Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proč si pořídit tepelné čerpadlo voda-voda značky SPIRÁLA – 1. díl – Základy, výhody, cena a úspory

Pokud jsou vhodné přírodní podmínky z hlediska čerpání a vypouštění vody, pak má tepelné čerpadlo voda-voda nejvyšší topný faktor a nejnižší provozní náklady. Článek uvádí výhody, které vedou k uplatnění tepelných čerpadel značky SPIRÁLA.

Na první pohled to může to znít nepravděpodobně, ale i nejnovější statistiky o prodeji tepelných čerpadel zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu za rok 2019 ukazují, že tepelná čerpadla typu voda-voda si již přes dvacet let drží prakticky konstantní zastoupení na trhu zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v dlouhodobě průměrné výši přes jedno sto kusů. Jde o mnohem menší počet než cca 18 000 kusů tepelných čerpadel vzduch-voda a něco přes jeden tisíc kusů typu země-voda.

Vzhledem ke specifickým požadavkům kladeným na vhodné podmínky pro využití tepelných čerpadel voda-voda zásadní navýšení instalací nelze předpokládat. Nabídku těchto tepelných čerpadel omezují i zvláštní požadavky na jejich konstrukci, konkrétně primárního okruhu, kterým proudí voda z přírodního zdroje. Nicméně výhody tohoto typu tepelných čerpadel jsou zásadní. Není překvapením, že na českém trhu těchto tepelných čerpadel s výkony pro rodinné domy má dominantní postavení značka SPIRÁLA, která se na jejich vývoj a výrobu specializuje již přes dvacet let.
Proč tepelné čerpadlo voda-voda?

Ekonomika provozu každého tepelného čerpadla závisí na rozdílu teplot mezi teplotou primárního zdroje tepla a požadovanou výstupní teplotou pro vytápění, přípravu teplé vody. Nejrozdílnější podmínky mají tepelná čerpadla vzduch-voda, kde teplota primárního zdroje tepla, venkovního vzduchu může klesnout i na -20 °C a méně. U tepelných čerpadel země-voda lze počítat s teplotami lehce podnulovými. Jedině tepelná čerpadla voda-voda mají vždy na primárním okruhu teploty nadnulové. Samozřejmě tam, kde jsou k tomu vytvořeny vhodné přírodní podmínky. V nich pak mají tepelná čerpadla voda-voda nejvyšší poměr mezi získanou tepelnou energií a vloženou elektrickou energií, a tedy nejnižší provozní náklady. Vhodné přírodní podmínky závisí na hydrogeologických vlastnostech dané lokality. A pokud vypadají příznivě, stojí za to si je odborně prověřit. Tedy možnost čerpání vody ze studny nebo vrtu a jak bude voda po průtoku tepelným čerpadlem vypouštěna, zasakována. Toto se obvykle vyplatí i při nutnosti studnu nebo vrt budovat.

Proč pořídit právě SPIRÁLU?

  • Protože tepelná čerpadla SPIRÁLA mají nejnižší spotřebu vody. Pro výkon 7 kW pro běžný rodinný dům je nutný minimální průtok 0,175 l/s, tomu odpovídá 600 litrů za hodinu.
  • Tepelná čerpadla SPIRÁLA pracují bez filtrace přírodní vody. Odpadá potřeba čistit filtr včetně jeho odporu, který by zvyšoval spotřebu elektrické energie na pohon čerpadla. Voda je zbavována jen hrubých nečistot na sítku ponorného čerpadla, nebo sacího koše. Jemnější nečistoty s vodou prochází celým systémem tepelného čerpadla bez jakýchkoliv nepříznivých následků.
  • Teplota zdrojové vody stačí 3 °C, pokud bude dostatečný průtok. Ne vždy má zdrojová voda teplotu více než 8 °C, jak požadují jiní výrobci.
  • Provoz tepelného čerpadla SPIRÁLA probíhá bez nutnosti servisních prohlídek. Proč u kvalitního a spolehlivého zařízení platit drahý servis? Například ledničky také pracují bez kontrol a seřizování, a přitom obsahují v principu podobný systém.
  • Minimální nároky na kvalitu zdrojové vody. Vodní cesty primárního okruhu tvoří hladké vnitřní plochy měděného potrubí. Bez jakýchkoliv zužujících se štěrbin běžných u deskových výměníků tepla, které by zvyšovaly riziko zanášení.
  • Riziko zanášení je navíc zcela potlačeno konstrukčním uspořádáním tak, aby rychlost proudění vody zajistila bezpečné odplavení nečistot.

Plynový kotel nebo tepelné čerpadlo SPIRÁLA?

U tepelného čerpadla jsou v ceně instalace zahrnuty všechny potřebné náklady. U plynového vytápění je část nákladů na pořízení funkčního systému uvedena v dodávce topenářské firmy (kotel, montáže), část v dodávce stavební firmy (komín, kaplička, plynovod) a náklady na přivedení plynu k pozemku jsou obvykle skryty v ceně parcely. Sečtením všech nákladů potřebných pro instalaci plynového vytápění lze zjistit, že rozdíl v ceně mezi plynovým kotlem a tepelným čerpadlem není zásadní.

Příklad:
Rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW, s podlahovým vytápěním a čtyřmi obyvateli.

Pořizovací náklady plynového vytápění 164 100,- Kč
Pořizovací náklady systému voda-voda SPIRÁLA 200 000,- Kč
Rozdíl v pořizovací ceně je 35 900,- Kč vč. DPH

Rozdíl pořizovacích nákladů v neprospěch SPIRÁLY vyrovná úspora nákladů provozních. Jak je velká?

U tepelných čerpadel se obvykle udává, že dokážou ušetřit přibližně 45 až 55 % z celkových provozních nákladů domu na energie. To představuje u nového zatepleného rodinného domu s tepelnou ztrátou 10 kW úsporu přibližně 31 000 korun ročně. Příklad kalkulace je pro tepelné čerpadlo země-voda. Pro SPIRÁLU, která je typu voda-voda vychází kalkulace vzhledem k vyššímu topnému faktoru ještě lépe.

Kdy se vyšší investice do tepelného čerpadla oproti plynovému kotli vrátí?

Za tepelné čerpadlo, podle výše uvedeného příkladu, se zaplatí o 35 900 Kč vč DPH více než za plynové vytápění. Při roční úspoře provozních nákladů 31 tisíc korun, jednoduchým výpočtem, vychází návratnost za necelých 14 měsíců.

Pro pochopení významu mírně vyšší investice do tepelného čerpadla je někdy vhodnější nesledovat návratnost, ale budoucí zisk z úspor. Pokud by se rozdíl mezi pořizovací cenou plynového vytápění a vytápění s tepelným čerpadlem ve výši 35 900 Kč vložil do banky, získá se za rok na úrocích, v současných podmínkách i méně než 1 %, tedy 359 Kč a pokud by se úroky zvýšily, tak asi těžko přesáhnou 3 %, tedy za rok přibližně 1 077 Kč, a úrok bude navíc snížen daní 15 %. Když se však tyto peníze investují do tepelného čerpadla, tak po 14 měsících provozu začnou každoročně přinášet úsporu 31 000 korun čistého výnosu. To je totéž, jako kdyby banka poskytla úrok 86 %. A to nikomu žádná banka za normální stavu nikdy nedá.

I případná půjčka na rozdíl mezi cenou plynového vytápění a vytápění tepelným čerpadlem, má velký přínos. Například půjčka na dva roky zatížená ročním úrokem 8 % by rozdíl mezi vytápěním plynovým a tepelným čerpadlem zvýšila o cca 6 000 Kč. To se projeví tak, že úspory nebudou vznikat za necelých 14 měsíců, ale po necelých 17 měsících od instalace. A to určitě není nevýznamné.


Tepelná čerpadla Spirála
logo Tepelná čerpadla Spirála

Vyrábíme tepelná čerpadla SPIRÁLA voda-voda uzpůsobená k odběru tepla přímo ze zdrojové vody. Jsme český výrobce a do TČ Spirála vyrábíme výparník, umožňující odebírat teplo z minimálního průtoku vody, přičemž téměř nezáleží na kvalitě této vody. Pracuje ...