Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vývoj trhu tepelných čerpadel - prodeje v letech 2010 až 2017

Statistický přehled uplatnění tepelných čerpadel v letech 2010 až 2017 podle jejich druhů na českém trhu a zastoupení v nově dokončovaných bytech.


© Fotolia.com

Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Vlastní statistické šetření bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Šetření je zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v daném roce. Meziročně došlo k celkovému nárůstu prodaných tepelných čerpadel o cca 24 %, z čehož tepelná čerpadla vzduch-voda tvořila cca 88 % celého trhu s nárůstem prodeje o cca 27 %. Prodej tepelných čerpadel země-voda stagnuje.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (kusy)

Vzduch-vodaVzduch-voda
odvětrávací
Země-voda Voda-voda Celkem
2010 4 199 1 707 535 959
20114 908 1 951 506 909
20125 323 211 808 447 196
20135 752 151 679 497 495
20146 267 351 512 467 860
20157 304 111 4631078 885
201610 827351 437 8412 383
201713 718601 440 12115 339

Pozn.: Tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebilancována.

Pozn.: Statistika novostaveb za rok 2017 bude k dispozici koncem června 2018.
Pozn.: Statistika novostaveb za rok 2017 bude k dispozici koncem června 2018.

Připravilo: Oddělení analýz a datové podpory koncepcí, MPO
květen 2018

 
 
Reklama