Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak vybrat tepelné čerpadlo? 5 oblastí, na které se zaměřit při výběru tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou stále preferovanější volbou zdroje tepla. A to jak pro novostavby, tak při rekonstrukci nebo revitalizacích. Jsou státem podporována a snižují náklady za energie. 5 klíčových oblastí, na které se při výběru (kvalitního) tepelného čerpadla zaměřit.

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea Generace J
Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea Generace J

Typ čerpadla

Nejoblíbenějším typem čerpadla, která se rozdělují podle způsobu získávání tepla z okolního prostředí, jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. Jak označení napovídá, k vytápění a přípravě teplé vody je získáváno teplo z venkovního vzduchu. Mezi další systémy patří země-voda (zdrojem tepla je zemní kolektor/geotermální vrt), voda-voda (využívají se dvě studny, výjimečně povrchová voda) a vzduch-vzduch, což jsou z uživatelského hlediska klimatizace, které umí chladit i topit.

Mezi hlavní faktory, které je nutné před volbou typu zvážit, patří vhodnost pro danou nemovitost, dostupnost primárního zdroje tepelné energie (lze vyhloubit studnu, položit kolektor, provést vrt apod.), náročnost instalace a cena. „Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou oblíbená nejenom proto, že patří mezi dotačními programy podporované systémy, ale především pro svoji vysokou účinnost a v podstatě ideální poměr cena/výkon,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea Generace J
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea Generace J

Výkon

Poddimenzování výkonu čerpadla znamená, že tepelné čerpadlo nebude schopné v řadě situací dodat dostatečné teplo, ohřát vodu na požadovanou teplotu apod. Jde o kritický parametr, který vychází z informací a technického provedení stavby. Důležité pro správnou volbu jsou informace o tepelné ztrátě budovy, kterou u nových budov najdete v tzv. Energetickém štítku budovy. U starších budov často chybí dokumentace, podle které lze plnohodnotně postupovat, ale zkušený instalační technik je schopen po prohlídce budovy velice přesně odhadnout vaše potřeby. Také má k dispozici software jako je Aquarea Designer, který využívá dostupné údaje (obytná plocha, stáří stavby, plocha oken, použité stavivo, materiál izolace), pro co nejpřesnější výpočet tepelné ztráty. „Tepelná ztráta budovy je logicky zásadním kritickým parametrem. Pokud má dům ztrátu 12 kW, čerpadlo s výkonem 9 kW ho zkrátka nevytopí,“ vysvětluje Vanduch.

Parametry čerpadla

Základním parametrem čerpadla je jeho nominální výkon v kW, který rovněž představuje maximální výkon čerpadla při přesně stanovených podmínkách – tedy při určité teplotě venkovního vzduchu a teplotě topné vody, která vstupuje do nápojené otopné soustavy. „Během roku se teplota venkovního vzduchu samozřejmě mění, ale výkon čerpadla zůstává stejný. Proto u čerpadel hledejte údaje, při jaké venkovní teplotě pod nulou jsou schopné ještě dodávat teplou vodu bez záložních systémů a jakou má voda teplotu. Někteří výrobci uvádějí výkon včetně záložního zdroje, což bývají nejčastěji přímotopné elektrické tyče, které však pracují bez energetického efektu tepelného čerpadla. My s ohledem na specifické oblasti máme v nabídce třeba i čerpadla navržená pro vysoký výkon, i když s menší efektivitou, která ale můžete používat ve vysokohorském prostředí během zimních měsíců, aniž byste se báli, zda poteče dostatečně teplá voda,“ dodává Vanduch.

Dalšími důležitými údaji jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP, po česku topný faktor, uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. „COP 2,5 například znamená, že z 1 kW dodané elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 2,5 kW tepla,“ vysvětluje Vanduch. Účinnost představuje podíl výkonu a příkonu celého systému. Do výpočtu by tedy měly být zahrnuty příkon oběhového čerpadla, bivalentního zdroje, odmrazování. V případě vynechání některé části totiž může jednoduše dojít k poddimenzování systému.

Celoroční provoz

V nedávné době se mezi základní udávané parametry tepelných čerpadel zařadily SCOP (sezónní topný faktor) a SEER (průměrná roční sezónní účinnosti). „Jedná se o modelový výpočet z celoroční produkce tepla a tepelné ztráty v otopné sezóně při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny klimatických podmínek v průběhu celého roku,“. Evropská směrnice ovšem stanoví výrobcům možnost uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od -2 °C do -10 °C. Proto se v dokumentaci k tepelných čerpadlům SCOP může mezi stejně výkonnými modely rozdílných značek významně lišit podle zvolené metodiky. Prodejce by vám měl být schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. V praxi jde většinou o teploty 0 °C, -5 °C nebo -10 °C. „Například Panasonic má přímo v katalogu grafy průběhu účinnosti v různých podmínkách až do -15 °C, a to i při započtení všech ostatních faktorů ovlivňující účinnost, jako jsou ventilátory, oběhové čerpadlo nebo odtávání,“ doplňuje Vanduch.

Uživatelský komfort a ovládání

Z dalších parametrů je pro uživatele zajímavý způsob regulace oběhového čerpadla otopné soustavy. Rychlost proudění v trubkách ovlivňuje rovnoměrnou distribuci tepla. Tedy jak přesně bude udržována teplota v místnosti, kdy nejlepším řešením je kontinuální měření s automatickou regulací, případně co největší počet voleb u čerpadel, která nabízejí pouze krokové nastavení.

Pozornost věnujte i doplňkovým funkcím jako jsou časově programovatelné systémy, noční režim, automatický restart při výpadku proudu, dálkové ovládání, možnosti napojení na systém chytrého domu nebo monitoring přes internet apod. Snadnost a jednoduchost ovládání rozhodně nepodceňujte, aby se z něj nestala vaše noční můra.

Pro vice informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.


Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.