Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné čerpadlo Carrier je dostupný luxus

Občasné topení v klasických kamnech dřevem může být na chalupě romantikou, ale pro každodenní potřebu tepla se vyplatí zvolit pohodlnější a hlavně levnější způsob vytápění domu. Přečtěte si zkušenost s pořízením tepelného čerpadla Carrier, o kterou se s námi podělili investoři.

Před dvěma lety jsme s rodinou našli domek na krásném místě. Jednu drobnou chybu však měl – černou kotelnu, ze které bylo hned na první pohled patrné, jaké tady asi bývalí majitelé sváděli boje. Stáli jsme před rozhodnutím, jak rodině zajistit teplo. Uhlí? Nepřipadá v úvahu. Plyn zaveden nebyl, vytápění elektrikou jsme zavrhli hned. Usoudili jsme, že bude nejlepší napojit zamýšlený zdroj tepla na stávající vytápěcí soustavu radiátorů. Probrali jsme výhody a nevýhody různých druhů paliv (také pelety, brikety, štěpku...). Chtěli jsme něco finančně únosného jak ve fázi pořízení, tak při provozu. A hlavně nenáročného na obsluhu i prostor.

Volba padla na čerpadlo

Po posouzení všech variant jsme se rozhodli pro tepelné čerpadlo. Potěšil nás fakt, že cena tepelného čerpadla Carrier byla nižší, než by nás stálo dotažení plynové přípojky k domu. Navíc jsme při splnění podmínek mohli zažádat o dotaci. .

Volba padla na tepelné čerpadlo vzduch-voda, které nevyžaduje náročnou instalaci. Oslovili jsme několik firem, nakonec vyhrála firma Carrier. Její invertor XP ENERGY děleného systému vzduch-voda představuje nejúspornější řešení vytápění. Při využití invertorové techniky dává zpočátku kompresor plný výkon, aby bylo rychle dosaženo požadované teploty. Po té přechází do režimu s řízeným výkonem pro udržení požadované teploty vytápěných prostor. Systém zohledňuje při vytváření požadované úrovně tepelné pohody tepelnou setrvačnost domu a rovněž průběh venkovní teploty. Systémy jsou osazeny komponenty, které neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou speciálně projektovány pro chladivo R410 bez obsahu chloru.

Tepelné ztráty domu

Nejprve bylo potřeba správně zvolit typ a výkon čerpadla, vycházející z reálné energetické náročnosti domu. Odborník nám spočítal tepelné ztráty budovy, doporučil eliminovat tepelné mosty a tím odstranit rosné body. Stávající stav domu, co se energetické náročnosti týká, byl podle výpočtů projektanta velmi neúsporný. Doporučil zateplit, vyměnit stará okna a dveře za nové – kvalitní s minimálním prostupem tepla. Zvažovali jsme tloušťku tepelné izolace na zdi i stropy. Rozhodli jsme se pro fasádu s provětrávanou mezerou v kombinaci s falešným roubením, díky skvělým parametrům a paropropustnosti jsme zvolili vatu Isover UNI.

Vatu Isover tloušťky 14 cm řemeslníci vložili mezi dřevěné hranoly upevněné na zdi. Mezi tepelnou izolací a obkladem v podobě falešného roubení byla ponechána mezera zhruba 3,5 cm. Obklad je zhotoven z fošen o tloušťce 3,2 cm. Na sokl jsme použili extrudovaný polystyrén tloušťky 12 cm. V interiéru přišla nad sádrokartonové stropy parozábrana a vata firmy Knauf Insulation, konkrétně Unifit 035 o tloušťce 36 cm.

Po zaizolování domku a všech úpravách byla vycházející tepelná ztráta 6,5 kW. To vše počítáno při venkovní teplotě −15 °C, vnitřní +20 °C a teplotním spádu 50/40 °C (teplota vody vycházející z tepelného čerpadla do radiátorů / teplota vracející se z radiátorů zpět do tepelného čerpadla, ve kterém se znova ohřeje na 50 °C).

Přízemní dům z ytongových tvárnic má vytápěnou plochu 111 m². Půda je nepochozí s vazníky. V podlaze je izolace (ze čtvrtiny 10 cm polystyrénu, v další části domu je pouze 5 cm).

Chytřejší, než jsme čekali

Ze začátku nás firmy varovaly, že budeme muset vyměnit stávající radiátory za nové s větší plochou výhřevnosti, což se nakonec po výpočtu tepelných ztrát nepotvrdilo. Plánované zateplení a další úpravy se ukázaly natolik dobré, že radiátory jsme v polovině domu měnili dokonce za menší, ostatní zůstaly stejně velké. Do obývacího pokoje byl k velkým proskleným dveřím umístěn navíc podlahový konvektor.

Před montáží čerpadla bylo nutné oslovit dodavatele elektřiny, zda je možné náš záměr provést a pořídit si vybraný typ čerpadla. Ten na základě formuláře vyplněného firmou Carrier provedl v místě měření. Vzhledem k tomu, že se dům nachází na kraji obce, kde hrozí občasné výpadky elektřiny a poklesy napětí v síti, bylo nám doporučeno čerpadlo třífázové. Sice o něco dražší, ale s větší kapacitou, takže je možné napojit třeba vytápění bazénu (který zatím nemáme) nebo dokonce i dalšího domečku.

Víme, že tak silné nebylo potřeba (příkon pohonu je 3,6 kW a výkon 15 kW), avšak podle odborníků nešlo jinak. Tepelné čerpadlo XP ENERGY 80AW/38AW dokáže vodu na výstupu nahřát až na 60 °C (za podmínky, že okamžitá spotřeba tepla nepřevyšuje jeho výkon) a energii je z něj možné odebírat až do mrazu −25 °C.

Kam s ním?

Venkovní jednotku lze instalovat těsně k domu i dále od něj, případně i na střechu – to ale v našem případě nešlo. Za domem a na jedné jeho straně je svah, lemovaný žulovou zdí. Při umístění venkovní jednotky k domu by zůstal pouze malý prostor na průchod. Navíc kondenzační voda, která vytéká z výměníku čerpadla, by se stahovala pod dům. Proto jsme se rozhodli dát jednotku čtyři metry od domu na místo, kde pohledově nikomu nevadí a případným hlukem, zvláště v nočních hodinách, nikoho neobtěžuje.

Venkovní jednotka byla namontována na betonový základ (se sklonem 5°), od něhož byla vyhrábnuta strouha hluboká 80 cm pro potrubí. Odvod kondenzační vody je sveden ze svahu pryč od stavení.

Ohřev vody

Nastala otázka, jak ohřívat užitkovou vodu. Firma nabízela akumulační nádobu, ale její cena nám připadala vysoká. Rozhodli jsme se pro koupi 200litrového bojleru za cenu 5× nižší a pro způsob ohřívání vody elektřinou. Propočet ukázal, že se tato varianta vyplatí i tehdy, že bychom bojler za pár let vyměňovali za nový. V případě pořízení nádrže by se nám však vložené finance nikdy nevrátily. Kdo chce, může celý systém doplnit ještě solárními panely, které s ohřevem vody pomáhají, ovšem vyžadují další investice.

Potěšitelné platby

Čerpadlo i s bojlerem (obojí pořízeno v akci) a s veškerým připojením na stávající teplonosné rozvody po odečtení státní dotace (bez ní a akce by to bylo podstatně více) vyšlo na 115 000 Kč. Tato částka odpovídá necelým sedmi rokům vytápění plynem v předchozím bytě. Dnes platíme za jistič 481 Kč, máme dvoutarifní sazbu elektřiny pro celou domácnost. Dvacet dvě hodiny denně fungují veškeré elektrospotřebiče za 2,20 Kč/kWh. Zbylé dvě hodiny platíme 2,49 Kč/kWh.

Pro případ, kdyby nastal výpadek elektřiny, máme v záloze krbová kamna s odpovídajícím tepelným výkonem. Ta lze používat i při zapojeném tepelném čerpadle. Termostat v interiéru automaticky hlídá teplotu – pokud je vyšší, odstaví tepelné čerpadlo. Pak si lze vychutnávat krásu a romantiku plápolajícího ohně.

Maximální spokojenost

Tepelné čerpadlo Carrier splnilo všechny naše představy. Montáž byla velmi snadná a rychlá, komplikace žádné nenastaly. Hlučnost venkovní jednotky nijak nenarušuje život v domě ani u sousedů. Ovládání je díky srozumitelným symbolům a jen pomocí několika tlačítek jednoduché. Je možné i dálkové ovládání telefonem nebo počítačem. Volbu firmy hodnotíme jako dobrou. Jen jedna připomínka – venkovní jednotku bych uvítala v jiné barevnosti než bílé, například v hnědé, aby lépe zapadla do zahrady.

Tímto způsobem vytápění jsme ušetřili i spoustu místa v domě, z prostoru pro ukládání uhlí je dílna a zázemí. Co dodat? Doma je teplo a čerpadla si všimneme jen ve chvíli, kdy na něj spokojeně mrkneme.

Princip tepelného čerpadla

Čerpadlo pracuje tak, že ochlazuje okolní prostředí (podzemní voda, půda nebo venkovní vzduch) a získané teplo předává do topného systému. Při spotřebě 1 kWh elektřiny vyprodukuje 3 až 4 kW tepla. To znamená, že při sazbě 2 Kč za 1 kW/h elektrické energie čerpadlo „sežere“ 2 Kč za hodinu, ale vydělá 6 až 8 Kč. Přivedeme-li do tepelného čerpadla jeden díl energie pro pohon kompresoru, vydá zhruba díly tři až čtyři pro vytápění domu.Efektivita čerpadla

Topný faktor (COP) je známka kvality čerpadla, udává, jak je čerpadlo efektivní za určitých venkovních podmínek. Je to poměr energie dodané do tepelného čerpadla k poměru „vyždímané“ energie čerpadlem. Topný faktor se mění ve vztahu k venkovní teplotě. Může být i 4,5 nebo menší při velice silném nočním mrazu. Pokud venkovní záporná teplota klesne tak nízko, že tepelné čerpadlo již nestačí na teplotní požadavky domu, je v okruhu zapojena elektrická spirála, která pomůže nebo zcela nahradí funkci čerpadla.

 

Dobrá rada

Nainstalované tepelné čerpadlo nahlaste své pojišťovně a připojistěte si ho. Není to vysoká položka a jistě se vyplatí.

Postup při montáži tepelného čerpadla

1. Osazení venkovní jednotky tepelného čerpadla na betonový sokl
1. Osazení venkovní jednotky tepelného čerpadla na betonový sokl
2. Výkop pro potrubí
2. Výkop pro potrubí
 
3. Propojení venkovní jednotky s vnitřní skrz sokl domu. Šikovně bylo využito prostoru u drenáže podél zdi
4. Propojení venkovní jednotky s vnitřní skrz sokl domu. Šikovně bylo využito prostoru u drenáže podél zdi
 

3., 4. Propojení venkovní jednotky s vnitřní skrz sokl domu. Šikovně bylo využito prostoru u drenáže podél zdi

5. Zasypání výkopu s potrubím
5. Zasypání výkopu s potrubím
6. Montáž vnitřního hydromodulu
6. Montáž vnitřního hydromodulu
 
7. Vnitřní jednotka je umístěna na zdi v technické místnosti, její rozměry jsou pouze 50×70 cm
7. Vnitřní jednotka je umístěna na zdi v technické místnosti, její rozměry jsou pouze 50×70 cm
7a. Vnitřní jednotka a její napojení na rozvody
7a. Vnitřní jednotka a její napojení na rozvody
7b. Vnitřní jednotka a její napojení na rozvody
7b. Vnitřní jednotka a její napojení na rozvody
8. Bojler s vodárnou
8. Bojler s vodárnou
 
9. Bojler – 200litrový zásobník na ohřev vody
9. Bojler – 200litrový zásobník na ohřev vody
10. Termostat je velmi jednoduše ovladatelný a má pěkný design
10. Termostat je velmi jednoduše ovladatelný a má pěkný design
11. Venkovní jednotka se časem dočká zastřešení a hnědého nástřiku
11. Venkovní jednotka se časem dočká zastřešení a hnědého nástřiku
 

Společnost SERVIS CARRIER Plzeň, s.r.o. působí na trhu v oblasti chlazení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Kontaktujte nás.


AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.

Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.