Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč si pořídit tepelné čerpadlo voda-voda značky SPIRÁLA . 2. díl – Zdroj přírodní vody a náklady na její čerpání

Tepelná čerpadla voda-voda vyžadují zdroj přírodní vody. Odpověď na otázku, kolik jí má být, v jaké kvalitě a jaké jsou náklady na její čerpání, poskytuje výrobce tepelných čerpadel značky SPIRÁLA.

Výrobce tepelných čerpadel voda-voda značky SPIRÁLA je na trhu již přes dvacet let a v provozu je přes 500 kusů těchto zařízení. Vzhledem k rodinnému charakteru firmy výrobce, relativně malému zastoupení tohoto druhu tepelných čerpadel na současném trhu, existuje dlouhodobě přímý a velmi těsný vztah mezi provozovateli a výrobcem. Případné otázky týkající se technické podpory, provozu, garancí atp. neprochází přes několik pater firemní hierarchie a okamžitá zpětná vazba příznivě ovlivňuje činnost výrobce. Neskryje případné chyby, což při víceúrovňovém manažerském řízení možné být může. A navíc, pro malého výrobce by mohla být případná chyba likvidační. Proto výrobce věnuje velké úsilí předcházení chybám. Nejen svých, ale i potenciálních zájemců o tepelná čerpadla SPIRÁLA. Vznikla tak poučná sbírka otázek a odpovědí.


Zdroj přírodní vody a náklady na její čerpání

Jaké parametry by měla mít studna – průměr, hloubka, sloupec vody, vydatnost přítoku a podobně?

Odpověď: Na rozměrech studny, ani množství vody v ní nezáleží, rozhoduje množství vody, které do ní přitéká, při odčerpávání. Na 10 kW výkonu je potřebný minimální průtok vody ze studny 15 l/min.

Pro TČ voda-voda 10 kW je podle Vašich informací potřebný primární zdroj vody cca 15 l/min. Z jaké hloubky, resp. i vzdálenosti se ještě tento systém vyplatí provozovat?

Odpověď: Například čerpadlo příkonem 0,37 kW při průtoku 15 l/min vytlačí vodu 60 m vysoko. Při správně dimenzovaném potrubí jsou v něm tlakové ztráty minimální, vzdálenost není omezena. Důležitý je správný návrh instalace. Hloubka 60 i více metrů není problém, vzdálenost nerozhoduje.

Mám kopanou studnu 6 m hlubokou s velkým přítokem vody. Používám ji jako jediný zdroj pro barák. Jde použít i pro tepelné čerpadlo? Jak zajistit druhou vsakovací studnu. Lze vodu jen odvézt do kanalizace?

Odpověď: Vhodnost studny ověříte jedině dlouhodobou čerpací zkouškou. Doporučujeme alespoň týden. Vydatnost musí být min. 15 l/min na 10 kW výkonu + spotřeba domu. Vsakování se provádí podle místních podmínek, vsakovací studna je jednou z možností. Nebo může stačit i trativod z drenážních trubek.. Kanalizaci nelze použít, jen v ojedinělých případech je možno použít dešťovou kanalizaci nenapojenou na čističku.

Pro výpočet účinnosti je asi nutné připočíst k příkonu tepelného čerpadla i příkon ponorného čerpadla ve vrtané studni? Cca 500 W? Cena, předpokládám, nezahrnuje projekt a instalaci. Máme již budovu vytápěnu EL kotlem, 15 kW výměníkem v krbové vložce a solárními panely. Nový 40 metrů hluboký vrt s vydatností 0,75 l/s. Dále starou kopanou studnu hlubokou 11 metrů ve vzdálenosti 13 metrů od vrtu, která se však ani při plném přečerpávání vody z vrtu nedá přeplnit, stále v ní zůstává rezerva 4 metry.

Odpověď: Ano, k příkonu tepelného čerpadla musíte připočíst výkon na dopravu vody. Jeho velikost začíná na 90 W, pro vaši realizaci počítejte s cca 350 W. Vydatnost vrtu 0,75 l/s, tedy 45 l/minuta a kapacitu vsakování studnou máte s velkou rezervou. Cena v našem ceníku je za samotné tepelné čerpadlo.

Proč všude jinde u vaší konkurence předepisují kvalitu přírodní vody z důvodu zanášení, a přitom i oni požívají v TČ části z mědi?

Odpověď: Odolnost proti zanášení máme srovnatelnou se zanášením měděného potrubí. Stejně jako v měděných rozvodech pitné a teplé vody, tak i našem TČ proudí voda po hladkých měděných plochách. Rychlost proudění volíme nad hranicí usazování. Pokud Vaše voda nezanáší měděné rozvody, nebude zanášet ani TČ SPIRÁLA. Hromadně vyráběné měděné trubkové výměníky, které používá konkurence, mají přestupovou plochu zvětšovánu zvrásněním, nebo žebrováním a zanášení pro ně může být problém. Ale nejčastěji bývají u konkurence používané deskové nerezové výměníky, které jsou na zanášení velice náchylné.

Mám studnu s železitou vodou. Když se TČ zanese, dá se chemicky vyčistit?

Odpověď: Za celou historii tepelných čerpadel SPIRÁLA nebylo potřeba použít chemické čištění. Všechny součásti, které přicházejí do styku s vodou jsou z mědi pájené mědí a stříbrem. Proto kdyby se takový případ vyskytl, není problém výparník odpojit a chemicky čistit. Optimálně 10 % kyselinou citronovou, tedy v přírodě se vyskytující látkou.

Je možné vrt k vytápění požívat také jako zdroj vody pro dům?

Odpověď: Samozřejmě, voda se používá do tepelného čerpadla i jako užitková z jednoho vrtu.

Ve spojení s tepelnými čerpadla SPIRÁLA hovoříte o studnách, vrtech. Mohl bych využít vodu z vodní nádrže o velikosti cca 1 hektar, hloubky asi 2 metry? Co byste mi doporučili, abych to mohl ověřit?

Odpověď: Ano tato nádrž půjde využít. Vodu o teplotě 3°C a více můžeme čerpat do tepelného čerpadla SPIRÁLA a použít pro vytápění. Můžete změřit teplotu vody u dna nádrže až bude nejvíce mrznout, bude mít 4°C. Voda je od hladiny ochlazována venkovní teplotou a ode dna ohřívána teplem podloží naakumulovaném od slunečního svitu v létě. Vlivem paradoxu vodní roztažnosti se studenější voda od hladiny nemíchá s vodou u dna. Plocha nádrže je dostatečná, aby se voda u dna neochladila vlivem činnosti tepelného čerpadla pod teplotu 4°C.


Tepelná čerpadla Spirála
logo Tepelná čerpadla Spirála

Vyrábíme tepelná čerpadla SPIRÁLA voda-voda uzpůsobená k odběru tepla přímo ze zdrojové vody. Jsme český výrobce a do TČ Spirála vyrábíme výparník, umožňující odebírat teplo z minimálního průtoku vody, přičemž téměř nezáleží na kvalitě této vody. Pracuje ...