Obnovitelné zdroje ve vztahu k dotacím a novinky

Datum: 20.5.2018  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Některé poznatky z jarního cyklu přednášek společnosti Regulus spol. s r.o. Semináře zorganizovala Společnost pro techniku prostředí.

Stále probíhají Kotlíkové dotace, 2. vlna. Jak se naplňuje limit, tak kraje ukončují příjem žádostí, například již v krajích Hradec Králové, Pardubice a České Budějovice.

V rámci NZÚ lze rovněž žádat o podporu, dotační podpora oproti Kotlíkovým dotacím je zpravidla nižší. Cílem je vyměnit lokální zdroje tepla, elektrické přímotopy, akumulační kamna případně elektrický kotel. Elektrický kotel však není třeba vyhazovat, pokud se žádá o tepelné čerpadlo, kdy kotel plní funkci bivalentního zdroje.

Zajímavý může být i tzv. kombinační bonus ve výši 10000 Kč, který lze uplatnit na instalaci s termickou solární soustavou.

Regulus připravil několik kalkulačních nástrojů s cílem pomoci potenciálním žadatelům a ukázat jim, jak vysokou dotaci a z jakého programu mohou získat. Příkladem jsou tři základní Jednoduché příklady.

1. Vzor: Solární soustava jen pro přípravu teplé vody.
Pořizovací cena 75000 Kč, dotace NZU 35000 Kč, zaplatí se 40000 Kč.

2. Vzor: V rámci kotlíkové dotace, instalace plynového kotle v kombinaci s termickou solární soustavou
Pořizovací cena kotle a soustavy: 130000 Kč + 105000 Kč
dotace 95000 Kč. z kotlík. dotací na kotel
dotace 50000 Kč z NZU na term. solární soustavu
dotace Kombinační bonus z NZU 10000 Kč
Zaplatí se 80000 Kč.

3. Vzor: TČ vzduch-voda a termická solár. soustava
Pořizovací cena 300000 Kč
dotace z kotlík dotací 120000 Kč
dotace NZU 50000 Kč
dotace Kombinační bonus 10000 Kč
Zaplatí se 120000 Kč.

Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)
Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Obr. Ze seminářů Regulus v Ostravě a Českých Budějovicích (Foto: Mádr, STP)

Administrativní vyřízení žádostí je často základní příčinou, proč potenciální zájemci o dotace nežádají. Proto Regulus zaměstnává specialisty, kteří již mají s vyřizováním žádostí zkušenosti, a kteří jsou schopni vyhotovit potřebnou technickou dokumentaci, aby zájemci ulehčili práci, a navíc aby podklady k žádosti byly zpracovány tak, že je administrátor dotací nevyřadí.

Projektanti nebo energetičtí specialisté mohou získat od Regulusu technickou podporu nejen v projektové části, ale i v části zpracování průkazů ENB. Specialisté si tak mohou nechat zpracovat projekt a sami udělat průkaz ENB nebo naopak. Za přiměřenou odměnu. Tím mohou zákazníkovi dodat kompletní podklady pro žádost i realizaci jako „generální“ dodavatel.

Dotace Bytové domy

Zde běží programy NZÚ a IROP.

Za poslední 2 roky se nepodařilo prakticky zrealizovat jediný samostatný zdroj! Výzvy probíhají, ale administrativní náročnost je vysoká. Například pro akci v investičním rozsahu do 500000 Kč, kde je v IROPU možnost dotací na 30 % uznatelných nákladů, si externí agentura vyřizující dotace řekne i o 200000 Kč. Tím samozřejmě zájem o akci končí. O něco lépe jsou na tom případy, kdy se kombinuje více energeticky úsporných řešení.

Dotace pro podnikatele

V tomto segmentu dotací nyní panuje nejistota, neboť byly přerušeny Vzhledem k celkovému objemu dotací přes 140 mld Kč jde o dost zásadní problém.

Dotace pro veřejné budovy

Cílem je snížení ENB a zvýšení využití OZE, kritéria nejsou dramaticky nesplnitelná, až 60 % nákladů je dotace.

Regulus udělá zákazníkovi technickou podporu, ale jinak využívá externí dotační agentury.

Vše probíhá pod vlivem zákona o veřejných zakázkách, a i proto může mít v této fázi Regulus jen roli poradní.

Akční sestavy

Na základě zkušeností nabízí Regulus akční sestavy, které plní požadavky dotačních programů.

Sestavy zahrnují nejjednodušší případ pouze solární přípravy TV v malém RD až po složité systémy pro větší objekty vyžadující nejen vytápění, ale i přípravu TV s různými kombinacemi TČ a solárních systémů. Akčních sestav je přes třicet.

K sestavám je vždy k dispozici komplexní dokumentace. Tyto dokumenty reagují i na všechny dotazy montážních firem:

  • návody
  • stavební připravenost
  • technické listy
  • výkresy

Například stavební připravenost je vhodné si prostudovat dopředu, neboť ovlivňuje možné umístění a řešení potrubí, kabelů aj. Na ní pak naváže konkrétní řešení projektu.

Podpora projektů

Pro výkresy je pomůckou generátor schémat IR, který je dostupný on-line na webu Regulusu. Lze vyhledat obvyklá schémata, nebo si sestavit vlastní, konkrétní.

Na webu v sekci „Ke stažení“ přibývají v rámci podpory projektování DWG bloky, CAD značky. Tento proces je postupný. Přibývají podklady pro CADCOM+MEP (GRAITEC).

Od loňského roku má Regulus datovou spolupráci s fy DEKSOFT, která svůj záběr rozšířila do energetiky a TZB. Podle zkušeností z technické podpory poskytované Regulusem je zhruba polovina průkazů ENB zpracována v software DEKSOFT.

Jak GRAITEC, tak DEKSOFT vstupují do problematiky BIM a tlačí na výrobce, aby dodávali potřebné podklady. V praxi se zatím málo využívá, ale vývojáři software chtějí být připraveni, a to tedy nutí výrobce reagovat.

Něco ze sortimentu

TČ EcoAir 406 až 420 umožňují provoz do -22 C. V ČR tyto teploty sice nejsou běžné, ale takto nízký limit zaručuje spolehlivost při běžných výpočtových teplotách v ČR včetně horských oblastí.

Pozor na obsah a druh chladiva! Tato TČ nepodléhají povinnosti provádět kontroly těsnosti, a to vzhledem k druhu chladiva a jeho hmotnosti. Někteří dodavatelé zamlčují fakt, že povinnost kontroly má provozovatel, respektive jej v zájmu svého prosazení zamlčují, a toto není solidní postup.

TČ EcoAir 520 jsou vhodná pro spolupráci s fotovoltaikou.

Tepelná centrála EcoZenith pro spolupráci s TČ je designově řešená a určená především pro použití v RD. Elektrický bivalentní zdroj je spínaný po 300 W a tím umožňuje jemnější přizpůsobení hlavního jističe elektrické přípojky. Obsahuje i snímač proudu, který umožňuje odpojení TČ, pokud je třeba krátkodobě provozovat jiný, momentálně důležitější spotřebič (například rychlovarná konvice) a došlo by k překročení limitu jističe. Tato centrála může pracovat i samostatně, v podstatě jako elektrokotel s řízením soustavy, neboť má dostatečný elektrický příkon. A také ve spolupráci s např. krbovými kamny s teplovodním výměníkem. Vlastní TČ pak lze za velmi příznivých podmínek doplnit později, neboť vše je pro jeho napojení již připraveno.

Jeden základní okruh pro vytápění a jeden směšovaný.

Viz montážní video na Regulus.cz

V primárních okruzích TČ země - voda se doporučuje instalace doplňovací nádržky. Ta je v podstatě obdobou otevřené expanzní nádoby v otopných soustavách. Přínosem je jednoduché doplňování nemrznoucí směsi do primárního okruhu. Nelze doplňovat jen vodu bez nemrznoucí příměsi, neboť se při tom nezaručí potřebné promíchání a potrubím kolující „vodní špunt“ může někde zamrznout a poškodit TČ. Není-li nádobka k dispozici, doplnění musí být provedeno plnicí soupravou vybavenou čerpadlem a předem připravenou nemrznoucí směsí.

Novinkou v sortimentu jsou zásobníky se sníženou výškou.

K dispozici je Nástroj pro předběžné dimenzování TČ má tři varianty:

  • z faktury za tuhá paliva, plyn nebo elektřinu
  • z potřeby energií stanovených v průkazu ENB
  • z vypočtených potřeb energie dle projektu

Nástroj je zpracován v excelu a je k dispozici přes web, na vyžádání.

Kombinace TČ a fotovoltaické elektrárny

Při vyrovnávání výroby a spotřeby fotovoltaické vyrobené elektřiny, aby nebyla ekonomicky neefektivně dodávána do rozvodné sítě, jde Regulus cestou převedení elektřiny na teplo a jeho uložení do akumulační nádoby nebo do objektu pro pozdější použití.

Pomalé změny v produkci fotovoltaiky řeší regulace výkonu TČ a rychlé děje nad nimi řeší řízení přímotopné elektrické patrony. K vyrovnání poměru mezi výrobou a spotřebou pomáhá řízené přiměřené přetápění některých částí objektu. Vše je obsaženo v regulaci, set pro 3fázové řešení nebo 1fázové řešení. Využití vyžaduje instalaci tzv. smart meteru, který snímá toky elektřiny ve fázích na domovní přípojce za elektroměrem a podle nich řídí chod TČ i topné patrony.

Kombinace plynového kotle a TČ

Díky kotlíkovým dotacím a snaze doplnit soustavu o TČ je řešení tohoto požadavku poměrně časté.

Snadno řešitelné je, pokud má kotel řízení OpenTherm, případně změnou řídicího napětí 0 až 10 Volt.

Nejméně vhodné je řízení on-off. Vždy je nutné prověřit nebezpečí zvýšeného cyklování jak kotle, tak TČ. Pak se musí řešit ekonomický bod bivalence, tedy kdy zapnout kotel. Za současných cen u nízkoteplotních soustav prakticky neexistuje pro plynový kotel ekonomický výhodný stav. Existuje pro soustavy s vyššími provozními teplotami, a tam je to okolo cca 65 C teploty otopné vody.

 

Hodnotit:  

Datum: 20.5.2018
Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Tabulky a výpočty

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czByly vyhlášeny výsledky prestižní architektonické soutěže Brick Award 2018Nová řada kompozitních prken Atmosphere pro terasy a plotyVápenopískové tvárnice Silka – větší užitná plocha rodinného domu díky tenkému zdivuKam bude směřovat budoucnost dřevostaveb?