Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla zajistí vysoký komfort nejen při vytápění, ale i chlazení

Tepelná čerpadla se stala velmi oblíbeným zdrojem tepla nejen u novostaveb, ale i rekonstruovaných bytových domů a rodinných domů. Každý rok se v Evropě instaluje přes 1,3 milionu tepelných čerpadel. Strmý nárůst jejich obliby v České republice dokazuje 21 tisíc kusů instalovaných jen v roce 2019, přičemž v provozu jich je už přes 130 tisíc.

Tepelné čerpadlo země-voda WPF 13 Cool (vnitřní instalace)
Tepelné čerpadlo země-voda WPF 13 Cool (vnitřní instalace)

Zásadním důvodem, proč zákazníci volí tepelná čerpadla, je jejich extrémně levný a tichý provoz. Proto mají dnes na trhu zdrojů tepla stejné postavení jako plynové kotle a vytváří tak standard pro porovnání. Německá firma STIEBEL ELTRON přišla na trh s tepelnými čerpadly pro rodinné domy v roce 1976 a byla tak jedním z prvních výrobců tepelných čerpadel určených speciálně pro vytápění domů na světě.

Vnitřní i venkovní provedení mají své výhody

Aktuálně nabízená tepelná čerpadla vzduch-voda (řad HPA-O 7/ 10/ 13 C Premium, HPA-O 4/ 6/ 8 CS Plus, WPL 09/ 17 ICS / IKCS classic, WPL 13/ 18/ 24 E a WPL 13/ 18/ 24 cool i WPL 19, 24, 47 a 57) nebo tepelná čerpadla země-voda (WPF 04 až 16, WPC 04 až 13, obě řady též v provedení cool, které umožňuje nejen vytápění, ale i chlazení) a také kombinované ventilační jednotky (LWZ 5/8 Premium na bázi tepelného čerpadla vzduch-voda s funkcí chlazení), vytváří široký výběr možností, jak řešit tepelnou pohodu a i větrání v domě.

Je možné volit, zda bude vhodnější použít provedení vnitřní, kdy se tepelné čerpadlo vzduch-voda instaluje v technické místnosti a pro přívod vzduchu k němu a odvod vzduchu ven jsou na fasádě jen dvě vzduchové mřížky nebo bude vhodnější venkovní provedení, kdy je zařízení postaveno v blízkosti domu. Každé provedení má své výhody: vnitřní provedení venku pohledově neruší, u venkovního nemusíme řešit přívod vzduchu skrz fasádu.

Obr. Tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 13 C Premium (venkovní provedení)
Obr. Tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 13 C Premium (venkovní provedení)

Kvalitní tepelná čerpadla svými vlastnostmi rozmazlují

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON systému vzduch-voda, které představují špičku v oboru, mají účinnost vyjádřenou sezónním topným faktorem (SCOP) 4 až 5, což znamená, že pouze maximálně 25 % tepla pro dům nakoupíme ve formě elektřiny a zbývajících 75 % se získá zdarma z venkovního vzduchu.

S provozem tepelných čerpadel vzduch-voda je spojena otázka hluku, jehož zdrojem je kompresor a proud vzduchu, který ventilátor protlačuje skrz tepelný výměník. Tepelná čerpadla musí při svém provozu minimálně splňovat nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vývoj v oblasti snížení provozního hluku však již dosáhl takové úrovně, že dnes už hluk problémem není. „Pro vnitřek domu platí limit čtyřicet decibelů ve dne a třicet decibelů v noci,“ připomíná David Šafránek, odborník firmy STIEBEL ELTRON na tepelná čerpadla s tím, že podle platné legislativy nesmí být dva metry od fasády sousedů hluk vyšší než padesát decibelů přes den a v noci ještě o deset decibelů méně. „Naše tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou však během provozu tichá přibližně stejně, jako lednička.

Chytře zkonstruované tepelné čerpadlo umí i chladit

Obliba tepelných čerpadel roste i díky pokročilým regulacím, které dokážou samočinně adaptovat své řídicí funkce na konkrétní vlastnosti domu a zajišťují pak maximální komfort domácností, aniž by obsluha musela sama něco s regulací dělat. Stále žádanější funkcí je ochlazování otopnou soustavou. Tato funkce je však omezena možností vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných částech otopné soustavy. V kombinaci s čidly v termostatech umí regulátor vyhodnotit jak teplotu, tak i relativní vlhkost vzduchu a přesně určí aktuální rosný bod, aneb teplotu, která nesmí být podkročena.

U objektů s podlahovým, a zejména stropním vytápěním pak dostáváme komfortní chlazení bez nutnosti pravidelného čištění vzduchových filtrů a bez hlukové zátěže obvyklých u nástěnných klimatizačních systémů, u kterých se musí řešit i odvod zkondenzované vlhkosti ze vzduchu z každé nástěnné jednotky. Navíc při chlazení plochami, s využitím principu sálání, je omezeno proudění studeného vzduchu v místnosti.

Vzhledem k vlastnostem pokročilé regulace lze k ochlazování interiéru využít i otopná tělesa ochlazovaná například na teplotu 18 °C bez sebemenšího náznaku kondenzace vody na površích otopných a v daném provozním případě tedy chladicích těles. Chladicí výkon dodaný otopnou soustavou nemusí postačit na plně komfortní chlazení za všech klimatických podmínek. Nicméně jeho předností je využití stejné soustavy jako pro vytápění – tedy nízká cena a naprostá bezhlučnost. Při rozhodování je vhodné zohlednit doporučení zdravotníků, že ochladit interiér o více než 8 °C oproti venkovní teplotě není příliš zdravé. A pokud by později bylo požadováno interiér více chladit, pak by stačilo chladicí výkon doplnit klimatizací méně výkonnou, levnější.


STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.