významu všelijakých placených seznamů. Důležitá je třeba kvalifikace vrtmistra, o firemní strojní vybavení, počet provedených vrtů, zkušenosti zaměstnaného hydrogeologa. Jeden má několik vrtných souprav se svým hydrogeologem, druhý má jen stařičkou vétřiesku s hydrogeologem smluveným atd. je to složité. Ceny se pohybují od 700 Kč/m do 950 Kč/m. A libo zda je vrtná souprava stará na ještě starším autě, dávno zaplacená, či poslední výkřik vrtací techniky. Skutečností je, že obě dokážou za den vydělat téměř šesticiferné číslo.

A co to vše stálo?

Ladislav Štrajt: Vrt s daní a injektování 105 000 Kč. Jako bonus za oslovení neúčtovali dopravu z jiné ulice.

Technická opatření:

 • makadam v nájezdu garáže – dosud bez odvezení 2 400 Kč
 • dřevo – pažení před garážovými vraty a prkna na trávník 1 530 Kč
 • cisterna 4 100 Kč
 • kontejner: 4 650 Kč – naštěstí se mi podařilo domluvit uložení za pár stovek, jinak si účtovali za uložení ještě 180 Kč/tunu, to by bylo dalších 2 700 Kč

Administrativa:

 • vypracování hydrogeologického posudku včetně dokumentace pro územní řízení a projekt 5 000 Kč
 • stavební úřad: 100 Kč
 • nechal jsem si provést hydrogeologické měření – 5 000 Kč

Čas a drobné výdaje se samozřejmostí drobného pohostinství nepočítám.

Je vidět, že takový vrt není levná záležitost a není divu, že v instalacích převažuje systém vzduch-voda. Pakliže ovšem předpokládáme životnost vrtu 100 let, jsou to tři generace a z pohledu této doby, vyjde na každou generaci třetina investice (bez ohledu zda vám potomci budou vděčni nebo ne).

Pro zajímavost: Nabídka na vrtné práce

Výsledek měření v naší oblasti byl

Hlína (ornice) do 0,7 m, pod tím do hloubky 6 m žlutý jíl, hlouběji „pliocenní“ drobnězrněný ostrý štěrk a propustné zvodnělé říční sedimenty do 20 m – to byly ty největší potíže. Dále do hloubky „nepropustné souvrství vápnitých jílů spodnobadenského stáří“ také šedé barvy a zajímavé, že to bylo dosti cítit rybinou. Takže ve vrtu jsou dva přenosy tepla – jeden abnormálně zvodnělý, druhý málo.

Ale ty potíže teprve nastaly

Ladislav Štrajt: Třetí injektáž proběhla bez mé přítomnosti, ač jsem si to výslovně přál a domluvili jsme se na poledne. Podle informací sousedů přijeli již jaksi „nakvap“ v 8 hodin. Uvolnil jsem se již s problémy ze zaměstnání v poledne, ale již tedy injektáž až po terén byla hotova. Cítil jsem se podveden. Nedalo mi a ocelovou tyčí jsem zkoušel, po určitém odporu tyč bez odporu sjela dolů. Na protější straně jsem narazil po dvou metrech na něco pevného. Tímto předmětem bylo plastové potrubí natlačeno k jedné straně. Byť neznámo jak daleko se potrubí dotýkalo, lze to považovat za tepelný zkrat.
Navíc jsem si všimnul, že z vedlejší hromádky zmizelo pár cihel. Po spuštění hadice z vodovodu do vrtu vyplavaly dva kousky polystyrenu. Dlouhou olovnicí bylo zjištěno, že někde od 5 m do 20 m je nikoliv injektáž, ale voda. Zřejmě po vytěžení 14 m3 tekutých písků.
Navrhnul jsem společnosti zaplacení režií a ponechání v tomto stavu. Režie by prý byly větší nežli cena a jejich zástupce navrhnul zneschopnění vrtu, pokud jej nezaplatím. Nechal jsem si termín na rozmyšlenou a zavolal monitoring z městských kanalizací. Posléze jsem oznámil písemné odstoupení od smlouvy.

Tento smutný příběh je přímo čítankový příklad, jak málo stačí, aby člověk změnil názor na renomovanou firmu, na jejich slušné a inteligentní techniky, či majitele. Nebo opačně: Pokud bych nebyl důsledný, vrt bych zaplatil a firmu chválil. To jsme ale opět u otázky položené výše: Dle čeho se pozná dobrá firma?

A jak dál?

Ladislav Štrajt: Oslovil jsme původní firmu. Již nepotřebuji žádné vysvětlení či rady, žádné návštěvy technika. Mám svoje představy.

Vzhledem k vodonosné vrstvě budou dva vrty po 50 m, jednoduchá smyčka, tedy 2 plastové trubky bezpodmínečně s rozpěrkami. Je otázkou, zda vodonosné štěrkové vrstvy, které se nacházejí nad jíly výše, je třeba injektovat. Směs s hodnotami od 1 do 1,5 Wm/K. Místo drahých šachet na uložení spojení, zásyp izolačním materiálem, např. pěnovým sklem. Výkop s dvěma průniky zdí svépomocí, a specializovaná firma provede položení potrubí a spojení od vývodů vrtů po určenou rozteč v prádelně. Potom bude zbývat zapravení průniků, vzít lopatu a zahrnout.


Ale nakonec vše ještě odložím. Na výstavě jsem mluvil s odborníkem na vrty a ten jej nezatracoval. Protože užití krumpáče a lopaty mi nečiní potíže, pokusím se vykopat dva metry těsně vedle vrtu s cílem vytáhnout cihlu.
Provizorní vytápění plynovým kotlem do pořízení TČ a ještě jeden "náhradní zdroj jako lahůdka"

Zajímavost na závěr:
Ladislav Štrajt: Vrtná souprava v naší ulici byla nepřehlédnutelná. Někteří sousedé si tipli, o co se jedná. O studnu. Poněkud znejistěli, když jsem jim sdělil, že to bude 100 m hluboké. Někteří odvážnější učinili dotaz, k čemuže to bude. Odpověď, že na tepelné čerpadlo mnohým nijak nepomohla. Také mne zaujalo, že ulicí prošlo mnoho mužů z vedlejších paneláků. Nikdo si toho ani nevšiml. Za to již po půl hodině vrtání touto obrovskou soupravou přišla jedna žena až k soupravě s dotazem, co to je a proč se to dělá.

Děkujeme panu Štrajtovi, že se s námi podělil o své zkušenosti. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 
Reklama