Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hlučnost tepelných čerpadel

Každý z nás se již někdy setkal s informacemi ohledně hluku tepelných čerpadel. Jedno čerpadlo slyšíme přes polovinu obce, druhé neslyšíme ani v pěti metrech. Proč tomu tak je? V tomto článku si vše vysvětlíme.

Tepelné čerpadlo pořizujeme proto, aby nám během svého provozu ušetřilo nemalé peníze na vytápění /chlazení a ohřev teplé vody. V široké nabídce tepelných čerpadel není jednoduché se vyznat. Jeden z parametrů, který je důležité sledovat, je hlučnost tepelného čerpadla. Nikdo nechce obtěžovat své sousedy a řešit následné odstranění tepelného čerpadla. Tomu se vyhnete tím, že budoucí instalaci tepelného čerpadla ohlásíte na stavebním úřadě, který se k instalaci zařízení vyjádří. Často se stává, že zdroj tepla se řeší až v samotném závěru stavby a investor neinstaluje tepelné čerpadlo, které bylo uvedené v dokumentaci a přikloní se na stranu levného tepelného čerpadla. Ta ovšem vykazují mnohem horší hlukové parametry a náklady, které investor ušetřil při instalaci, musí poté vynaložit na protihlukové úpravy, přemístění zařízení popřípadě i jeho odstranění.

Vhodné umístění tepelného čerpadla

Vhodné umístění tepelného čerpadla je velmi důležité z hlediska šíření hluku vůči okolní zástavbě. Pro správnou funkci by zadní stěna s výparníkem, přes který je nasáván vzduch z venkovního prostředí, měla být umístěna alespoň 30 centimetrů od objektu. Před samotným ventilátorem, který vyfukuje ochlazený vzduch je doporučeno zachovat volný prostor min. 3 metry. Docílíme tím toho, že se zvuk nebude odrážet a rezonovat. Neméně důležitá je poloha vůči sousedním objektům, kde bychom měli dodržovat hygienickým úřadem stanovené normy.

Na schématech hlukové mapy vidíme porovnání běžného tepelného čerpadla s tepelným čerpadlem PZP Heating a.s. Dle požadavků hygieny nesmí hodnota naměřená u sousedního domu ve vzdálenosti dvou metrů od okna obytné místnosti přesáhnout 40 dB, což je u běžných TČ v dané situaci téměř nemožné.

Běžné tepelné čerpadlo s hladinou akustického výkonu 67 dBA
Běžné tepelné čerpadlo s hladinou akustického výkonu 67 dBA

Naopak z druhého schématu je patrné, že tepelná čerpadla PZP můžeme umístit i do bezprostřední blízkosti obytných prostor a nemusíme se bát, že by někoho rušilo.

Tepelné čerpadlo PZP Dynamic – ideální pro instalace do 13 kW tepelné ztráty
Tepelné čerpadlo PZP Dynamic – ideální pro instalace do 13 kW tepelné ztráty

Z výše uvedených znázorněných situací je patrné, že u běžného tepelného čerpadla je hladina akustického tlaku 40 dB(A) dosažitelná až v 8,8 m a u tepelného čerpadla PZP  už v jednom metru. To znamená, že při instalaci běžného tepelného čerpadla musí být vedlejší objekt vzdálen necelých 11 m od tepelného čerpadla. V případě instalace tepelného čerpadla Dynamic může být instalováno čerpadlo od objektu již ve vzdálenosti 3 m.

V rámci stárnutí tepelného čerpadla většinou dochází ke zvyšování jeho hlučnosti. Toho se u výrobků PZP Heating vzhledem k jejich kvalitnímu technickému provedení a dlouhé životnosti nemusíte obávat. Důkazem mohou být některá naše instalovaná TČ, která jsou v provozu téměř 25 let. Nezapomínejte, že nevhodné umístění TČ a jeho následná hlučnost, která se může projevit až po delší době, může vést až k nařízení odstranění stavby nebo k realizaci finančně náročných protihlukových opatření.

Co si počít s hlučným tepelným čerpadlem

Pokud je tepelné čerpadlo umístěné u souseda hlučné, nejjednodušším řešením je domluvit se sousedem, aby kontaktoval dodavatele tepelných čerpadel a provedl nápravu. Pokud výrobce nebo dodavatel není schopen snížit hlučnost zařízení, je potřeba instalovat protihluková opatření.

Stává se ale, že se sousedem není řeč. V takovém případě kontaktujte stavební úřad, který nejdříve vyzve majitele k doložení povolení na instalaci tepelného čerpadla. Stavební úřad poté kontaktuje krajskou hygienickou stanici k posouzení hlučnosti zařízení. Ta požádá majitele objektu o doložení technických podkladů instalovaného hlučného tepelného čerpadla a nařídí provedení měření hluku. V případě dodržení požadovaných norem, hygienická stanice měření a veškeré výlohy uhradí. Pokud bude zjištěno, že tepelné čerpadlo bylo instalováno bez souhlasu stavebního úřadu nebo imisní limity zařízení překročilo, bude majitel hlučného tepelného čerpadla nucen splnit požadavky úřadu, uhradit měření a soudní výlohy vč. vyměřené pokuty. Z nařízení úřadu zpravidla vyplývá přemístění tepelného čerpadla nebo instalace protihlukových opatření. V krajním případě dochází i k odstranění hlučného tepelného čerpadla.

Současný platný hygienický předpis „O ochraně veřejného zdraví dle Nařízení vlády 272/2011 sb.“, požaduje splnit limit ve dne 50 dB(A) a v noci 40 dB(A). V případě, že se ve spektru prokáží tónové složky, což je na kratší vzdálenosti možné, je nutné limity ponížit o 5 dB. Tyto hodnoty jsou pro některé výrobce tepelných čerpadel, především v noci, nedosažitelné.

Protihlukové kryty jsou prováděny na úkor účinnosti a výkonu tepelného čerpadla, které pracuje v horších pracovních podmínkách. Taková úprava má za následek nejen zvýšené pořizovací náklady, ale především náklady provozní, díky kterým se návratnost investice do tepelného čerpadla prodlužuje.

TČ před instalací hlukového krytu
TČ před instalací hlukového krytu
TČ po instalaci protihlukového krytu GAK Greif-akustika, s.r.o.
TČ po instalaci protihlukového krytu GAK Greif-akustika, s.r.o.

Českého výrobce tepelných čerpadel PZP HEATING a.s. lze díky vlastnímu vývoji a úpravám tepelných čerpadel považovat za nejtišší na trhu. Toto dokazují častá umístění v husté zástavbě, blízkosti oken a v těsné blízkosti zahradních posezení, kde konkurenční zařízení vzhledem k naměřené hlučnosti selhala.

Nejprodávanější tepelné čerpadlo AWX DYNAMIC 08 o výkonu 13 kW nepřesáhne na 1 m 40 dB. To odpovídá zhruba hlučnosti lednice.

Hlukové parametry

HP3AWX DYNAMIC 08 (R) 16 (R)
Hladina akustického tlaku Leaq, T v poloprostoru bez odrazových ploch ve vzdálenosti 1 m dB 39,9/36,8* 44,7/43,1*
3 m dB 30,4/27,3* 35,2/33,6*
5 m dB 25,9/22,8* 30,7/29,1*
10 m dB 19,9/16,8* 24,7/23,1*
Hladina akustického výkonu – (30 ot./s) dB 47,9/44,8* 52,7/51,1*

Všechny naše produkty jsou certifikované v renomovaných zkušebnách a jsou držiteli různých certifikátů kvality a ocenění.

Pro snížení hlučnosti tepelných čerpadel děláme vše

Pouze jeden pomaloběžný ventilátor

Pouze jeden pomaloběžný ventilátor

Tepelná čerpadla PZP používají jeden pomaloběžný ventilátor v provedení se sovími křídly a ne dva, tři a více rychloběžných ventilátorů. Díky provedení s jedním velkým ventilátorem dosahujeme požadovaného průtoku množství vzduchu s mnohem nižší hlučností.

Aerodynamicky vytvarované lamely

Aerodynamicky vytvarované lamely

Lamely na výfuku vzduchu tepelného čerpadla jsou přesně vytvarované pro hladký průtok vzduchu pod pečlivě promyšleným náklonem tak, aby nedocházelo k odrážení vyfukovaného vzduchu od země a tím se hlučnost zvyšovala.

Rozteč lamel na výparníku

Rozteč lamel na výparníku

Použitá větší rozteči lamel výparníku u tepelných čerpadel PZP HETAING a.s. minimalizuje odpor nasávaného vzduchu a tím snižuje jeho hlučnost. Díky této úpravě výparník tepelného čerpadla nezamrzá tak často jako u tepelných čerpadel s roztečí lamel nižší a dochází tak k velice rychlému odtávání, které má za následek i zvýšení účinnosti tepelného čerpadla.

Hluková izolace

Hluková izolace

Komponenty, které jsou zdrojem hluku kvalitně a poctivě izolujeme v robustní ocelové konstrukci, což není pravidlem u všech výrobců a nejen díky tomu dosahují tepelná čerpadla PZP vyšší životnosti a velice nízké hlučnosti.

Pokud máte zájem o nejtišší tepelné čerpadlo na trhu navštivte webové stránky Tepelná čerpadla PZP HEATING a.s. a využijte nabídky zdarma.


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 30 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...