Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné čerpadlo je nejsmysluplnější technologií pro domácnost

Přesto většina rodin stále vytápí a ohřívá vodu jiným způsobem

Ze seznamu technologií, které dnešní domácnosti běžně využívají, má největší smysl tepelné čerpadlo. A také je v části populace spjaté s technologiemi považováno za nejperspektivnější řešení. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který pro STIEBEL ELTRON uskutečnila agentura STEM/MARK.

Za nejsmysluplnější ze zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie lidé považují tepelné čerpadlo (27 %) těsně následované fotovoltaickými panely a bateriemi na ukládání energie (26 %). Trojkou jsou zařízení pro chytrou domácnost (16 %) a pro desetinu dotázaných je to klimatizační jednotka. Podle téměř osmi procent lidí mezi zařízení, která mají pro domácnost smysl, nepatří žádné z uvedených a čtrnáct procent dotázaných neumělo odpovědět.

Je vynikající, že nejenom odborníci, ale i laická veřejnost vnímají tepelná čerpadla jako perspektivní technologii,“ říká Dana Stloukalová, marketingová manažerka firmy STIEBEL ELTRON, která v segmentu tepelných čerpadel patří k lídrům trhu. „Na druhou stranu průzkum ukázal, že v jejich využívání jsou pořád velké rezervy,“ dodává šéfka marketingu.

Tepelná čerpadla totiž sice s dvanácti procenty patří ze všech jmenovaných moderních technologií k těm, které domácnosti nejčastěji používají, 70 % ale nepoužívá žádnou z nich.

Topíme plynem, vodu ohřívá bojler

Teplou vodu v domácnostech nejčastěji dodává zásobníkový ohřívač (34 %), zatímco jen v pěti procentech případů ji připravuje tepelné čerpadlo. Vytápění domů a bytů ve 34 % zajišťuje plyn, podobně silně si stojí centrální zásobování teplem, zatímco tepelné čerpadlo uvedla jen čtyři procenta domácností.

S rostoucími cenami energií bude stále důležitější skutečnost, že provoz tepelného čerpadla vyjde daleko levněji, protože spotřebovává jen čtvrtinu neobnovitelné nakupované energie, než ostatní způsoby vytápění,“ očekává Dana Stloukalová.

Lidé si to uvědomují. Podle průzkumu pětina respondentů míní, že by je vytápění tepelným čerpadlem vyšlo levněji, dalších osmnáct procent očekává, že by cena byla o hodně nižší.

Čechy zajímá i ekologie

Naprostá většina dotázaných (36 %) se domnívá, že jejich způsob ohřevu je hospodárný i ekologický. Druhá nejsilnější skupina (28 %) naopak míní, že jejich domácnost není ani hospodárná, ani ekologická.

Důležité je, že lidé uvažují o ekonomické i ekologické stránce věci, i když je logické, že z historických důvodů zatím všechny domácnosti nemají ideální řešení,“ uzavírá Dana Stloukalová s tím, že právě lidé, kteří doma používají tepelné čerpadlo (a také domácnosti s fotovoltaikou) patří mezi ty, kteří se hlásí k hospodárným a ekologickým domácnostem.


Výsledky průzkumu STIEBEL ELTRON

Kterou z následujících technologií má podle vás největší smysl využívat v domácnostech?
26,1 % fotovoltaika/baterie na ukládání energie
26,5 % tepelné čerpadlo
10,2 % klimatizační jednotka
15,5 % zařízení pro chytrou domácnost
7,6 % žádné z uvedených
14,1 % nevím

Kterou ze zmíněných technologií používáte ve své domácnosti?
1,8 % fotovoltaika/baterie na ukládání energie
12,2 % tepelné čerpadlo
6,5 % klimatizační jednotka
8,2 % zařízení pro chytrou domácnost
71,4 % žádnou z uvedených

Jakým způsobem připravujete doma teplou vodu?
11,4 % plynový průtokový ohřívač (karma)
8,8 % elektrický průtokový ohřívač
34,3 % zásobníkový ohřívač (bojler)
5,3 % tepelné čerpadlo
5,7 % kotel na pevná paliva – kombinovaný ohřívač
29,8 % dálkové teplo
1,2 % solární panely
3,5 % jinak

Domníváte se, že váš způsob získávání teplé vody je hospodárný a ekologický?
36,1 % je hospodárný i ekologický
18,4 % je hospodárný, ale není ekologický
17,8 % je ekologický, ale není hospodárný
27,6 % není ani hospodárný, ani ekologický

Jakým způsobem je vytápěn byt nebo dům ve kterém žijete?
33,9 % plynem
13,3 % elektřinou
14,7 % pevnými palivy (uhlím nebo dřevem)
32,4 % ústředním vytápěním
3,7 % tepelným čerpadlem
2 % jinak

Pokud srovnáte způsob vytápění vašeho bytu/domu s tepelným čerpadlem, domníváte se, že by cena vytápění (nikoli pořízení, tedy bez počátečních nákladů) byla:
7,5 % o hodně vyšší
11,2 % o trochu vyšší
16,1 % srovnatelná
20,4 % o trochu nižší
17,7 % o hodně nižší
27,1 % nevím


STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.