Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vysokoteplotní tepelná čerpadla AquaForce PUREtec™ s HFO chladivem a výkonem 200 až 2500 kW

Chytrý systém vytápění a chlazení Carrier

Společnost Carrier představuje tepelná čerpadla řady 61XWHZE voda-voda s chladivem PUREtec™, která dokáží uspokojit veškeré potřeby chytrých měst tzv. Smart Cities. Přednosti spočívají ve využívání obnovitelné energie z přírodních zdrojů i zdrojů odpadního tepla. Tepelná čerpadla AquaForce 61XWHZE nabízejí chytrým městům udržitelnější řešení zásobování energií, využitím obnovitelných zdrojů energie jako vzduch, voda nebo země.

Chytrý systém vytápění a chlazení Carrier

Rozvoj Smart City v očekávaní z růstu urbanizace

75 % obyvatel Evropy žije ve městech, kde využívají třikrát více energie než lidé, žijící mimo velká města. Pokud s tím nebudeme něco dělat, bude to mít obrovské dopady na životní prostředí dnes i do budoucna. Vývojáři, odborníci, města a politici si budou muset stále více a více představovat chytrá a udržitelná města s chytrými technologiemi Smart City pro vytápění a chlazení. Využívání obnovitelné energie z přírodních zdrojů i zdrojů odpadního tepla představuje skvělé příležitosti pro udržitelnější řešení klimatizace, vytápění a větrání.


Zhodnocení přírodních zdrojů tepla a zdrojů odpadního tepla

Smart Cities mohou zhodnotit přírodní zdroje tepla jako vyspělou a cenově výhodnou alternativu k fosilním palivům. Je k dispozici zdarma a nabízí nezávislost na ropě a plynu podzemní vodu, jezerní vodu, mořskou vodu a geotermální sondy. Nedávné evropské průzkumy prokázaly, že v Evropské unii vzniká dostatek odpadního tepla k ohřevu celého stavebního fondu. Veškerá toto odpadní energie je velmi často uvolňována do ovzduší nebo do vodních toků. Proč neprovést její rekuperaci? Smart cities musí zhodnotit odpadní teplo z datových center, z užitkových vod, z průmyslových procesů, z kotlů (dřevo, plyn a další) a z chladicích klimatizačních systémů.

AquaForce PUREtec™® - centrální zásobování teplem

Aby mohla tepelná čerpadla Carrier AquaForce PUREtec™® 61XWHZE nabízet udržitelná energetická řešení pro aplikace s kombinovaným vytápěním, dokážou zhodnotit jak přírodní, tak odpadní zdroje tepla. Tepelná čerpadla AquaForce PUREtec™® 61XWHZE nabízejí chytrým městům udržitelnější řešení zásobování energií, využitím obnovitelných zdrojů energie pro vzduch, vodu a zem.Dodávají vodu ohřátou až na 85 °C, tepelná čerpadla 61XWHZE doplňují tradiční kotle v aplikacích, jakými jsou vytápění komerčních budov, dálkové vytápění a vytápění průmyslových procesů. V srdci chytrého města poskytuje AquaForce PUREtec™® jak přírodní zdroje tepla, tak zdroje z odpadního tepla vícenásobným aplikacím.

AquaForce PUREtec™® - prověřený systém vytápění

Výroba horké vody o teplotě 85 °C

Kombinace technologie společnosti Carrier a chladiva PUREtec™ HFO umožňuje nabízet vysokoteplotní tepelná čerpadla PUREtec™ schopná dodávat horkou vodu až do 85 °C. Volbou jednotky 61XWHZE nyní můžete doplnit tradiční kotle v aplikacích, jako jsou dálková vytápění nebo průmyslové procesy. Jednotky 61XWHZE mohou pro zásobování kotlů a nahrazení chladičů současně vyrábět horkou i chlazenou vodu.

Vysoká spolehlivost a ověřený výkon

Každé tepelné čerpadlo Carrier 61XWHZE je sestaveno v závodě na vyhrazené výrobní lince, zkoušeno na těsnost a provoz v závodě s certifikátem ISO 140001 a ISO 9001. Navíc, výkony tepelných čerpadel Carrier 61XWHZE byly během fáze vývoje přezkoušeny v laboratoři UTC a certifikovány nezávislou laboratoří asociace Eurovent.

V srdci chytrého města poskytuje AquaForce jak přírodní zdroje tepla, tak zdroje z odpadního tepla vícenásobným aplikacím
V srdci chytrého města poskytuje AquaForce jak přírodní zdroje tepla, tak zdroje z odpadního tepla vícenásobným aplikacím

Nízké celkové náklady

Výroba jednotek 61XWHZE je založena na výrobě velkých součástí, standardizované výrobní lince se zkouškami těsnosti a průběžnými zkouškami každého zařízení, které zaručují absolutní spolehlivost a pohodu pro naše zákazníky. Provozní životnost ložisek kompresorů Carrier 06T je 100 000 hodin bez nákladné mechanické revize a výměny oleje. Pokud jde o preventivní údržbu, náklady na výměnu součástí jsou rovněž omezené. Pravidelná údržba se týká pouze olejového filtru, pohonu expanzních ventilů a filtrdehydrátorů kapalného chladiva.

Nízká ekologická zátěž

Tepelná čerpadla 61XWHZE používají chladivo PUREtec™ HFO R-1234ze s ultra nízkou hodnotou GWP v uzavřeném okruhu, čímž se o více než 99 % snižuje dopad na životní prostředí ve srovnání s chladivy HFC předchozí generace. Navíc jsou tyto jednotky vysoce účinné, protože dosahují COP 3,0 nebo vyšší. To má za následek pozitivní dopad na přímé i nepřímé emise CO2, které přispívají ke globálnímu oteplování.

Carrier 61XWHZE znásobuje další výhody

Tepelná čerpadla Carrier 61XWHZE mají mnoho dalších výhod, aby splňovaly veškeré potřeby zákazníků a náročné podmínky projektů. Zahrnují kompaktní konstrukci (od šířky 1000 mm), který šetří místo v technických místnostech, dále vícenásobné vodní přípojky pro flexibilní instalaci ve stávajících technických místnostech. Důležitou výhodou je vysoká teplota vstupující vody na straně kondenzátoru (až do 60 °C) pro připojení více jednotek v sériovém uspořádání protiproudu.

Technické vlastnosti tepelného čerpadla AquaForce PUREtec™® 61XWHZE voda-voda

 • Kompaktní rozměry (od šířky 1000 mm) pro manipulaci a flexibilitu montáže
 • Snadný přístup k důležitým součástem pro vysokou provozní spolehlivost

Ovládání TOUCH PILOT™

 • Uživatelsky přívětivá dotyková obrazovka
 • Všechny hlavní parametry zobrazené na jedné obrazovce
 • Přímý přístup k technickým výkresům a hlavním servisním dokumentům jednotky
 • Snadné vzdálené monitorování přes internet
 • Snadný a bezpečný přístup k parametrům jednotky

Kotlové tepelné výměníky

 • Technologie zaplavení pro lepší přenos tepla a snadné čištění trubek na straně vody
 • Standardní tepelná izolace z polyuretanové pěny
Technické vlastnosti tepelného čerpadla AquaForce® 61XWHZE voda-voda s chladivem PUREtec™
Technické vlastnosti tepelného čerpadla AquaForce® 61XWHZE voda-voda s chladivem PUREtec™
 • Vypouštěcí a odvzdušňovací ventil
 • Pracovní tlak do 1000 kPa na vodní straně

Šroubový kompresor

 • Model Carrier 06T
 • Vysoce účinný motor
 • 100 000 hodin provozní životnosti ložiska
 • Plynulá regulace výkonu

Hermeticky uzavřený rozvaděč

 • Ventilace rozvaděče zajištěna přetlakem pomocí ventilátoru
 • Rozhraní pro připojení přívodního kanálu pro čerstvý vzduch
 • Hermetické uzavření (nová skříň, nové dveře)
 • Detekce chodu ventilátoru před spuštěním jednotky

Chladivo PUREtec™

 • Ekologické řešení
 • Chladivo HFO R-1234ze
 • GWP < 1
 • ODP = 0

Technické přednosti

Řada AquaForce 61XWHZE pokrývá topné výkony od 200 kW do 2500 kW a v kaskádových systémech, při použití řídícího systému společnosti Carrier, až do 12 MW nebo více.

V sériovém uspořádání protiproudu s více tepelnými čerpadly 61XWHZE je maximalizována účinnost systému vytápění. Vykonaná práce u každého kompresoru je snížena, což významně zvyšuje účinnost tepelných čerpadel při plném a částečném zatížení. Takové sériové uspořádání protiproudu může zvýšit účinnost systému až o 40 % a řešení řídícího systému společnosti Carrier zajišťuje efektivní a přesné ovládání více jednotek pro zajištění takového fungování jednotlivých jednotek, aby vyhovovaly požadavkům na aplikaci.

Sériové uspořádání protiproudu může zlepšit COP až o 40 %

Sériové uspořádání protiproudu může zlepšit COP až o 40 procent
Sériové uspořádání protiproudu může zlepšit COP až o 40 procent
Technické přednosti - tabulka
Technické přednosti - tabulka

*V souladu s normou EN14511-3:2013. Tepelné výkony modelu H, založené na teplotě 70 °C/75 ° horké vody kondenzátoru a teplotě 20 °C/15 °C vody výparníku.
*Každý model je pro optimalizaci účinnosti systému k dispozici ve třech verzích a nabízí několik kombinací: „L“ pro nízké teploty tepelného zdroje, „-“ pro střední teploty tepelného zdroje a „H“ pro vysoké teploty tepelného zdroje.

Možnosti konfigurace

 • Hydraulická sestava protiproudu pro maximální účinnost systému
 • Výměníky s jedním průchodem navíc pro velké ΔT > 20 K na straně výparníku a kondenzátoru
 • Výparník se snížením průchodů o jeden průchod, pro výrazné snížení tlakové ztráty vody a nákladů na čerpání energie
 • Vodní přípojky svařované nebo s přírubou
 • Nízká hladina hluku pomocí zvukové izolace výparníku
 • Zapojení do hvězda/trojúhelníku pro redukci zapínacího proudu (pouze modely 3, 5 a 10)
 • Napájecí/řídicí obvod čerpadla (pouze modely 3 až 10)
 • MASTER / SLAVE provoz
 • 7palcové uživatelské rozhraní Touch Pilot
 • Komunikační protokoly J-Bus, Lon, Bacnet IP
 • Carrier Smart monitoring služby – vyhodnocování úspor energie

Energetická účinnost tepelných čerpadel 61XWHZE v sestavě jedné jednotky

COP tepelného čerpadla 61XWHZE se bude lišit v závislosti na teplotním rozdílu mezi zdrojem tepla (strana výparníku) a chladičem (strana kondenzátoru). Vykonaná práce každým kompresorem je snížena, pokud je tento teplotní rozdíl malý, čímž se výrazně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.

COP tepelného čerpadla 61XWHZE
COP tepelného čerpadla 61XWHZE

Více informací najdete na stránkách www.ahi-carrier.cz

Společnost Carrier si vyhrazuje právo měnit určité informace a parametry uvedené v tomto článku, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení. Protože normy, technické podmínky i konstrukce procházejí trvalým vývojem, vždy je nutné si vyžádat potvrzení platnosti zde uvedených údajů.


AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.

Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.